Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Σκεπτικισμός απο τους αγρότες της περιοχής για το οχι στην ενταξη της περιοχής στο δύκτιο ΝΑΤΟΥΡΑ


Ένα δις ευρώ μέχρι το 2013 για τα αγροπεριβαλλοντικά ...
Από τη γεωργία ξεκινά η ανάπτυξη της χώρας...
Image "Το μεγαλύτερο μέρος του Θεσσαλικού κάμπου (955 χιλιάδες στρ.) ο εύφορος κάμπος της Λαμίας στο Σπερχειο( 475 χιλιάδες στρ) και ο κάμπος του Λαγκαδά/Βόλβης ( 275 χιλιάδες στρ.) είναι όλοι ενταγμένοι στο δίκτυο Νατούρα.Οι αγρότες στις περιοχές Νατουρα χρηματοδοτούνται παραπανω από την ΕΕ. Για την Ελλάδα 1,7 δις. Ευρω της ΕΕ σε σύνολο 5 δις. για αγροτική ανάπτυξη (περίοδος 2007-2013) προορίζονται ειδικά για τους αγρότες σε περιοχές Νατουρα.
Οι αγρότες των περιοχών Νατουρα παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις από τους άλλους αγρότες.
Ο τρόπος που καλλιεργούνται οι εκτάσεις στην περιοχή μας δεν έχει βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον και δεν θα επηρεάζονταν με την ένταξη τους.
Στην Ελλάδα 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γεωργικών εκτάσεων είναι ενταγμένες στο δίκτυο Νατουρα χωρις να επηρεάζεται η παραγωγικότητα τους.
Επίσης ολόκληρο το Πήλιο , το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και ολόκληρη η Μεσσηνιακή Μάνη, όλες τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, είναι ενταγμένες στο δίκτυο Νατουρα και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα περεταίρω ανάπτυξης. Σχεδόν ολόκληρη η Κυανή ακτή στην Νότια Γαλλία από τις Καννες μεχρι τον Σαν Τροπεζ είναι ενταγμένη στο Νατουρα και συνεχίζει να αναπτύσσεται τουριστικά ".

Εγκρίθηκαν πιστώσεις για το 2011 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, νιτρορύπανση κ.α.) ύψους 164 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η συνολική δημόσια δαπάνη για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μέχρι και το έτος 2013 ανέρχεται στα 1.032.805.464 ευρώ.
Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2011, και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2010 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρου 4 της παρούσας.
2. Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 214 και 216
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.
 

Πιστώσεις − Χρηματοδότηση − Πληρωμές
1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις μέχρι και το έτος 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.032.805.464 Ευρώ. Για το έτος 2011, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 164.000.000 ευρώ.
2. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Φορέας πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας
\
Κώστας Σκανδαλίδης PDF
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | 15.02.2011
ImageΑπό τη γεωργία ξεκινά η ανάπτυξη της χώρας
 


Η γεωργία είναι ο τομέας από τον οποίο θα ξεκινήσει η ανάπτυξη στον τόπο μας» δηλώνει χωρίς περιστροφές με τη συνέντευξή του στο Αγρόκτημα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης κάνοντας σαφές ότι «η επικέντρωση στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής δεν είναι πισωγύρισμα, αλλά η διόρθωση της πορείας μας».
Πρόκειται, όπως υποστηρίζει ο υπουργός για μια προσπάθεια που επιτρέπει «συμπόρευση με τις σύγχρονες προκλήσεις, ανάδειξη του πραγματικού μας πλούτου που βρίσκεται στο έδαφος, τη γη, στο ανθρώπινο δυναμικό της υπαίθρου,  στο φυσικό μας περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, στην πλούσια και αναγνωρισμένη ελληνική μεσογειακή διατροφή».
Όχημα σ’ αυτή τη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στη νέα εποχή θα αποτελέσουν, σύμφωνα με τον υπουργό, οι συνεταιρισμοί. «Δρομολογήσαμε» τονίζει «τις αλλαγές και τολμώ να πω ότι έχουμε θετικά μηνύματα για την έκβαση της προσπάθειάς μας». «Το σημερινό σύστημα εξάντλησε τα όριά του. Το γνωρίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, και έχω βαθειά πεποίθηση ότι η θεμελίωση της νέας κατάστασης θα αποτελέσει ταυτόχρονα βάση για την ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας».
 
Σώζεται η… παρτίδα για την ελληνική γεωργία;
Όχι μόνο σώζεται η παρτίδα για την ελληνική γεωργία, αλλά φιλοδοξούμε ότι η γεωργία θα σώσει και την παρτίδα για την ελληνική οικονομία. Η γεωργία είναι ο τομέας, από τον οποίο θα ξεκινήσει η ανάπτυξη στον τόπο μας, δίνοντας λύση στα σημερινά προβλήματα.
Αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική γεωργία. Να αποδείξει τη δυναμική της, τις δυνατότητες που διαθέτει για την απασχόληση, τη διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της παράδοσης. Να αναδειχθεί σε έναν κλάδο ελκυστικό για τους νέους και αποδοτικό για την ύπαιθρο.
 
Ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του χώρου;
ImageΑς είμαστε ξεκάθαροι, η γεωργία δεν είναι σήμερα αυτή που θα θέλαμε. Οι αριθμοί το φανερώνουν. Το γεωργικό εισόδημα, η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ μειώνονται από χρόνο σε χρόνο. Οι επενδύσεις στο χώρο της παραγωγής, υποχωρούν.
Το γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο έχει σταθερή επιδείνωση, 3 δις ευρώ ετήσιο έλλειμμα μόνο από τα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελούσε παραδοσιακά ισχυρό και εξωστρεφή πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αυτή η εικόνα είναι απογοητευτική.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του χώρου είναι η έλλειψη παραγωγικού προσανατολισμού, με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας. Και η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η έλλειψη συνοχής μεταξύ της παραγωγικής, της μεταποιητικής και της εμπορικής δραστηριότητας, που ακυρώνει κάθε ανταγωνιστική προοπτική.
 
 
Ποια ήταν η κατεύθυνση του πρωθυπουργού όταν σας ζήτησε να αναλάβετε το συγκεκριμένο υπουργείο;
Νομίζω πως όλοι οι Έλληνες θέλουμε να αλλάξει η Ελλάδα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ελληνική γεωργία. Πήγα στο ΥΠΑΑΤ με βασικό στόχο να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις αυτής της αλλαγής. Να εντάξουμε τη γεωργία σε μια αναπτυξιακή στρατηγική με ορίζοντα 10ετίας, αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού. 
Να αλλάξουμε τις δομές του κράτους, το παραγωγικό μοντέλο και τις νοοτροπίες και πρακτικές που μας οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα. Να πετύχουμε στόχους που επιβάλλει το συμφέρον του αγροτικού κόσμου και της εθνικής μας οικονομίας.
Να αναδειχθεί η γεωργία σε κλειδί για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, για την εμπέδωση μιας νέας αυτοπεποίθησης, μιας αισιόδοξης νοοτροπίας απέναντι στα προβλήματα, που μας έχουν κάνει όλους να αγωνιούμε.
 
Ποιες ήταν οι πρώτες δικές σας σκέψεις με την ανάληψη του χαρτοφυλακίου;
Δημιουργήσαμε διαχρονικά μία επιδοματική γεωργία, όπου το 40% της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής είναι κοινοτικά κονδύλια, τα οποία σε σημαντικό βαθμό κατασπαταλήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν με σχεδιασμό και προοπτική. Η γεωργία μας δεν συμβάδισε με τις εξελίξεις, με τις γρήγορες μεταβολές στις αγορές, στο κλίμα, με τις καταναλωτικές απαιτήσεις.
Παράλληλα, αυτός ο χώρος αποπνέει μια γοητεία, μια βαθειά πεποίθηση για τη δυναμική του. Μια δυναμική που πηγάζει απλά από το γεγονός ότι η γεωργία διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους και την πλούσια ελληνική βιοποικιλότητα, δραστηριοποιείται σε ένα πλεονεκτικό φυσικό περιβάλλον, διαθέτει μακρόχρονη και μοναδική τεχνογνωσία και παράδοση, συμβαδίζει με την ιστορία μας.    
Συνειδητοποίησα ότι, με ορίζοντα το 2020 για τις ανατροπές που χρειάζονται, με τη νέα και δύσκολη ΚΑΠ επί θύραις, τα περιθώρια για χρονοτριβές, αμέλειες και αστοχίες προφανώς ήταν - και είναι - περιορισμένα.
 
Τι διαπιστώσατε στην πορεία;
ImageΧρειάζεται μια καθημερινή προσπάθεια, που αφορά τον ίδιο τον παραγωγικό ιστό αλλά και τον περίγυρο όπου δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ουσιαστική βελτίωση στη διαχείριση της καθημερινότητας, των πληρωμών, της εξυπηρέτησης των γεωργών, της υλοποίησης των προγραμμάτων. Αυτά, όμως, απαιτούν τη συνεργασία των ίδιων των γεωργών και των φορέων τους.
Θεωρώ ότι, στη μέχρι τώρα πορεία μας, δώσαμε συγκεκριμένα δείγματα και της προσπάθειας και των καρπών της. Οικοδομούμε ένα σταθερό περιβάλλον για την αγροτική οικονομία, που ευνοεί τον παραγωγικό προγραμματισμό.
Θα αναφέρω ενδεικτικά τις περισσότερο από κάθε άλλη φορά έγκαιρες πληρωμές των γεωργών, την αντιστάθμιση των καπνοπαραγωγών για τις περικοπές στις επιδοτήσεις τους, την υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 2,5 δις ευρώ ως το τέλος του 2011. Αλλά και τις θεσμικές αλλαγές που ήδη έχουν ψηφισθεί (όπως η ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ και τα μητρώα) ή που είναι στην τελική τους επεξεργασία (όπως η αναδιοργάνωση του υπουργείου, οι συνεταιρισμοί, η νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα).
 


Ποιο είναι το πρωταρχικό σας μέλημα, να σώσετε την εγχώρια αγροτική παραγωγή, να βοηθήσετε το εισόδημα των αγροτών ή να δημιουργήσετε έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
Κοινή συνισταμένη όλων αυτών είναι η ανάπτυξη. Η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση χωρίς την παραγωγική της ανασυγκρότηση, ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των προϊόντων. Η αναδιάρθρωση και η εξωστρέφεια είναι προϋποθέσεις, αν θέλουμε η γεωργία να αποτελέσει βάση για την πρόοδο της οικονομίας μας
Η γεωργία για να γίνει ανταγωνιστική θα πρέπει να επενδύσει στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τη χώρα, τα οποία προτείνουμε και στα καλάθια των Περιφερειών.
Δρομολογούμε τη στροφή στην ποιοτική παραγωγή, σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με πρακτικές φιλικές προς τους φυσικούς πόρους και την κοινωνία, με συνέπεια στον μακρόχρονο «αγροτικό μας πολιτισμό».
Για να γίνουν αυτά χρειάζεται ένα κράτος που θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του αγρότη. Προωθούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στη διοικητική δομή του υπουργείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στους συνεταιρισμούς  και στην οργάνωση της προσφοράς, στη λειτουργία της αγοράς και στη χρήση των εισροών, που θα βοηθήσουν την ελληνική γεωργία να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.
 
Δεν είναι ..πισωγύρισμα για την ελληνική οικονομία να περιμένει τη «σωτηρία» της από τον τομέα της  πρωτογενούς παραγωγής;
ImageΗ γεωργία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην αγορά τροφίμων, που αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στη χώρα, σε κύκλο εργασιών, προστιθέμενη αξία αλλά και σε απασχόληση. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση ενός υγιούς κοινωνικού ιστού. Αποτελεί τη βάση της οικονομικής δραστηριότητας, πάνω στην οποία στηρίζονται άλλοι κλάδοι, η μεταποίηση, ο τουρισμός, οι μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.
Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για ποιοτικά και διαφοροποιημένα αγροδιατροφικά προϊόντα, η παγκόσμια αναγνώριση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής αποτελούν ευκαιρίες που πρέπει να τις αξιοποιήσουμε.
Η επικέντρωση, λοιπόν, στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής δεν είναι πισωγύρισμα, είναι διόρθωση της πορείας μας, συμπόρευση με τις σύγχρονες προκλήσεις, ανάδειξη του πραγματικού μας πλούτου που βρίσκεται στο έδαφος, στη γη, στο ανθρώπινο δυναμικό της υπαίθρου, στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, στην πλούσια και αναγνωρισμένη ελληνική μεσογειακή διατροφή.
 
Ποιο είναι το όραμά σας για το χώρο που καλείστε να υπηρετήσετε;
Μια ανταγωνιστική γεωργία, που προσφέρει παραγωγικές επιλογές κυρίως στους νέους και εξασφαλίζει εισόδημα από την αγορά, που, μένοντας πιστή στις παραδοσιακές αξίες της, εκσυγχρονίζεται ενσωματώνοντας καινοτομίες και δημιουργώντας νέα προϊόντα για να ανταποκριθεί και να αξιοποιήσει τις καταναλωτικές απαιτήσεις, που μεταβάλλονται ραγδαία.
Μια γεωργία που εξασφαλίζει συνέργειες ανάμεσα στους παραγωγούς αλλά και τους κρίκους της αλυσίδας προϊόντων και εφοδίων. Συνέργειες που για να είναι βιώσιμες πρέπει να οδηγούν στην οργάνωση της προσφοράς, στη μείωση του κόστους, την κατοχύρωση των συμφερόντων παραγωγών και καταναλωτών, στην ανάληψη αμοιβαίων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων μεταξύ των συναλλασσόμενων και στη βάσιμη διεκδίκηση  δίκαιης συμμετοχής σε υποχρεώσεις και οφέλη.
Μια γεωργία, που το κράτος οφείλει να προστατεύει σε επίπεδο υποδομών, πληροφόρησης, έρευνας, στήριξης του αγρότη ώστε να ανταποκριθεί στην αστάθεια των τιμών, των αγορών και των κλιματικών αλλαγών.  Που της εξασφαλίζει δίκτυα και υποδομές για να προγραμματίζει και να επενδύει με σιγουριά για το μέλλον και τις προοπτικές του.
 
Πιστεύετε πως θα σας δοθεί ο χρόνος για να κάνετε τελικά κάτι;
Πιστεύω ότι οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν όλοι όσοι μετέχουμε στο γεωργικό γίγνεσθαι να είμαστε εργατικοί και δημιουργικοί, χωρίς περιθώρια χρονοτριβών και λαθών. Για να γίνουν απτή πραγματικότητα οι στόχοι, το δικό μας χρονοδιάγραμμα προβλέπει για το 2011 στροφή στην παραγωγή, το 2012 ανατροπή στο ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών και το 2013 είσοδο σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.
Κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή και λειτουργία της αγοράς μέχρι την εξωστρέφεια και τις σχέσεις μας με την Ευρώπη και τον κόσμο. Προσπαθούμε και θα πετύχουμε τους στόχους, για να έχουμε όχι μόνο τη γεωργία αλλά και τη χώρα που μας αξίζει.
 
 
Στην αρχή μιλήσατε για την ανάγκη ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του υπουργείου με τη βοήθεια του Καλλικράτη. Δεν έχουμε δει κάτι…
ImageΟ «Καλλικράτης» που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου είναι μια εκ βάθρων αλλαγή της δομής και της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Είναι, λοιπόν, επόμενο μέσα από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της περιφέρειας, οι οποίες υλοποιούσαν προτεραιότητες του υπουργείου, να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής στη νέα κατάσταση.
Έχω δεσμευτεί ότι θα υπάρξει περιφερειακή διάρθρωση των υπηρεσιών και αλλαγή των Οργανισμών του υπουργείου. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοινωνιών και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, με έργα που υλοποιούνται με τοπική και διοικητική αυτάρκεια.
Η αναμόρφωση της δομής και της λειτουργίας του υπουργείου είναι προϋπόθεση για την ουσιαστική αποκέντρωση, τη σωστή εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού και την αναβάθμιση της σχέσης του κράτους με τους αγρότες.
 
 
Τελευταία ανοίξατε και το θέμα των συνεταιρισμών, πιστεύετε πως θα καταφέρετε να θεμελιώσετε κάτι καινούργιο; Τι ακριβώς επιδιώκετε;
Θα επαναλάβω ότι στόχος μας είναι η ριζική αλλαγή στην οργάνωση της παραγωγής με συνεταιρισμούς νέου τύπου, παραγωγικούς και αποδοτικούς για τα μέλη τους. Με δραστήριες ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις που αξιοποιούν παραγωγικά και αναπτυξιακά τις δυνατότητες της κοινοτικής νομοθεσίας. Με συμβολαιακή γεωργία και δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων,  για να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη ο αγρότης και αξία τα προϊόντα του.
Το μέλλον θα παιχτεί με σκληρούς και ανταγωνιστικούς όρους. Ο Συνεταιρισμός πρέπει να οργανώνει, να σχεδιάζει, να εκπαιδεύει, να υποστηρίζει τον αγρότη στη μείωση του κόστους. Να συμμετέχει ενεργά στην τυποποίηση και τη διακίνηση των προϊόντων. Να διαθέτει υποδομές και κεφάλαια, να τολμά συνεργασίες, να εισάγει καινοτομίες. Να διαθέτει καταρτισμένα στελέχη, να λειτουργεί με διαφάνεια και δημοκρατία. Να προωθεί τη συλλογική επιχειρηματικότητα  του αγροτικού κόσμου.
Δρομολογήσαμε τις αλλαγές και τολμώ να πω ότι έχουμε θετικά μηνύματα για την έκβαση της προσπάθειάς μας. Το σημερινό σύστημα εξάντλησε τα όριά του, το γνωρίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί.  Και έχω βαθειά πεποίθηση ότι η θεμελίωση της νέας κατάστασης θα αποτελέσει ταυτόχρονα βάση για την ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας.
 
Πως θα απεγκλωβίσετε τον κόσμο από τις «σφραγίδες»;
Το κράτος, από το Σύνταγμα, ευθύνεται για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου, έχοντας κατά νου ότι ο συνεταιρισμός αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, αρχή όπου βασίζεται η νομοθετική μας πρωτοβουλία.
Και πέραν του νόμου υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση του συνεταιριστικού κινήματος. Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η ελληνική γεωργία, οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί θα πρέπει να αποτελέσουν την άμυνα για την προστασία του εισοδήματος, το ανάχωμα στην αποδιοργάνωση της αγροτικής οικονομίας και προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία εισοδήματος.
Ο απεγκλωβισμός, που αναφέρετε, είναι θέμα επιλογής των ίδιων των γεωργών και των συνεταιρισμών τους. Εμείς θα δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο, θα δώσουμε κίνητρα και προϋποθέσεις. Οι ανενεργοί συνεταιρισμοί θα μπορούν να συγχωνευθούν με ενεργούς και παράλληλα να μεταβιβαστούν τα όποια περιουσιακά τους στοιχεία.
Μέσα στο 2011 θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο των 6.200 συνεταιρισμών, που είτε είναι ανενεργοί είτε συνεταιρισμοί σφραγίδες. Θα κατατάξουμε και θα αξιολογήσουμε τους ενεργούς συνεταιρισμούς, τις σύγχρονες εταιρικές συμπράξεις και τις μεγάλες ομάδες παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο και θα προχωρήσουμε στην παραγωγή με τους ενεργούς αγρότες.
 
 
Τι σημαίνει «ενεργοί» συνεταιρισμοί και ποια είναι η γνώμη σας για την «υποχρεωτικότητα» στη λειτουργία των μελών;
ImageΗ οικονομική βιωσιμότητα αξιολογείται με βάση τον κύκλο εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως ο αριθμός των μελών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα περιουσιακά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών. Συνεπώς, είναι σαφές τι εννοούμε «ενεργός» συνεταιρισμός. Οι συνεταιρισμοί που δεν εμφανίζουν δραστηριότητα και κύκλο εργασιών, υποχρεωτικά πρέπει να «κλείνουν» ή να συγχωνεύονται, δεν έχει νόημα η «εικονική» ύπαρξή τους.
Κάθε παρέμβαση που ενισχύει το κοινωνικό κεκτημένο της συνεταιριστικής δράσης και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον ολοκληρώνεται με τον εκδημοκρατισμό των δομών. Με την αυθεντική εκπροσώπηση των πραγματικών παραγωγών. Οι  διαδικασίες άμεσης Δημοκρατίας στην εκλογή των συνεταιριστικών οργάνων, η καθολική ψηφοφορία, θα πρέπει να αποτελούν απαρέγκλιτη προϋπόθεση της όποιας αξιολόγησης και νομιμοποίησής τους
 
 
Τι θα κάνετε με τα χρέη των συνεταιρισμών και πως θα κρατήσετε στη ζωή κάποιες οργανώσεις που έχουν ρόλο αλλά στερούνται κεφαλαίων;
Η αξιολόγηση των συνεταιρισμών δεν είναι θέμα μόνο μιας προσωρινής ή συγκυριακής κεφαλαιακής ανεπάρκειας. Εφόσον έχουν ουσιαστικό ρόλο, η οικονομική τους θέση λογικά θα βελτιωθεί, επιτρέποντας τη βιωσιμότητά  τους και τη χρηματοοικονομική τους εξυγίανση.
Διαφορετικά, θα πρέπει να αναζητηθεί πιο κατάλληλη λύση για τους συνεταιρισμούς και τα μέλη τους, όπως για παράδειγμα οι συγχωνεύσεις.
Η διαδικασία εκκαθάρισης προβλέπεται και στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο. Η υπερχρέωση πάντως των συνεταιρισμών θα ενταχθεί οριστικά στο εποπτικό αντικείμενο του υπουργείου, ώστε ο αγροτικός κόσμος ν’ απαλλαγεί επιτέλους από τα δεσμά της οικονομικής καχεξίας. Ιδιαίτερη πρόνοια θα δοθεί για τη διατήρηση της ακίνητης περιουσίας για τους σκοπούς των ενεργών και υγιών συνεταιρισμών.
 
Είστε ευχαριστημένος από τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τι βλέπετε να γίνεται με τη διαχείριση του ΟΣΔΕ και τις Ενώσεις;
Η διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων διαχρονικά είχε πολλές ελλείψεις. Κύρια αιτία ήταν οι αδυναμίες του ΟΣΔΕ, που αποτελεί και το βασικό εργαλείο για τον έλεγχο των γεωργικών επιδοτήσεων. Επειδή η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στις υποχρεώσεις της, ο εθνικός προϋπολογισμός πλήρωσε δυσβάσταχτα πρόστιμα, δοκιμάστηκε η αξιοπιστία, η διαπραγματευτική μας θέση και οι γενικότερες  διεκδικήσεις μας στην ΕΕ. Αντιμετωπίσαμε κίνδυνο πλήρους αναστολής των κοινοτικών επιδοτήσεων.
Η κατάσταση αυτή, όμως, αποτελεί πλέον παρελθόν. Πληρώσαμε τις επιδοτήσεις του 2010 νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.. Το ίδιο θα συμβεί τα επόμενα χρόνια.
Ήδη, άρχισε η υποβολή αιτήσεων του 2011 απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς καμία επιβάρυνση, για όσους γεωργούς δεν είχαν μεταβολές στη δήλωση του ΟΣΔΕ. Και προκηρύξαμε διεθνή διαγωνισμό για τις υπόλοιπες αιτήσεις, που σύντομα ολοκληρώνεται, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις.
Δίνεται, έτσι, μόνιμη λύση στη διαχείριση του ΟΣΔΕ, που επιτρέπει έγκαιρες πληρωμές των γεωργών και μείωση των κινδύνων για πρόστιμα από την ΕΕ.
 
 
 Το ερώτημα σε όλα τα επαρχιακά καφενεία είναι τι θα γίνει με τα δικαιώματα μετά το 2013…
ImageΗ στήριξη της γεωργίας και οι άμεσες ενισχύσεις θα συνεχιστούν και μετά το 2013, ζητούμενο όμως παραμένει η αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων και της νέας ΚΑΠ γενικότερα, από όπου θα εξαρτηθεί η αποτελεσματική στήριξη του εισοδήματος των γεωργών και της αγροτικής ανάπτυξης. Μεγάλο ερωτηματικό είναι ακόμα κι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ, όπως και η κατανομή του ανάμεσα στα κράτη μέλη.
Εμείς, από την πλευρά μας, θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, ώστε να μην επικρατήσουν λογικές κακώς εννοούμενης και αντιαναπτυξιακής λιτότητας και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίσουμε απώλειες των εισροών μας από την ΕΕ.
Όσο για την κατανομή των πόρων ανάμεσα στα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της γεωργίας στην οικονομία και την απασχόληση, αλλά και η ανάγκη να παραμείνει βιώσιμη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής ώστε να αποτραπούν ανακατατάξεις επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα των γεωργών.
 

Ποια είναι η πρώτη σας επιδίωξη στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ και ποια νομίζετε πως είναι η νέα φιλοσοφία που εισάγουν οι Βρυξέλλες στο συγκεκριμένο θέμα;
Πρώτη μας επιδίωξη είναι η διατήρηση μιας ισχυρής ΚΑΠ, με έξυπνες πολιτικές και αποτελεσματικά εργαλεία. Η Ευρώπη χρειάζεται μια Κοινή Αγροτική Πολιτική, που να οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, θα παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Για να ανταποκριθεί η ΚΑΠ σε τέτοιους στόχους, πέρα από τη στρατηγική, χρειάζεται βέβαια σταθερή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που βιώνει σήμερα η Ευρώπη.
Όσο για τη νέα φιλοσοφία της ΚΑΠ, η επικείμενη μεταρρύθμιση δίνει ιδιαίτερη σημασία –πέρα από την ανακατανομή των πόρων ανάμεσα στους γεωργούς και τα κράτη μέλη- στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και στην επικέντρωση της στήριξης στους ενεργούς αγρότες. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όμως, δεν πρέπει να επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής κάνοντας ευκολότερη την πρόσβαση στα εισαγόμενα προϊόντα.
 
 
Η προκάτοχός σας κ. Μπατζελή σας άσκησε κριτική για την επιλογή της περιόδου αναφοράς στη βιομηχανική ντομάτα…
ImageΓνωρίζετε ότι το 70% των ποσών για τη βιομηχανική ντομάτα είχε ενσωματωθεί στην ενιαία ενίσχυση από το 2009. Έπρεπε να μοιράσουμε το υπόλοιπο 30%, επιλέγοντας την πιο δίκαιη λύση. Με την απόφασή μας στηρίζονται οι νέοι γεωργοί που μπήκαν στον τομέα της παραγωγής βιομηχανικής ντομάτας πρόσφατα, όπως επίσης και οι γεωργοί που παρέμειναν  τα τελευταία έτη ενεργοί στην καλλιέργεια.
Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα βασικό παραγωγικό κλάδο, που πέρα από το εισόδημα των γεωργών στηρίζει τη μεταποιητική βιομηχανία, την απασχόληση και το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την ανάγκη να ενθαρρύνουμε, με όσα μέσα διαθέτουμε, την παραγωγική προσπάθεια.
 
Ποιοι είναι οι τομείς παραγωγής στους οποίους θα μπορούσε να επικεντρωθεί η ελληνική γεωργία και με ποιες προϋποθέσεις;  
ImageΕπιλέγουμε ήδη, για κάθε περιφέρεια της χώρας, ένα «καλάθι», ένα νέο πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης, που αναδεικνύει τη δική της παραγωγική ταυτότητα, τα προϊόντα που η βιωσιμότητά τους είναι βάσιμη και που μπορούν να αποτελέσουν αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της γεωργίας. Τα προϊόντα, τις δράσεις και τις υποδομές που διασφαλίζουν προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την οικονομία.
Προστρέχουμε στους φυσικούς μας πόρους, τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, στην παράδοση και το ανθρώπινο δυναμικό – εκεί όπου η Ελλάδα έχει αξεπέραστο πλεονέκτημα. Το «καλάθι» με τα προϊόντα της ελληνικής γης απεικονίζει την ξεχωριστή δυναμική της κάθε περιφέρειας, πάνω στην οποία επενδύουμε με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την ανατροπή μιας λιμνάζουσας κατάστασης που δεν είναι προς όφελος κανενός.
Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος, της πρότασής μας προς τις περιφέρειες, είναι η δημιουργική συμμετοχή των τοπικών φορέων και των παραγωγών, που εκ των πραγμάτων καλούνται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα. Στην ανατροπή της σημερινής εικόνας  και σε μια νέα εποχή για την ανάπτυξη των περιφερειών μας.
Αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη στον Γιάννη Πανάγο για το περιοδικό Αγρόκτημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.