Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση για συμμετοχή στο ΠΑΑ 2007-2013

Αλωνισμός Φασολιών στο Μαντούδι

Εκδόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημόσιων έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά 27,03% από Εθνικούς Πόρους. Πρόκειται για τα μέτρα 313, 321, 322 και 323 τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων: σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, ταμίευση και αξιοποίηση επιφανειακών απορροών για γεωργική χρήση (φράγματα, λιμνοδεξαμενές), εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, αναβάθμιση περιοχών κ.ά. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

 
Παρακάτω παρατίθεται το δελτίο τύπου του υπουργείου:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000.000 €
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000€ και καλύπτεται, κατά μέσο όρο, κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους.
Ειδικότερα, με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των περιοχών εφαρμογής για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 3 και, ειδικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.
Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων των μέτρων:
ΜΕΤΡΟ 313
•    Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
•    Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.
ΜΕΤΡΟ 321
•    Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.ά.).
•    Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
•    Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές).
•    Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
•    Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.
ΜΕΤΡΟ 322
•    Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, όπως διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.ά.
•    Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.
ΜΕΤΡΟ 323
•    Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
•    Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, όπως γεφύρια, βρύσες κ.ά.
•    Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου, όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη.
•    Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι ΟΤΑ μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα - Μονάδα Β3 (Λ. Αθηνών 54-56, 10441, Αθήνα) ή στα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011 και ώρα 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.