Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 -2014»


ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014
Αγαπητοί συνδημότες,
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας στα πλαίσια των νέων δεδομένων που επέφερε η εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη περίοδο 2012-2014.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θ’ αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης.
Στη βάση μιας νέας στρατηγικής με στόχους και αποτέλεσμα το Επιχειρησιακό δεν θα επικεντρώνεται μόνο σε έργα και δράσεις που προγραμματίζουμε αλλά θα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Ευελπιστούμε μέσα από τη προγραμματική λογική που βάζει στη λειτουργία μας το νέο επιχειρησιακό του Δήμου μας, έχουμε να αλλάξουμε στο τέλος της Δημοτικής Περιόδου τη σχέση Δημοτικής Αρχής και πολίτη, εδραιώνοντας συνθήκες αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων. Δημιουργώντας σχέσεις ισοτιμίας, συμμετοχής και διαρκούς ελέγχου στα πεπραγμένα μας.
Γι’ αυτό χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή όλων σας με επισημάνσεις, ιδέες και προτάσεις για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα που απασχολούν τη περιοχή μας, τη πόλη μας, το Δήμο μας.
Γι’ αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας μέσα από το έντυπο ερωτηματολόγιο που θέτουμε στη διάθεσή σας.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.malian.gov.gr
Μπορείτε να το στείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο dimos@malian.gov.gr
ή να το ταχυδρομήσετε στη Διεύθυνση:
Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
Λίμνη Ευβοίας     Τ.Κ. 34005
Με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 -2014»
ή να το παραδώσετε ιδιοχείρως στο Γραφείο Δημάρχου ή στο Πρωτόκολλο ή γραφεία αντιδημάρχων  κάθε Δημοτικής Ενότητας έως και την Παρασκευή        7 Οκτωβρίου 2011.
Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει τη βούληση μας και τη πεποίθηση ότι μαζί σχεδιάζουμε, μαζί προγραμματίζουμε και μαζί κάνουμε το όραμά μας έργο, δράση, αποτέλεσμα.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
Ανέστης   Ψαρρός


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
2012-2014

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Συμπληρώνεται από πολίτες και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας)
Ημερομηνία


Ονοματεπώνυμο
(προαιρετικά)Φορέας
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που εκπροσωπείτε μια οργάνωση ή ένα κοινωνικό φορέα)
(Υποχρεωτικά)Στοιχεία Επικοινωνίας
(τηλ., email)
(προαιρετικά)


1.   Καταγράψτε, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα 5 βασικότερα προβλήματα / ζητήματα που θεωρείτε ότι αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου και για τα οποία απαιτείται να αναλάβει πρωτοβουλία :
1


2


3


4


5


2.   Καταγράψτε, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 5 σπουδαιότερα έργα / παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στη περίοδο 2012-2014:
1


2


3


4


5


3.   Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στις κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργεί, τι μέτρα ή δράσεις απαιτείται κατά τη γνώμη σας να αναλάβει ο Δήμος για την Κοινωνική συνοχή και στήριξη:4.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την Τοπική Οικονομία:


5.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει στη προστασία του Περιβάλλοντος και την Αισθητική Αναβάθμιση του Δήμου:6.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις Πολιτισμού:7.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις Αθλητισμού:

8.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να βελτιώσει το επίπεδο Διοικητικής Εξυπηρέτησης των κατοίκων:


9.   Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας πηγές εσόδων για τον Δήμο, που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα:


10.        Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τη συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς (Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κλπ.):11.        Πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνεται η διάγνωση των αναγκών των κατοίκων σε σχέση με τις υπηρεσίες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας;
12.        Καταγράψτε οποιαδήποτε πρόταση, ιδέα ή παρατήρηση επιθυμείτε και δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ερωτήσεις:

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Εκ μέρους της Διεπιστημονικής Ομάδας Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
2012-2014

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Συμπληρώνεται από πολίτες και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας)
Ημερομηνία


Ονοματεπώνυμο
(προαιρετικά)Φορέας
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που εκπροσωπείτε μια οργάνωση ή ένα κοινωνικό φορέα)
(Υποχρεωτικά)Στοιχεία Επικοινωνίας
(τηλ., email)
(προαιρετικά)


1.   Καταγράψτε, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα 5 βασικότερα προβλήματα / ζητήματα που θεωρείτε ότι αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου και για τα οποία απαιτείται να αναλάβει πρωτοβουλία :
1


2


3


4


5


2.   Καταγράψτε, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 5 σπουδαιότερα έργα / παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στη περίοδο 2012-2014:
1


2


3


4


5


3.   Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στις κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργεί, τι μέτρα ή δράσεις απαιτείται κατά τη γνώμη σας να αναλάβει ο Δήμος για την Κοινωνική συνοχή και στήριξη:4.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την Τοπική Οικονομία:


5.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει στη προστασία του Περιβάλλοντος και την Αισθητική Αναβάθμιση του Δήμου:6.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις Πολιτισμού:7.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις Αθλητισμού:

8.   Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να βελτιώσει το επίπεδο Διοικητικής Εξυπηρέτησης των κατοίκων:


9.   Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας πηγές εσόδων για τον Δήμο, που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα:


10.        Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τη συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς (Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κλπ.):11.        Πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνεται η διάγνωση των αναγκών των κατοίκων σε σχέση με τις υπηρεσίες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας;
12.        Καταγράψτε οποιαδήποτε πρόταση, ιδέα ή παρατήρηση επιθυμείτε και δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ερωτήσεις:

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Εκ μέρους της Διεπιστημονικής Ομάδας Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.