Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Οι Αλήθειες, τα Ψέματα και η Μαύρη Προπαγάνδα. Μια απάντηση στην ανακοίνωση της ΒΙΟΜΑΓΝ

Απο:kireas.org

Μετά από μήνες εντατικής προετοιμασίας της ΒΙΟΜΑΓΝ για την
δημιουργία ΒΙΠΕ, μετά από μήνες περιφρόνησης των εκκλήσεων του
kireas.org για κοινωνικό διάλογο, μετά την ετσιθελική παροχή
διευκολύνσεων από το δήμο χωρίς καμία ενημέρωση της κοινωνίας, μετά
από μήνες σιωπής μεσο-καλοκαιριάτικα η ΒΙΟΜΑΓΝ θυμήθηκε την τοπική
κοινωνία για να προβάλλει τις αλήθειες και τις αγαθές προθέσεις της
για την περιοχή .
Μια αναμορφωμένη ΒΙΟΜΑΓΝ από αυτή που πριν 2 χρόνια προσπαθούσε να
μας αναπτύξει λιθανθρακικά τώρα άρχετε με μια <<νέα>> πρόταση και με
<<νέα>> επιχειρήματα για την ΒΙΠΕ. Έτσι η ΒΙΟΜΑΓΝ, (φανταζόμαστε εκ

μέρους της ΒΙΠΕΒΕ ΑΕ) μας λέει ότι:

1. ΒΙΟΜΑΓΝ: Ο χώρος που απομένει στην ΒΙΠΕ μετά την δημιουργία της
υπερ-μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 1150 (υψηλής όχλησης) και του
εργοστασίου διπυρου μαγνησίας (μέσης όχλησης) είναι μικρός για να
φιλοξενήσει ρυπογόνες μονάδες.
Απάντηση: Τα εναπομείναντα 160 στρέμματα που χωροθετούνται σε 12
οικόπεδα και σύμφωνα με τα σχέδια που δημοσιεύονται σε χρώμα μωβ
από την ΒΙΟΜΑΓΝ προορίζονται για μονάδες υψηλής όχλησης. Όπως γίνεται
σε όλες της ΒΙΠΕ αυτός ο χώρος μπορεί να αγοραστεί ή να νοικιαστεί από
τρίτους που πιθανόν δεν μπορούν να βρουν στέγη πουθενά αλλού για τις
ρυπογόνες δραστηριότητες τους. Η ΒΙΟΜΑΓΝ ίσως να γνωρίζει ότι η
μονάδα καύσης 7 εκατομμύριων τόνων σκουπιδιών από την Ιταλία που
προγραμματίζεται στην Β ΒΙΠΕ Βόλου έχει έκταση 53 στρέμματα. Δηλαδή
θα μπορούσαν να εγκατασταθούν 3 τέτοιες μονάδες στον εναπομείναντα
χώρο. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει την επέκταση της
ΒΙΠΕ στο μέλλον αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο νόμος είναι ευνοϊκότατος
για μια μελλοντική επέκταση της ΒΙΠΕ αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. ΒΙΟΜΑΓΝ: Η ΒΙΠΕ <<βρίσκει σύμφωνους την δημοτική αρχή της περιοχής,
την πλειονότητα των μονίμων κατοίκων της.... το Σύλλογο Επαγγελματιών
Μαντουδίου και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. <<η τοπική κοινωνία έχει
αποδεχθεί την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης επένδυσης κι αναγνωρίζει
τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη της ΒΙ.ΠΕ.Β.Ε. στο
Μαντούδι>>
Απάντηση: Το επιχείρημα είναι αίολο και τελείως αβάσιμο. Ο κ.
Λιαγκάκης και Περήφανος (η αντιπολίτευση) που είναι κατά της ΒΙΠΕ
μαζί ψηφιστήκαν από 5.749 δημότες και εκπροσωπούν επίσημα το 57%
των δημοτών. Αφετέρου δεν υπάρχει καμία απόφαση κανενός δημοτικού
συμβούλιου υπέρ της ΒΙΠΕ για να συμπεράνετε ότι η Δημοτική Αρχή
συμφωνεί με την ΒΙΠΕ. Στις 22 Αυγούστου 2011 μάλιστα ο κύριος Ψαρρός
(δήμαρχος) με δημόσια ανακοίνωση του ζήτησε γόνιμο διάλογο με τους
κατοίκους πάνω στο θέμα ΒΙΠΕ δείχνοντας ότι δεν έχει πάρει ή δεν
προτίθεται να μονομερώς θέση χωρίς διάλογο. Ο κ. Ψαρρός τότε έγραφε
κατά λέξη <<....καλούμε όλες και όλους σε ένα γόνιμο και δημιουργικό
διάλογο, που θα δίνει λύση στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα>>. Αυτά δεν
είναι τα λόγια κάποιου που έχει ταχθεί υπέρ ή κατά της ΒΙΠΕ όπως
επικαλείστε.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες ψηφίσματα από φορείς επαγγελματιών της
περιοχής (Αγία Άννα, Ροβιές και Λίμνης) και άλλων παραγωγικών τάξεων
που τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της ΒΙΠΕ και έχουν συλλεχτεί 2000
υπογραφές. Τα μόνα στοιχεία υποστήριξης που έχετε και καταθέσατε στην
επιτροπή περιβάλλοντος είναι από τον εκπρόσωπο 18 ατόμων με σχέση
εργασιακής εξάρτησης από την ΒΙΟΜΑΓΝ και τον Εμπορικό σύλλογο
Μαντουδίου που εκπροσωπεί μόνο μια μικρή μειοψηφία. Αν θεωρείται αυτό
αποδοχή της τοπικής κοινωνίας τότε δεν γνωρίζετε το μέγεθος της
κοινωνίας. Ένα δημοψήφισμα θα σας πείσει.
Από πότε η ΒΙΟΜΑΓΝ ενδιαφέρεται για την τοπική αποδοχή; Αν ανατρέξετε
στο πρόσφατο παρελθόν τότε που σύσσωμη η τοπική κοινωνία είχε
καταδικάσει την λιθανθρακική μονάδα, η εταιρία σας σνομπάριζε την
λαϊκή αντίθεση και συνέχιζε ακάθεκτη τις προσπάθειες στηριζόμενη
στις πολιτική της επιρροή να πάρει όλες τις σχετικές άδειες για να
μας φέρει το λιθάνθρακα. Δεν θα σταματούσατε ούτε θα σεβόσασταν την
κοινή γνώμη αν δεν ερχόταν η υπουργική απόφαση κατά του λιθάνθρακα.

3. ΒΙΟΜΑΓΝ: <<Οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα πρόκειται να
εγκατασταθεί μελλοντικά στην ΒΙ.ΠΕ.Β.Ε. θα ακολουθήσει την δική της
ξεχωριστή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με όσα
ορίζονται από την νομοθεσία.>>
Απάντηση: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η μονή άδεια που χρειάζεται
μια μονάδα υψηλής όχλησης για να εγκατασταθεί σε στην ΒΙΠΕ. Οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μια δραστηριότητας/επιχείρησης όμως
αξιολογούνται σε σχέση με την περιβαλλοντική ευαισθησία και τον
χωροταξικό σχεδιασμό μιας περιοχής. Δεν είναι ξεκομμένες. Μπορείτε να
μας βρείτε παραδείγματα από μονάδες υψηλής όχλησης που θέλησαν να
εγκατασταθούν σε μια ΒΙΠΕ άλλα απορρίφτηκαν λόγω της μελέτης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Θα δυσκολευτείτε πολύ. Η ΒΙΠΕ γίνεται
όπως λέει και ο νόμος για να ενθαρρύνει την συγκέντρωση τέτοιων
ρυπογόνων μονάδων σε μια περιοχή, στην Βόρεια Εύβοια στην προκειμένη
περίπτωση.

4. Η ΒΙΟΜΑΓΝ δηλώνει ότι είναι ψευδή και ανυπόστατα όσα λέγονται "
για διυλιστήρια(!), πυρηνικούς σταθμούς(!), χώρους ταφής τοξικών ή
ραδιενεργών αποβλήτων (!), χαβούζες σκουπιδιών(!)...>> και άλλα απίθανα,
αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας και της πιο <<μαύρης>> προπαγάνδας"
Απάντηση: Αυτά δεν τα λέμε εμείς άλλα η νομοθεσία. Η νομοθεσία
καθορίζει συγκεκριμένα ποιες είναι οι μονάδες υψηλής όχλησης που
επιτρέπεται να εγκατασταθούν νόμιμα σε μια ΒΙΠΕ. Οι δραστηριότητες
αυτές που αναφέρετε σαν μαύρη προπαγάνδα προσδιορίζονται από το Άρθρα
4 και της ΥΑ 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β')) και το άρθρο 6
παρ.4α του χωροταξικού για την βιομηχανία ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ
151ΑΑΠ/13.4.2009) Αν πάρετε την άδεια της ΒΙΠΕ ο νόμος σας δίνει την
δυνατότητα να εγκαταστήσετε ότι από τα παραπάνω θελήσετε αν και όποτε
το θελήσετε. Περεταίρω θα μπορείτε να εγκαταστήσετε μονάδες
αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αέριου και μονάδες ενεργειακής
αξιοποίησης (καύσης) σκουπιδιών. Είναι περίεργο που αποφεύγετε να τα
αναφέρετε στην ανακοίνωση δεδομένου ότι ο όμιλος σας έχει εκδηλώσει
επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτούς τους τομείς. Πέρα από μια ανακοίνωση
μιας εταιρίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και επειδή οι προθέσεις όπως και
τα Διοικητικά συμβούλια και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων
αλλάζουν, η μοναδική διασφάλιση ότι δεν θα έρθουν τέτοιες μονάδες
είναι να μην χωροθετηθεί ο χώρος σε τίποτα παραπάνω από μια ΒΙΠΑ
(ΒΙομηχανικό ΠΑρκο). Αν οι προθέσεις σας είναι ειλικρινείς, δεν
αντιλαμβανόμαστε την άρνηση σας στο ΒΙΠΑ της μεσαίας όχλησης.

Σχετικά
Η ΥΑ 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β')) και τοχωροταξικό για την
βιομηχανία ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) που καθορίζουν τι
μπορεί να εγκατασταθεί σε μια ΒΙΠΕ
http://kireas.org/smf/index.php?topic=830.0
Απόβλητα Ιταλίας στο Βόλο
http://www.taxydromos.gr/localnews/tabid/58/articleType/ArticleView/articleId/35092/--.aspx

Συλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός kireas.org
Ιφιγενείας 3
Μαντούδι 34004
ΕΥΒΟΙΑ
email: Kireas@kireas.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.