Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου               Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου  , την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα  18.00 μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
 1. Αίτηση Γεωργατζή Δημητρίου του Ιωάννη για αποζημίωση του από την κοπή ελαιοδένδρων ιδιοκτησίας του
 2. Αίτηση της κας Αλεξίου Βασιλικής για μείωση μισθώματος στο κατάστημα «Καφετέρια-Μπάρ» στο Κυμάσι Μαντουδίου.
 3. Αίτηση κ. Χρυσικού Ανάργυρου  περί δωρεάς μετοχών Ξενοδοχείου ΥΔΡΑ,στην Αιδηψό
 4. Αίτηση Πολιτιστικού Οικολογικού Συλλόγου το «ΚΑΝΤΗΛΙ»

 5. Αίτηση –ένσταση κ.Αλατζά Ιωάννη του Νικολάου ,κατοίκου Κηρίνθου
     -Έγγραφο Τμήματος Εσόδων Δήμου αρ.πρωτ. 1094/29-1-2013
            6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΛΑΡΥΜΝΑ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ»
            7. Έγγραφο Προέδρου Τοπικής κοινότητας Κηρίνθου περί «Ραντίσματος ποταμών»
            8.Αίτηση κ. Τσίτσα Νικολάου για αλλαγή έδρας Λαογραφικού Μουσείου
            9. Επιχορήγηση Ομάδων Ποδοσφαίρου
           10. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και 
         Ανάπτυξης  παρ. 1 άρθρο 261 Ν.3463/06
           11.Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
12.Έγκριση αναπροσαρμογής τελών, κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Μαντουδίου
13. Έγκριση Κανονισμού Νεκροταφείων
14. Έγκριση τελών και δικαιωμάτων Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Αννας
15. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών Δήμου Μαντουδιου - Λίμνης - Αγίας Άννας
16.Έγκριση καθορισμού μηνιαίας οικονομικής εισφοράς ,κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ.Αννας
17.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Μαντουδιου - Λίμνης - Αγίας Άννας έτους 2012
18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεση έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ελυμνίων –Α΄Φάση του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» (πρώην Δήμου Ελυμνίων)
19. Απόφαση 228/2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου περί «Αποδοχής εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Καψάλα Αντωνίου και του Δήμου επί αρχικής απαιτήσεως  25.918,20€ σε εκτέλεση της με αρ. 193/2009  απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας»
20. Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (του ισολογισμού, του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος )για την χρήση 2012,με βάση το άρθρο 163 παρ.3 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ)
 21. Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δημοτικών Επιχειρήσεων
22. Αντικατάσταση μελών σχολικών επιτροπών α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23.Διενέργεια Διαφόρων Εργασιών και Προμηθειών
24.Ενημέρωση για την πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας
                                                                     Ο Πρόεδρος
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                
                                                                     Στέφου  Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.