Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Επικίνδυνη για την δημόσια υγεία θαλάσσια ρύπανση στο Κυμάσι από το βιολογικό Μαντουδίου

Απο:kireas.org
 
Ο kireas.org  έλαβε καταγγελία από πρώην υπάλληλο της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης  του δήμου ότι ο  υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των λυμάτων στην περιοχή του Δαφνοποταμου καταστράφηκε πριν από τρία χρόνια, χωρίς να έχει επισκευαστεί έκτοτε... Για τρία χρόνια  τα λύματα να χύνονται σε μικρή απόσταση από την ακτή , σε χαμηλό βάθος  και χωρίς να αραιώνονται  και  διαχέονται επαρκώς  θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία   των λουόμενων σε παρακείμενη   πολυσύχναστη ζώνη  κολύμβησης.
  Ο φορέας διαχείρισης του Βιολογικού Καθαρισμού Μαντουδίου  παραβαίνει ωμά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τους  περιβαλλοντικούς όρους  αδειοδότησης  αδιαφορώντας για τους κινδύνους στην δημόσια  υγεία των λουόμενων και των καταναλωτών αλιευμάτων που προέρχονται από την ζώνη εξόδου  των λυμάτων.
 
Το πρόβλημα
Οι περιβαλλοντικοί  όροι   (ΑΕΠΟ) κάτω από τους οποίους έχει αδειοδοτηθεί  να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός Μαντουδίου   προβλέπουν  την διάθεση των λυμάτων μέσω   υποθαλάσσιου αγωγού 200 μ. και οριζόντιου διαχυτήρα μήκους 12 μ. στην προέκταση του αγωγού  κάθετα στις ισοβαθείς  σε βάθους 12μ.. Το σύστημα διάχυσης  πρέπει να αποτελείται από 8 σωλήνες ανύψωσης τύπου Γ  σε απόσταση 1,5 μ. μεταξύ τους. Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να υπάρχει σημαδούρα στο σημείο εξόδου  του αγωγού και τήρηση  του ορίου  των 500/100 ml νερού.  Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει πλέον. Για τρία χρόνια ο φορέας λειτουργίας του βιολογικού (η δημοτική αρχή),   δεν έχει ενημερώσει  το δημοτικό συμβούλιο και τους δημότες και δεν έχει λάβει κανένα από τα προβλεπόμενα από το νόμο επανορθωτικά μέτρα.
 
Οι κίνδυνοι
Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας  έχει υπολογίσει ότι μετά την επεξεργασία τους σε μονάδες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας (σαν και αυτή του βιολογικού καθαρισμού Μαντουδίου)  στα λύματα παραμένουν  από 80 έως 470.000 εντερικοί  ιοί (ανά λίτρο) ,  από 3 έως 1.075 βακτήρια της σαλμονέλας (ανά λίτρο)    και  από 98 έως 2.000  κλωστηρίδια perfringens  (ανά λίτρο επεξεργασμένων λυμάτων).  Συμφώνα με τον Διεθνή  Οργανισμό Υγείας ακόμη και σε συνθήκες καλής αραίωσης  και διάχυσης των λυμάτων  στο θαλάσσιο νερό τα  εναπομείναντα   e.coli  πεθαίνουν σε 0,8 ημέρες ,  οι εντερόκοκκοι  σε 2,5 ημέρες , οι  ιοί της πολιομυελίτιδας σε 8 ημέρες και ο εντεροϊος echo  πεθαίνει σε 15 ημέρες.   Η διάχυση και η αραίωση  με το νερό των λυμάτων  που διατίθενται μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, είναι σημαντική για την μείωση και  την εξουδετέρωση  των εναπομεινάντων στα λύματα    λοιμωδών ιών, τοξικών βακτηρίων,  παράσιτων, παθογόνων πρωτόζωων και κλωστηρίδιων .   
Για να γίνει  διάχυση  και σωστή αραίωση των επεξεργασμένων λυμάτων με το νερό απαιτούνται βάθη  εξόδου του υποθαλασσίου  αγωγού τουλάχιστον της τάξης των 12 μέτρων.   Για τρία χρόνια τα λύματα της περιοχής Μαντουδίου εκκενώνονται σε μικρό βάθος και σε μικρή απόσταση από την ακτή χωρίς  να  υφίστανται καμιά διάχυση  όπως προβλέπει η ΑΕΠΟ με αποτέλεσμα να δημιουργούν  σοβαρούς κινδύνους για  το θαλάσσιο περιβάλλον,  και την  υγεία των  λουόμενων , καθώς και των  θαλασσίων  οργανισμών ( αυξημένη τοξικότητα στα ψάρια, μαλάκια και οστρακοειδή κλπ που μπορεί να περάσουν στο άνθρωπο με  την τροφική αλυσίδα).   Επιπλέον λόγω  ανεπαρκούς αραίωσης και διάχυσης  παραβιάζονται   τα  υποχρεωτικά όρια των παραμέτρων  που θέτει  η ΑΕΠΟ και η νομοθεσία (Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο  B.O.D , Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο C.O.D. , Αιωρούμενα στερεά , κλπ.) στην  εκβολή των επεξεργασμένων λυμάτων.

Τα υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά που δίνει το ΥΠΕΚΑ  για την  θαλάσσια  περιοχή  επιδεινώνουν το πρόβλημα. Συγκεκριμένα τα ισχυρά ρεύματα με  κατεύθυνση από νότο προς  βορρά  που παρατηρούνται στην θαλάσσια περιοχή σε συνδυασμό με  τους νοτιοδυτικούς  ανέμους  και  με τα αβαθή  νερά του όρμου της παραλίας  Κυμασίου  (  βάθος 5 μέτρα)  μπορούν εύκολα  να παρασύρουν τους λοιμώδεις ιούς, τοξικά βακτήρια, παθογόνα πρωτόζωα παράσιτα και κλωστήρια  των ελλιπώς αραιωμένων λυμάτων στην ζώνη κολύμβησης και αλίευσης. Θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την  υγεία  των λουόμενων, ιδιαίτερα στους ευπαθείς πληθυσμούς , τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. 
H  έξοδος των επεξεργασμένων  λυμάτων  βρίσκεται   μόλις   600 μέτρα (Νοτιοανατολικά ) από την κύρια παραλία κολύμβησης της Τ.Κ. Μαντουδίου  στο Κυμάσι.   Η  έλλειψη   συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας  των υδάτων κολύμβησης στον όρμο  και ενημέρωσης  του κοινού  από τον φορέα διαχείρισης   του ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου  διογκώνει την ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους. 
 Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Υγείας  υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των ασθενειών και λοιμώξεων που σχετίζονται  με την  κολύμβηση σε μολυσμένα θαλάσσια νερά   (γαστρεντερίτιδες, ηπατίτιδα, κλπ). Παράλληλα ο Οργανισμός προειδοποιεί για την σοβαρότατα του προβλήματος  δεδομένων των δυσκολιών στην ανίχνευση των   μολυσματικών  ιών,  παρασίτων,  παθογόνων πρωτόζωων, κλωστηρηδίων και τοξικών βακτηρίων σε δείγματα νερού  από τις παραλίες κολύμβησης.


Επανορθωτικές ενέργειες
Για τρία συνεχή  χρόνια ο φορέας διαχείρισης εκτός του ότι παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του Βιολογικού  Καθαρισμού Μαντουδίου όπως αποτυπώνονται στην ΑΕΠΟ  δεν έχει λάβει καμιά από τις προβλεπόμενες από το νόμο  επανορθωτικές ενέργειες  ( όπως  ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής,     παρακολούθησης των υδάτων, και απαγόρευση  της κολύμβησης ).  Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ  ο φορέας λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Μαντουδίου οφείλει να ειδοποιήσει την Δ/ση Περιβάλλοντος Ν.Α. Ευβοίας  και την Δ/ση Υγείας Ν. Ευβοίας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέχτη όπου εκβάλουν τα επεξεργασμένα λύματα της μονάδας. Επίσης οφείλει  να γνωστοποιήσει  στις υπηρεσίες  αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους.

Το αίτημα του kireas.org 
 Ο  kireas.org  κατήγγειλε τα  παραπάνω  στις συνυπεύθυνες  υπηρεσίες  ζητώντας τους  να ασκήσουν τα εποπτικά τους καθήκοντα όπως ορίζει ο νόμος, την  άμεση διενέργεια αυτοψίας ,  την λήψη επανορθωτικών  μέτρων για τον περιορισμό  της ρύπανσης και των  εγκυμονούντων κίνδυνων  στην δημόσια υγεία  των λουόμενων  καθώς και τις λοιπές κατά νόμο ενέργειες . Η  καταγγελία διαβιβάστηκε και στην δημοτική αρχή με αίτημα την συζήτηση της στο δημοτικό συμβούλιο και την άμεση λήψη των προβλεπόμενων επανορθωτικών μέτρων. 

Σύλλογος kireas.org Σχετικά

ΑΕΠΟ για την ΕΕΛ Μαντουδίου  (Α.Π..52306/5718 /19.10.10 και ΑΔΑ : 4ΙΞ6ΕΑ-0
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9E6%CE%95%CE%91-0

 
Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Παραλίας Κυμασίου
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW079153088

Διεθνής Οργανισμός Υγείας : HEALTH-BASED MONITORING OF RECREATIONAL WATERS: THE FEASIBILITY OF A NEW APPROACH (THE ‘ANNAPOLIS PROTOCOL)
http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/Annapolis.pdf

Διεθνής Οργανισμός Υγείας : Water recreation and disease. Plausibility of associated infections: Acute effects, sequelae and mortality
http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/recreadis.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.