Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Αγαπητοί συνδημότες, φίλοι Μαντουδιώτες

Απο: ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ   

Σταθείτε και αναλογιστείτε αν έτσι έχετε φανταστεί ότι θα σωθούμε από τα σημερινά προβλήματα που μας έχουν ρίξει. Εάν η ευτυχία του ανθρώπου έρχεται με τις αόριστες ψευδαισθήσεις που μας πούλησαν οι υποστηρικτές της ΒΙ-ΠΕ, οι οποίοι έχουν συναινέσει σε όλα από τον Ιούνιο του 2010 όταν ο κ. Σκορδάς (πρώην στέλεχος της ΤΕΡΝΑ και νυν Υφυπουργός Ανάπτυξης) επισκέφθηκε το Μαντούδι.
Τι προτείνουμε
Αγαπητοί συνδημότες,
Δώστε προσοχή στις προτάσεις μας και θα αποφασίσετε αμερόληπτα τι μας συμφέρει καλύτερα.
Σε αντίθεση με το Επιχειρηματικό Πάρκο Α’ κατηγορίας (ΒΙΠΕ) που συνιστά χώρο στον οποίο εγκαθίστανται Βιομηχανίες Υψηλής Όχλησης και Ρύπανσης που προτείνουν ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ και οι τοπικοί υποστηρικτές του, εμείς προτείνουμε:
Να γίνει Επιχειρηματικό Πάρκο Β’ κατηγορίας (ΒΙΠΑ) που είναι για μονάδες Μεσαίας Όχλησης και το οποίο επίσης προσφέρει θέσεις εργασίας.
Τα συνολικά οφέλη, όμως από τη δημιουργία αυτού του πάρκου θα είναι πολλαπλάσια.            Ενδεικτικά    αναφέρουμε:
Ø  Θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των δραστηριοτήτων Μεσαίας Όχλησης,
Ø  Οι ρύποι που θα παράγονται θα είναι πολύ λιγότεροι, άρα και οι επιπτώσεις στους γύρω κατοίκους και στο περιβάλλον θα είναι πολύ μικρότεροι μέχρι ακίνδυνοι,
Ø  Οι κλάδοι παραγωγής, τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, ο τουρισμός και άλλες ευαίσθητες δραστηριότητες δε θα πληγούν,
Ø  Ο κλάδος της οικοδομής δε θα επηρεαστεί και ενδεχομένως θα αναπτυχθεί, συμπαρασύροντας μαζί του προς τα πάνω και τον κλάδο του εμπορίου.
Είναι φανερό ότι τα παραπάνω οφέλη ισοδυναμούν με πολλές νέες θέσεις εργασίας και αυτοαπασχολούμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορεί κάθε δημότης να υπολογίσει μόνος του τη διαφορά.

Ολη η ανακοίνωση παρακάτω:

ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
                                                               
Επιπτώσεις από την πιθανή δημιουργία  ΒΙΠΕ στο Μαντούδι και της ενεργοβόρου θερμο-ηλεκτρικής μονάδας φυσικού αερίου (ΘΗΣΦΑ) των 1160 MW
1)   Παραγόμενοι ρύποι από τη λειτουργία Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Φυσικού Αερίου
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ αναγνωρίζεται ως η καταλληλότερη πηγή άντλησης πληροφοριών σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς φυσικού αερίου. Ο καθηγητής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Διονύσης Μάργαρης έχει μελετήσει τους σχετικούς γερμανικούς κανονισμούς (TA luft) και τις σχετικές ευρωπαϊκές κοινοτικές προδιαγραφές. Τα συμπεράσματα των ερευνών των παραπάνω φορέων καταλήγουν στα
ακόλουθα αξιοσημείωτα ευρήματα:
·         Έχουν ανιχνευτεί 53 ρύποι στα καυσαέρια που εκλύονται από την καύση φυσικού αερίου. Ανάμεσα σ’ αυτά, πέραν των γνωστών ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του θείου (SO2) και μεθάνιο (CH4), εντοπίστηκαν και αρκετές πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) [μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 24 επικίνδυνοι αέριοι ρύποι (ΕΠΑΡ) και διάφοροι μεταλλικοί ρύποι] των οποίων η παρουσία σκόπιμα «αποσιωπείται» στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο, ανάλογα με την προέλευσή του και την ποιότητά του, δύναται να παράγει και κάποια είδη επικίνδυνων αέριων ρύπων, οι ποσότητες των οποίων δεν θεωρούνται αμελητέες και οι συγκεντρώσεις αυτών, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων γύρω από ένα σταθμό, μπορεί να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Φυσικού Αερίου που παράγει πάνω από 300 MW θεωρείται μεγάλου μεγέθους και χαρακτηρίζεται ως «Μονάδα Υψηλής Όχλησης» και, κατ’ επέκταση, Μείζονα Πηγή Υψηλής ρύπανσης.
2)   Επιπτώσεις στην υγεία
Όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες ρύποι επιδρούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην υγεία των κατοίκων, ιδιαίτερα όταν οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από τον σταθμό παραγωγής.
Στην Ελλάδα, οι πλέον γνωστοί παραγόμενοι ρύποι, όπως τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), το τροποσφαιρικό όζων (Ο3), το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα αιρούμενα σωματίδια (ΑΣ 2,5 και ΑΣ 10) συμβάλλουν στην εμφάνιση πολλών παθήσεων και ασθενειών του ανθρώπινου οργανισμού, ειδικά δε όταν η έκθεση σε αυτούς είναι συνεχής.
Σοβαρά συμπτώματα και ασθένειες είναι:
Σοβαρές καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, ιογενείς λοιμώξεις, δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος, φλεγμονή στους πνεύμονες, βήχας, δύσπνοια, αύξηση θνησιμότητας.
Τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 2,5), μεγέθους ενός εκατομμυριοστού του μέτρου, εισχωρούν βαθειά στους πνεύμονες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους.
3)   Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Φυσικού Αερίου
Στα Αντίκυρα λειτουργούν δύο τέτοιοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 764 MW. Στην σχετική μελέτη- έρευνα που εκπόνησαν δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Πάτρας (Δημήτρης Παπανίκας και Διονύσης Μάργαρης) ανιχνεύτηκαν οι παρακάτω εκπεμπόμενες ποσότητες ρύπων σε ετήσια βάση:
Διοξείδιο του θείου (SO2)
180.000 kg
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
1.000.000 kg
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
3.000.000.000 kg
Οξείδια του αζώτου (NOx)
2.330.000 kg
Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 2,5 και ΑΣ 10)
180.000 kg
Επιπροσθέτως, η εκβαλλόμενη ποσότητα θερμότητας τόσο στη θάλασσα όσο και στην ατμόσφαιρα, ανέρχεται σε 1.100.000.000 KWh ετησίως.
4)   Όξινη Βροχή
Η όξινη βροχή προκαλείται από την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων οξειδίου του αζώτου (NOx) και διοξειδίου του θείου (SO2) στην ατμόσφαιρα λόγω της καύσης φυσικού αερίου. Μέσα στα νέφη, τα δύο αυτά στοιχεία ενώνονται με άλλα, δημιουργώντας, έτσι, το θεϊκό και το νιτρικό οξύ, στοιχεία που, με τη σειρά τους, προκαλούν την όξινη βροχή.
Οι βλαβερές συνέπειες της όξινης βροχής έγκεινται σε:
Α) Δημιουργία όξινων εδαφών λόγω παρουσίας αργιλίου και ιόντων του θείου,
Β) Πρόκληση σοβαρής ζημιάς στο φύλλωμα των δένδρων και διατάραξη της διαδικασίας φωτοσύνθεσής τους λόγω των εκπεμπόμενων αερίων,
Γ) Δηλητηρίαση των ριζών των δέντρων λόγω της παρουσίας αργιλίου και
Δ) Πρόκληση σοβαρών βλαβών μέχρι και πλήρη εξόντωση των ψαριών λόγω παρουσίας αργιλίου και θεϊκού οξέως.
5)   Νερό
Για την λειτουργία των δύο λέβητων του σταθμού και συγκεκριμένα, για την ανάκληση της θερμότητας, απαιτείται η χρήση, περίπου 500.000 λίτρων ημερησίως, απιονισμένου νερού. Κι εδώ τίθενται τα ερωτήματα: Πώς θα εξασφαλίζεται η ποσότητα του απαιτούμενου νερού από την περιοχή του Μαντουδίου; Τι μελέτη έχει εκπονηθεί για τις συνέπειες από τις γεωτρήσεις και τις επιπτώσεις (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) στον υδροφόρο ορίζοντα;
6)   Θαλασσινό Νερό- Ψύξη
Όσον αφορά στη χρήση θαλασσινού νερού με σκοπό την ψύξη των λέβητων, έχει υπολογιστεί ότι ο απαιτούμενος μέσος όρος θα είναι 30.000.000 λίτρα ανά ώρα λειτουργίας της μονάδας. Συνεπώς, για τις 5.000 ώρες λειτουργίας της μονάδας ανά έτος θα επιστρέφουν στη θάλασσα 150.000.000.000 λίτρα χλωριωμένου θαλασσινού νερού, το οποίο, ταυτόχρονα, θα είναι κατά 10 βαθμούς θερμότερο.
7)   Επιπτώσεις της Θερμικής Ρύπανσης της θάλασσας
·         Αλλαγή της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού και του ιζήματος του περιβάλλοντος υποδοχής,
·         Θανατηφόρες και υποθανατηφόρες επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα ψάρια λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας,
·         Αύξηση της αναπαραγωγής μια σειράς οργανισμών και μείωση του διαλυμένου οξυγόνου (DO), η συγκέντρωση του οποίου αποτελεί αναμφισβήτητο δείκτη της κατάστασης και της βιωσιμότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η χαμηλή παρουσία διαλυμένου οξυγόνου είναι δείκτης ρυπασμένων από οργανικές ενώσεις νερών και χαμηλής βιωσιμότητας των θαλάσσιων οργανισμών και των ψαριών.
8)   Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από το χλωριωμένο νερό που καταλήγει στη θάλασσα
·         Η επιστροφή στη θάλασσα μεγάλων ποσοτήτων χλωριωμένου νερού βλάπτει σοβαρά το θαλάσσιο οικοσύστημα λόγω του ότι το χλώριο είναι ιδιαίτερα τοξικό. Συγκεκριμένα, το χλώριο σκοτώνει άμεσα το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν που, αναγκαστικά, παρασύρονται μέσα στο σύστημα ψύξης κατά τη διάρκεια άντλησης θαλασσινού νερού, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα ψάρια.
·         Η παραμονή τοξικών υπολειμμάτων (χλωραμίνων) στα απόβλητα του συστήματος ψύξης έχουν σαν αποτέλεσμα την έκθεση των θαλάσσιων οργανισμών και των ψαριών σ’ αυτά.
9)   Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου- Ατυχήματα
Το σχέδιο εγκατάστασης του αγωγού μέσω του οποίου θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο από την Λειβαδειά στο Κυμάσι Μαντουδίου προβλέπει διέλευση αυτού μέσα από δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Επιπροσθέτως, σε μια ζώνη συνολικής έκτασης 40 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού, θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μήπως η πιθανότητα ατυχήματος αποσιωπείται; Κι ακόμα κι αν αυτό δεν αποδεικνύεται, ποιος αγρότης ή δασεργάτης θα ρισκάρει να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη έστω και των 100 μέτρων μια απαγορευμένη περιοχή;
Σε έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων έχουν προκληθεί παγκοσμίως 61 σχετιζόμενα με το φυσικό αέριο ατυχήματα με 1.366 νεκρούς. Τα περισσότερα από αυτά σημειώθηκαν κατά τη μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγών και κατά την αποθήκευση αυτού.
Μετά από ενημέρωση του κ. Δημάρχου, ο Δήμος Λοκρών, θέτοντας αρκετούς όρους, δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη διέλευση του αγωγού. Ο δικός μας Δήμος δεν έχει φέρει καμία αντίρρηση (!). Είναι απαραίτητο οι αγρότες και οι δασεργάτες της περιοχής μας μαζί με τους κατοίκους να μην το επιτρέψουν αυτό.
10)                Απόσταση Ασφαλείας από κατοικημένη περιοχή (οι έρευνες αφορούν μονάδες μέχρι 900 MW)
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ θέτει τα 3 χιλιόμετρα ως την ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης ενός Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ισχύος 900 MW από μια κατοικημένη περιοχή. Η απόσταση του σταθμού που πρόκειται να κατασκευαστεί απέχει από την πόλη του Μαντουδίου 980 μέτρα και από τον αρχαιολογικό χώρο της Κηρίνθου 2.700 μέτρα. Για τον γιγαντιαίο και ενεργοβόρο σταθμό παραγωγής 1.160 MW που θέλει να δημιουργήσει ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ και ό,τι άλλες επικίνδυνες μονάδες θα φέρουν, τι όρια ασφαλείας ακόμα χρειάζονται;
11) Ηχορύπανση
Μονάδες παραγωγής 720 MW παρουσιάζουν επίπεδα θορύβου της τάξης των 70 db ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο στην Ελλάδα είναι 65 db. Σε τι επίπεδο θορύβου θα φτάνει η μονάδα παραγωγής 1.160 MW;
Μεγάλος ο Κίνδυνος για το Μαντούδι και την ευρύτερη περιοχή
Αγαπητοί συνδημότες,
Στις παραπάνω σελίδες αναφερθήκαμε περιληπτικά στις πιο σοβαρές καταγεγραμμένες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον σε περιοχές που λειτουργούν θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, πολύ μικρότερης ισχύος από αυτόν που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στο Μαντούδι. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν έχουν αντληθεί από μελέτες της αξιόπιστης Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ και από εργασίες των δύο προαναφερόμενων καθηγητών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Συνεπώς, είναι καταφανές το πόσο δυσάρεστες είναι οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή, αλλά, κυρίως, για την πόλη του Μαντουδίου και τις γειτνιάζουσες περιοχές από την εγκατάσταση και λειτουργία του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ισχύος 1.160 MW και ό,τι άλλες επικίνδυνες μονάδες μας αποκρύπτουν, για τον χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ). Πέρα από την άμεση υποβάθμιση της αξίας της γης και των προϊόντων που αυτή παράγει, οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα στην πρώτη πενταετία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν μπορούμε παρά να προβλέψουμε ότι η πόλη του Μαντουδίου και η γύρω περιοχή θ’ αρχίσει να αργοπεθαίνει και να ερημώνει σιγά σιγά. Οι επισκέπτες και οι ετεροδημότες θα απομακρυνθούν, ξεπουλώντας τις ιδιοκτησίες τους. Ακόμη και οι ντόπιοι που έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν, θα φεύγουν μακριά από την πόλη και η ερήμωση ενδέχεται να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι ασθένειες και οι θάνατοι θα αυξηθούν την ίδια στιγμή που, η ιστορία έχει δείξει, ότι τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων επιλέγουν  να διαμένουν μακριά από ρυπογόνες μονάδες.
          Αγαπητοί συνδημότες, φίλοι Μαντουδιώτες,
Σταθείτε και αναλογιστείτε αν έτσι έχετε φανταστεί ότι θα σωθούμε από τα σημερινά προβλήματα που μας έχουν ρίξει. Εάν η ευτυχία του ανθρώπου έρχεται με τις αόριστες ψευδαισθήσεις που μας πούλησαν οι υποστηρικτές της ΒΙ-ΠΕ, οι οποίοι έχουν συναινέσει σε όλα από τον Ιούνιο του 2010 όταν ο κ. Σκορδάς (πρώην στέλεχος της ΤΕΡΝΑ και νυν Υφυπουργός Ανάπτυξης) επισκέφθηκε το Μαντούδι.
Τι προτείνουμε
Αγαπητοί συνδημότες,
Δώστε προσοχή στις προτάσεις μας και θα αποφασίσετε αμερόληπτα τι μας συμφέρει καλύτερα.
Σε αντίθεση με το Επιχειρηματικό Πάρκο Α’ κατηγορίας (ΒΙΠΕ) που συνιστά χώρο στον οποίο εγκαθίστανται Βιομηχανίες Υψηλής Όχλησης και Ρύπανσης που προτείνουν ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ και οι τοπικοί υποστηρικτές του, εμείς προτείνουμε:
Να γίνει Επιχειρηματικό Πάρκο Β’ κατηγορίας (ΒΙΠΑ) που είναι για μονάδες Μεσαίας Όχλησης και το οποίο επίσης προσφέρει θέσεις εργασίας.
Τα συνολικά οφέλη, όμως από τη δημιουργία αυτού του πάρκου θα είναι πολλαπλάσια.            Ενδεικτικά    αναφέρουμε:
Ø  Θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των δραστηριοτήτων Μεσαίας Όχλησης,
Ø  Οι ρύποι που θα παράγονται θα είναι πολύ λιγότεροι, άρα και οι επιπτώσεις στους γύρω κατοίκους και στο περιβάλλον θα είναι πολύ μικρότεροι μέχρι ακίνδυνοι,
Ø  Οι κλάδοι παραγωγής, τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, ο τουρισμός και άλλες ευαίσθητες δραστηριότητες δε θα πληγούν,
Ø  Ο κλάδος της οικοδομής δε θα επηρεαστεί και ενδεχομένως θα αναπτυχθεί, συμπαρασύροντας μαζί του προς τα πάνω και τον κλάδο του εμπορίου.
Είναι φανερό ότι τα παραπάνω οφέλη ισοδυναμούν με πολλές νέες θέσεις εργασίας και αυτοαπασχολούμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορεί κάθε δημότης να υπολογίσει μόνος του τη διαφορά.
                                     Υπάρχουν πιέσεις;
Διαδίδεται τελευταία από μερικούς (σκόπιμα ή από άγνοια) ότι η θερμοηλεκτρική μονάδα των 1160MW δεν θα γίνει ή ότι ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ δεν επιθυμεί την κατασκευή της. Πρέπει όμως να γνωρίζουν, ότι η ΤΕΡΝΑ με τους εδώ εκπροσώπους της προσπαθούν με κάθε τρόπο να πετύχουν τη δημιουργία ιδιωτικής ΒΙ-ΠΕ στο Μαντούδι, ακριβώς για να μπορούν να έρχονται στο χώρο αυτό μονάδες υψηλής όχλησης και ρύπανσης που επιμελώς αποκρύπτουν.
Οι πιέσεις που ασκούνται τελευταία είναι προς κάθε κατεύθυνση και γίνονται με κάθε τρόπο! Γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους προσκρούουν στην υπάρχουσα νομιμότητα των χωροταξικών πλαισίων. Αυτή τη νομιμότητα υπάρχουν, ευτυχώς, άνθρωποι που την υποστηρίζουν, θα συνεχίσουν να την υποστηρίζουν και σύντομα θα δικαιωθούν. Οι ευθύνες είναι τεράστιες για όλους τους εμπλεκόμενους.
Συμπεράσματα
·         Εάν δημιουργηθεί Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ-ΠΕ) για μονάδες υψηλής όχλησης και ρύπανσης, πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις που αναφέραμε  ήδη θα έχουμε και μείωση στις θέσεις εργασίας. Η υποβάθμιση της περιοχής, του τουρισμού, των κλάδων παραγωγής, και των προϊόντων μας, θα συμβάλλουν στη σταδιακή μείωση των θέσεων εργασίας και αυτοαπασχολουμένων.
·         Η πρόταση μας για Βιομηχανικό Πάρκο για μονάδες μικρής και μεσαίας Όχλησης (ΒΙΠΑ) θα φέρει αύξηση στις θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας, παράλληλα θα έχουμε και αύξηση γιατί η περιοχή μας δεν θα υποβαθμιστεί, ούτε οι τομείς παραγωγής και δραστηριότητας θα πληγούν.
·         Επίσης η ανάπτυξη του Δευτερογενούς τομέα (μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες) μπορεί να φέρει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας πολύ σύντομα. Αυτό όμως θα γίνει όταν επιτέλους σταματήσει η αδιαφορία της πολιτικής και τοπικής εξουσίας και κατασκευαστεί ο δρόμος από τη Χαλκίδα.
                           --------------------------------------
Κίνηση Δημοτών
ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας
Λίμνη Εύβοιας Τ.Κ. 34005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.