Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)

 Yποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24- 12-2013 του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ
 Αντικείμενο αυτής της εφαρμογής είναι η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων
 Ζητούμενο να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της περιοχής με παρεμφερείς βιομηχανικές δράσεις υψηλής όχλησης δρώντας αρνητικά στη φήμη των παραγόμενων προιόντων  ιδιαίτερα υψηλής διατροφικής αξίας που πλέον εχουν ξεπεράσει και τα σύνορα της Ελλάδας.

Στόχος των έργων που θα προταθούν για χρηματοδότηση και υλοποίηση είναι η βελτίωση της καθημερινής ζώνης των πολιτών με τη χρήση Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης αυτής είναι:

i. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κάθε πράξη χρηματοδοτείται στο 100% του προϋπολογισμού της (Δημόσια Δαπάνη).
ii. Ο προϋπολογισμός του έργου που θα προταθεί πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος των 61.500 ευρώ.
iii. Ο Δήμος υποβολής πρέπει να διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α ή Β.
iv. Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1) πρόταση από τις πιο κάτω Ψηφιακές Υπηρεσίες:
1. Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
2. Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων
3. Οδηγός πόλης
4. Διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης
5. Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη
6. Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου
7. Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη
8. Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)
9. Αθλητικές Δραστηριότητες
10.Προώθηση τοπικού εμπορίου
11. Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων
Οι προτάσεις των Δήμων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη 31η Ιανουαρίου 2014 και μέθοδος αξιολόγησης είναι η ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
Με βάση τις δυνητικές εφαρμογές, τις ανάγκες της υπηρεσίας τις υφιστάμενες σήμερα εφαρμογές και λειτουργίες και τις απαιτήσεις συμπληρωματικότητας - διαλειτουργικότητας των ψηφιακών εφαρμογών καθώς και τις διαπιστωμένες ανάγκες προτείνουμε την επιλογή και υποβολή προς χρηματοδότηση της εφαρμογής με α/α 8 και τίτλο: «Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)».
Αντικείμενο αυτής της εφαρμογής είναι η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων, όπως π.χ. λαϊκής τέχνης, και παράλληλα η δημιουργία υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών των προϊόντων, ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφορικής ανάπτυξης.
Στόχοι είναι:
• η δημιουργία υποδομής για διαρκή οργάνωση της δικτυακής διαχείρισης της σχετικής με τα προαναφερόμενα πληροφορίας η συμβολή στην ανάδειξη-προβολή και την προώθησή τους στις αγορές η συμβολή στην «ενοποίηση» σε διακρατικό επίπεδο των επιμέρους τοπικών παραγωγών και στη δημιουργία έτσι ενός ευρύτερου, πλουσιότερου και με μεγαλύτερη αξία «τοπικού προϊόντος» η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών και ευρύτερων δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών, συνεργατικών, ερευνητικών, εκδοτικών, αναβίωσης
της τοπικής παράδοσης κ.α.
• η συμβολή στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στις τοπικές παραγωγές και η ενεργοποίηση των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων η συμβολή στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενημέρωση- πληροφόρηση- επιμόρφωση των ερευνητών-μελετητών, των επαγγελματιών και του κοινού, ελληνικού/ιταλικού και διεθνούς, που ενδιαφέρονται για το τοπικό προϊόν.
• Ο σχεδιασμός- ανάπτυξη- υλοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας της πύλης και η ενσωμάτωση σε αυτήν εφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (B2C), ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και ηλεκτρονικών κρατήσεων αγροτουριστικών καταλυμάτων με
ενσωματωμένη χρήση qr-codes.
• Παρουσίαση πληροφοριών μέσω της σάρωσης barcodes από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το τεκμήριο, με χρήση της τεχνολογίας QR ετικετών
• Δυνατότητα αλληλεπίδρασης στον κάτοχο οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί ο ίδιος να προσθέσει δυναμικά τα δικά του δεδομένα.
πηγη:Διάυγεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.