Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Μειώνεται το ποιοτικό πρίμ για λάδι, σιτάρι,αιγοπρόβατα,βοοειδή

Στη μείωση των ενισχύσεων μέσω του άρθρου 68 (ποιοτικά πριμ) προχωρά η Ελλάδα για το έτος 2014, ως αποτέλεσμα της οριζόντιας μείωσης του τσεκ από φέτος. Οι περικοπές αφορούν τα ποσά που θα λάβουν οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι βοοτρόφοι, οι σιτοκαλλιεργητές και οι ελαιοπαραγωγοί για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο και θα τα πληρωθούν το 2015.

Για το αιγοπρόβειο κρέας ο συνολικός προϋπολογισμός από 26,4 εκατ. ευρώ τροποποιείται σε 24,4 εκατ. ευρώ για το 2014.
Στο αιτιολογικό της απόφασης σημειώνεται ότι «το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1310/2013, το ύψος της χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων για το έτος 2014 μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και συνεπώς πρέπει να γίνουν προσαρμογές και στα ποσά των μέτρων του άρθρου 68».
Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (με αριθμ. 408/62170) των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1322/23.5.2014, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 262345/22.03.2010 προηγούμενη απόφασης των υπουργών Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης (περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β΄ 323/24.3.2010)).
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, ισχύουν τα εξής:
Α. Στο Άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:
 «1. Για το 2014, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός των μέτρων ανέρχεται:
Α. Για το Μέτρο 1 (Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του τομέα ελαιολάδου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής), από 10 σε 9 εκατ. ευρώ.
Β. Για το Μέτρο 2 (Βελτίωση της ποιότητας του τομέα σκληρού σίτου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 24 εκατ. ευρώ.
Γ. Για το Μέτρο 3 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 2,6 εκατ. ευρώ.
Δ. Για το Μέτρο 4 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) από 11 σε 10 εκατ. ευρώ.
Ε. Για το Μέτρο 5 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) από 26,4 σε 24,4 εκατ. ευρώ.
ΣΤ. Για το Μέτρο 6 (Ειδική στήριξη γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με Προγράμματα Ανάπτυξης για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση γ του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 46 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 30 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως το μέτρο αυτό δεν θα εφαρμοστεί εκ νέου για το 2014, αλλά τα δικαιώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί θα συνεχίζουν να πληρώνονται.
2. Η χρηματοδότηση του συνόλου των Μέτρων αξίας 100 εκατ. ευρώ αναλύεται ως εξής:
α) Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 (γραμμική μείωση) και
β) Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση α (αδιάθετα κονδύλια) του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα III του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.»
Β. Στις παραγράφους 3 των άρθρων 4, 6, 7 και 8 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, τα αναγραφόμενα ποσά τροποποιούνται και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2014.
phgh:agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.