Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Ζητείται Ιατρός Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει εγγράφως προσφορά με Βιογραφικό Σημείωμα (και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ.)το ενδιαφέρον του.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν την ειδικότητα Ιατρού Ασφαλείας και τα απαραίτητα από το νόμο πτυχία για τον Τεχνικό Ασφαλείας.
Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στην σχετική νομοθεσία (Ν.3850/11, Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96) και στις με αρ. 17/2015 και 18/2015 μελέτες της Υπηρεσίας.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς και σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τις 18/12/2015, ημέρα Παρασκευή.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο 2227350126 (Κος Αλεξίου).
Ο Αντιδήμαρχος

Κατσούρας Δημήτριος


Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2015-16-1.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015-16-1.pdf 
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-16.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-16.pdf 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.