Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Την άμεση σύγκληση Γ.Συνέλευσης ζητούν οι αγρότες στο ΤΟΕΒ Μαντουδίου

 Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Μαντουδίου 
έχει στη δικαιοδοσία του το αρδευτικό, οδικό ,αποστραγγιστικό δίκτυο τη διαχείριση και παροχή νερού στους καλλιεργητές του κάμπου Μαντουδίου.

Η διαχείριση εφαρμόζεται σύμφωνα με το καταστατικό τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γ.συνέλευσης που είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων
 Τα μέλη των ΤΟΕΒ είναι ιδιοκτήτες τεμαχίων, οι οποίοι εκλέγουν τους αντιπροσώπους και το διοικητικό συμβούλιο. Οι οικονομικοί πόροι των οργανισμών προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των μελών και όχι από κρατικές επιδοτήσεις.
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο οικονομικός έλεγχος των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων μεταβιβάστηκε από την Νομαρχία στους Δήμους
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται καθότι η έννοια της Αυτοδιαχείρισης απαιτεί υψηλό επίπεδο συλλογικής σκέψης,οικονομική και διαχειριστική διαφάνεια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλατιά εκπροσώπηση στη λήψη των αποφάσεων

 Σύμφωνα με το καταστατικό  η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση και σε χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαραίτητα όμως μέσα στους δύο πρώτους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε οικονομικού έτους, για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού – Ισολογισμού και λήψη αποφάσεων.
Επίσης οι καλλιεργητές μπορούν μετά την πρόσκληση για τη Γ. Συνέλευση άρθρο 9 παρ.5 να λαμβάνουν γνώση  ισολογισμού και λογαριασμών κερδών και ζημιών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της υποβολής αυτών στη Γενική Συνέλευση

Ίδη από τον Ιανουάριο υπήρχαν προτροπές των αγροτών προς το Δ.Σ.για ευρεία μάζωξη και επίσπευση της συνέλευσης ενώ τώρα με έγγραφο και υπογραφές ζητούν την άμεση σύγκληση ώστε να ληφθούν γρήγορα οι αποφάσεις που αφορούν τις κλοπές των μετασχηματιστών ,την διαχείριση,συντήρηση, οικονομικό απολογισμό με ανάρτηση των εσόδων -εξόδων  ,προσλήψεις υπαλλήλων κλπ ώστε την 1η Απριλίου όπως ρητά ορίζει ο εσ. κανονισμός να λειτουργεί και να παρέχεται νερό στους καλλιεργητές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.