Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Ολοι μαζί για το οικόπεδο του Δήμου στο Κυμάσι

Δημοσιεύουμε την ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ φορέων ,Δημ Συμβούλων και πρώην Δημάρχων σχετικά με το οικόπεδο στο Κυμάσι προς το υπουργείο οικονομικώνΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ.Τρύφων Αλεξιάδη


ΜΑΝΤΟΥΔΙ  11-1-2016
Κύριε Υπουργέ,
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

κ.Ευάγγελο Αποστόλου
Είμαστε Αντίθετοι και ζητάμε την Ακύρωση της υπ.αριθ.ΔΔΠ0018618/ΕΞ2015/30- 11-2015 απόφασή σας και ενημερώνουμε την οργή και αγανάκτησή μας όλοι οι Μαντουδιανοί, οι φορείς-Σύλλογοι, ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και οι πρώην Δήμαρχοι του Δήμου Κηρέως, διότι η απόφαση αυτή είναι ταφόπλακα για εμάς.

Όπως γνωρίζετε, με την υπ.αριθ.1020815/1943/Α0010/19-10-2004 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μας παραχωρήθηκε μετά από αίτημα του πρώην Δήμου Κηρέως (αριθ.6239/11-12-2003) δωρεάν κατά κυριότητα το Δημόσιο κτήμα ΑΒΚ 2113 στο Κυμάσι παραλία Μαντουδίου εκτάσεως 33.619,50τ.μ.
Η απόφαση αυτή μετεγράφη στο υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας την 20-10-2004 με αριθ.31.
Η παραχώρηση προέβλεπε και κάποιες προϋποθέσεις εντός πενταετίας όπως Αναπλάσεις, Αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα Κοινωφελή έργα αίθουσα συνεδρίου-Μεταλλευτικό Μουσείο.
Από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε με έγγραφα του Δήμου ότι, έγιναν
1)Ανάπλαση Παραλίας Κυμασίου. Την 10-1-2006 με την αριθ.160 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του πρώην Δήμου Κηρέως και της Κοινοπραξίας Σταύρου Καζασίδη- Δημητρίου Γεωργίου, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΚΥΜΑΣΙΟΥ Δ.Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ».   Την 24-11-2006
εγκρίθηκε ο 1Ος λογαριασμός του έργου με πιστοποίηση εργασιών ποσού 22.551,00€. 2)Αθλητικές                      Εγκαταστάσεις.   Με   την   αριθ.148/2009   απόφαση      της   Δημαρχιακής Επιτροπής,        αποφασίστηκε                      η                             κατάρτιση               των      όρων      διακήρυξης         του      έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΄΄ΚΥΜΑΣΙΟΥ΄΄ Δ.Δ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» Αριθ. μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ. 234/09 ποσού 15.302,20€. Την 11-11-2009 υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης μεταξύ του Δήμου Κηρέως και του Μάνθου Ζάχαρη Ε.Δ.Ε. αναδόχου του έργου.
3)Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στην Παραλία Κυμάσι. Συντάσσεται η  αριθ.16/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας προϋπολογισμού 45.000,00€ και εκτελείται μετά από διαγωνισμό το εν λόγω έργο με σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Μπρόκου Αναστάσιου Ε.Δ.Ε. με ποσό σύμβασης 29.249,97€.
ΣΕΛΙΔΑ 1


4)Η διενέργεια διαγωνισμού (σχετικές αποφάσεις αριθ.38/2012 & 159/2012 του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και 27/2012 της Οικονομικής Επιτροπής) και ανατέθηκε και εκτελέστηκε από την Εταιρεία Technoscrap Αναστάσιος Τσόκος Α.Ε. η κοπή, διάλυση και εκποίηση της παλαιάς δεξαμενής καυσίμων που βρισκόταν εντός του πρώην δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 2113 που παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Δήμο.

5)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΄΄ΚΥΜΑΣΙ΄΄  ΠΑΡΑΛΙΑ  Δ.Δ.  ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ. Με  την

αριθ.54/2005απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για το εν λόγω έργο, ποσού 44.824,28 αριθ.μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ. 51/2005. Τα καταστήματα μισθώθηκαν εντός του Ιουλίου 2005 μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Επίσης την 23-5-2006  δόθηκε προέγκριση  θετικής γνωμοδότησης από  το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την μελέτη- έργο: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 €.

Για όλα τα ανωτέρω υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για την υλοποίησή τους λόγω της γραφειοκρατίας και στήριξης (οικονομικής βοήθειας) από την Πολιτεία προς τον πρώην Δήμο Κηρέως.

Είναι Δήμος όπως γνωρίζετε με το μεγαλύτερο ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένας Δήμος χωρίς έσοδα και πολλές υποχρεώσεις που είναι κάτι αδύνατο από δικά του χρήματα (πόρους) να τα πραγματοποιήσει όλα αυτά.
Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν και το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Ευβοίας το οποίο επιβεβαιώνει με σχετικό πίνακα ότι, ο σκοπός παραχώρησης του Δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ  2113 έχει εκπληρωθεί εν μέρει καθώς και τα  συνημμένα  έγγραφα επιστολή των τριών πρώην Δημάρχων που στηρίζει με στοιχεία την εν μέρει εκπλήρωσης του σκοπού και η αριθ.131/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας γνωρίζουμε ότι, στην παραλία Κυμάσι Μαντουδίου, ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του τις παρακάτω εκτάσεις οι οποίες συνορεύουν με το ΑΒΚ 2113 ακίνητο,

Α)Έκταση 45 στρέμματα του πρώην Μεταλλευτικού συγκροτήματος Παπαστρατή που απέκτησε μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε και στον οποίο συμμετείχε η Κοινότητα Μαντουδίου την 13-5-1998.
Β)Έκταση 50 στρεμμάτων από δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα μαζί με τα κτίρια του πρώην Μεταλλευτικού συγκροτήματος Σκαλιστήρη που έγινε στην πρώην Κοινότητα Μαντουδίου το 1996.
Κύριε Υπουργέ, ΖΗΤΑΜΕ την ακύρωση της υπ.αριθ. ΔΔΠ0018618/ΕΞ2015/30-11- 2015 απόφασή σας και να παραμείνει οριστικά το κτήμα στο Δήμο Κηρέως σημερινό Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και ειδικά στο Μαντούδι διότι, πιστεύουμε σε μια ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ για όλη την παραλία Κυμασίου Μαντουδίου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Λιμανιού του Μαντουδίου και την ήδη υφιστάμενη σύνδεσή μας με Βόρειες Σποράδες και με τα Νησιά του Αιγαίου.

Θεωρούμε ότι, ουσιαστικά και τυπικά έχουν όντως εκπληρωθεί οι όροι και ο σκοπός της παραχώρησης και δεν πρέπει να τίθεται θέμα επ΄αυτού.

Σας κάνουμε γνωστό ότι, είμαστε οι πιο κοντινή διαδρομή από την Πρωτεύου Αθήνα προς το Αιγαίο (απόσταση οδική δύο (2) ώρες) με αποτέλεσμα όλα αυτά να εξυπηρετούν όχι μόνον την περιοχή του Μαντουδίου, τον τουρισμό, τους παραγωγούς-αγρότες και


λοιπούς επαγγελματικούς κλάδους αλλά και τους πολίτες της Αττικής προς τα Νησιά μας και αντίστροφα.

Κύριε Υπουργέ, μέσα στην οικονομική κρίση που περνάμε, εάν χάσουμε και αυτό το κτήμα πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΛΛΟΝ όχι μόνον για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας σε μια περιοχή που έχει δώσει πάρα πολλά στην Εθνική Οικονομία μέσα από τις πρώην Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις Σκαλιστήρη & Παπαστρατή και δεν βρίσκει Ανταπόκριση.

Πιστεύουμε ότι, η ένστασή μας και οι προσπάθειες όλων μας δεν θα πάνε χαμένες, θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και θετική εξέλιξη του θέματος, αφού και η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν προκαλεί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κράτους.

Θωρούμε ως δεδομένο ότι, η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ.Τσίπρα δεν θα επιτρέψει να συντελεστεί μια τόσο μεγάλη αδικία και θα δείξει το Κοινωνικό της πρόσωπο για την  περιοχή Μαντουδίου.-


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1                 αριθ.131/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2                 από 6-11-2015 επιστολή των πρώην Δημάρχων, Γ.Τριάντη, Π.Ενωτιάδη, Αν. Ψαρρού.

ΟΙ      ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ           ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ.                                                         ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ.                                                       ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ.Σ.                                              ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 
 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Σ.                                             ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ.                                               ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ‘’ΜΑΚΙΣΤΟΣ’’
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.Σ.
ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ                                                Τ.Ο.Ε.Β. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ


ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ                                         Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                      ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.