Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Πως πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εργολάβο καθαρισμού για τη Σχολική Μονάδα Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Αγίας Άννας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις :

 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ..
 • Να είναι δημότες & μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Να είναι άνεργοι.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 και αν δεν υπάρχει του 2015.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 • Κάρτα ή βεβαίωση Ανεργίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) Η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) Ότι δεν έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, και γ) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία τέκνων ή συζύγου άνω του 67%.
 • Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.
Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δίνονται από τη Σχολική Επιτροπή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 05/09/2016 έως και Πέμπτη 08/09/2016.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής στο Μαντούδι, στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί από την Σχολική Επιτροπή και θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 30/06/2017 για τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των γραφείων, του προαυλίου και των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου που θα τοποθετηθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.