Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ για την πρόσληψη προσωπικού

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 45/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί νόμιμα και σύμφωνα με το αρίθ. 17255 – 18/7/2016 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ», ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οδηγών
2
  • Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης ( C )
  • Π.Ε.Ι. – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Δύο (2) μήνες
Υδραυλικών
2
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Δύο (2) μήνες
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
1
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
Δύο (2) μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
Αναφέρουμε ενδεικτικά :
1. Για όλους τους υποψηφίους, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Για όλους τους υποψηφίους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Για όλους τους υποψηφίους, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.
4. Για τους υδραυλικούς, φωτοαντίγραφό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
5. Για τους οδηγούς, φωτοαντίγραφό του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης σε ισχύ και
φωτοαντίγραφο του (Π.Ε.Ι. – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. στη Στροφυλιά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από ανάρτηση της ανακοίνωσης, δηλαδή από 4-1-2017 έως 11-01-2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΛΗΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.