Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Δ.Ε.Υ.Α. -1.000,00€ (χίλια ευρώ) πρόστιμο για κλοπή νερού


 Ενημερώνουμε τους Δημότες - Καταναλωτές ύδρευσης, ότι παρότι έχουμε οχλήσει για εξόφληση ή διακανονισμό οφειλών, τρεις τουλάχιστον φορές με έντυπα και με ανακοίνωση μέσα στους λογαριασμούς σας, οι περισσότεροι αδιαφόρησαν και μάλιστα παρασύρθηκαν και άλλοι πιθανώς από την αδικαιολόγητη διαγραφή παλαιών οφειλών, από το Δημοτικό Συμβούλιο,
οι οποίες βέβαια δεν αφορούσαν οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
Ερχόμαστε στη δύσκολη θέση, να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες, για το συμφέρον της επιχείρησης και των καταναλωτών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
1.Από τους επόμενους λογαριασμούς ύδρευσης, που θα εκδοθούν και θα αφορούν το Α’ Εξάμηνο του 2017, όσοι οφειλέτες δεν εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους εμπρόθεσμα, θα τους επιβληθεί τόκος εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα της παρ. 1 του αρ. 53 του ν. 4174/2013, «Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170) ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως».
2.Θα διενεργηθούν έλεγχοι, από κλιμάκια της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα άρθρα 21 στον εσωτερικό κανονισμό ύδρευσης, της Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες του κανονισμού, «Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή η τοποθέτηση υδρομετρητή χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες αποτελεί κλοπή νερού. Κλοπή αποτελεί και οποιαδήποτε σύνδεση των εγκαταστάσεων ύδρευσης ενός ακινήτου με τους αγωγούς τροφοδοσίας με σκοπό την λήψη νερού από αυτούς ή από κρουνούς πυρόσβεσης, αγωγούς ποτίσματος δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων όπως και οποιαδήποτε αλλοίωση των ενδείξεων του υδρομέτρου, ή επέμβαση σε αυτό. Επίσης κλοπή αποτελεί και οποιαδήποτε παράκαμψη του υδρομέτρου με την τοποθέτηση παροχής πριν από αυτό με σκοπό την άντληση ύδατος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή εμπορίας και πώλησης νερού εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ και έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια. Οι παραπάνω παραβάσεις τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ,με πρόστιμο, με αφαίρεση της παροχής ή όπως αλλιώς αποφασίσει το Δ.Σ.

Στις περιπτώσεις κλοπής νερού που θα διαπιστωθούν, πέρα των νομικών κυρώσεων και αφού ο υδρολήπτης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τις Δ.Ε.Υ.Α. το πρόστιμό θα ανέρχεται σε 1.000,00€ (χίλια ευρώ).
3.Η επιχείρηση θα εκδώσει εντολές διακοπής και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για την αποφυγή της διακοπής της παροχής σας, παρακαλείστε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις.ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.