Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 ,ώρα 19.30, ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 4204/22-5-2017 έγγραφο κ. Δημάρχου για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου στέγασης γραφείου τους
2. Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός

3. Αίτηση κας Αλεξίου Βασιλικής για παράταση αρχικής σύμβασης

4. Αίτηση δημοτικών συμβούλων πλειοψηφίας για παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Μαντουδίου

5. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρόμιο) στον Ματσούκα Ιωάννη του Δημητρίου στην τοπική κοινότητα Προκοπίου

6. Αποδοχή δακοκτονίας 2017

7. Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2017».

8. Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.

9. Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».

10. Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.»

11. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

12. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε»

13. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014.

14. Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ Ευβοίας.

15. Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

16. Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016»

17. Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016»

18. Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί “Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “

19. Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για «Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων»

20. Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»

21. Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016».

22. Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό Μαντουδίου.

23. Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων.

24. «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)»

25. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων.

26. Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

27. Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

28. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

29. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ (Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών).

30. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.