Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα)- ώρα
9:00µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
« Παράσταση Χορού»
∆ιοργάνωση: Σχολή Μπαλέτου-Χορού Youla Papas
Πληροφορίες: Γιούλα Πάπας – τηλ. 6978787777


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΡΟΒΙΕΣ – Κεντρική πλατεία – 8:00µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«∆ιήµερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών
Πληροφορίες: Χρυσούλα Βουτσελά, τηλ. 6997105427


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΡΟΒΙΕΣ – Κεντρική πλατεία – 8:00µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«∆ιήµερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών
Πληροφορίες: Χρυσούλα Βουτσελά, τηλ. 6997105427


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ- Γήπεδο Μπάσκετ
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3»
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, τηλ. 6944324925
Γιάννης Χρυσάνθης, τηλ. 6984334274

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα) – 9:00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Χορευτική παράσταση παιδικών και εφηβικών τµηµάτων »
∆ιοργάνωση: Χορευτικός Όµιλος « Το Λύµνι»
Πληροφορίες: Άννα Τούρλου, τηλ. 6948502355

∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΚΕΧΡΙΕΣ– Κεντρική πλατεία – 9:00µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Παραδοσιακό γλέντι»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κεχριών «Ξώτρεχο»
Πληροφορίες: Αριστείδης Τσούπρος, τηλ. 6988372021


∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΡΟΒΙΕΣ – Γήπεδο 5 Χ 5
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 Χ 5»
∆ιοργάνωση: ∆ήµος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπεκάκος, τηλ. 6939323420


ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΣΚΕΠΑΣΤΗ – Θέση Προφήτης Ηλίας- 9:00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Παραδοσιακό γλέντι
∆ιοργάνωση: Α.Ο. Σκεπαστής
Πληροφορίες: Βασίλειος Θαλασσινός, τηλ. 6945973028
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα)– 8.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Παράσταση µπαλέτου – Zumba – kich boxing»
∆ιοργάνωση: Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Λίµνης
Πληροφορίες: Ζωή Φλώκου, 6943915609
∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως: ΚΗΡΙΝΘΟΣ – Γήπεδο Μπάσκετ Κηρίνθου – 9.00
µ.µ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
«ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ»
Ζωντανή µουσική µε τον ΣΤΕΛΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
∆ιοργάνωση: Αθλητικός Σύλλογος ΑΕΚ Κηρίνθου
Πληροφορίες: Νίκος Θωµάς, τηλ. 6974583585
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – Μουσείο – 9.00 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Λογοτεχνική βραδιά «Στου φεγγαριού τη χάση…»
∆ιοργάνωση: ∆ήµος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας & Μουσείο Αγίας Άννας
Πληροφορίες: τηλ. 222106158


∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – Γυµνάσιο – 9.30 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Παραδοσιακό Γλέντι
∆ιοργάνωση: Χορευτικός Σύλλογος Αγ. Άννας «Ο ΝΗΛΕΥΣ»
Πληροφορίες: Στέλλιος Στυλιανός, τηλ. 6937417225.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – Αγία Θέκλα – 7.00 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«Μνήµη Ηρωΐδας Μπολοβίναινας»
Εσπερινός στην Αγία Θέκλα – Μετάβαση στον «βράχο» της Ηρωΐδας –
Κατάθεση στεφάνου – Ιστορικό του γεγονότος
∆ιοργάνωση: ∆ήµος Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας
Πληροφορίες: Μουσείο Αγίας Άννας, τηλ. 2227061581


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Κεντρική πλατεία - ώρα 9.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Κεντρική µουσικοχορευτική παράσταση «Με της αγάπης το φιλί παράδεισος
ανοίγει»
∆ιοργάνωση: Χορευτικός Όµιλος « Το Λύµνι»
Πληροφορίες: Γιώργος Φλώκος, τηλ. 6948380874


ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Παραλία - ώρα 14:30 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας «ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ»
∆ιοργάνωση: Ναυτικός Όµιλος Λίµνης
Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Χρυσοµάλλης, τηλ. 6979710962ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Κτίριο Μελά
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Εικαστικές εκθέσεις»ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως: ΜΑΝΤΟΥ∆Ι – Παλαιό ∆ηµ. Σχολείο – 9:30µµ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
«Νησιώτικο γλέντι»
Ταξίδι στο Αιγαίο, µε τον Νίκο Οικονοµίδη και την Κυριακή Σπανού
και τον Νίκο Φάκαρο
∆ιοργάνωση: Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΜΑΚΙΣΤΟΣ».
Πληροφορίες: Ιωάννης Τσιρογιάννης, τηλ. 6984157653
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Άγιος Ανδρέας - ώρα 8:00 π.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Ετήσια αρτοκλασία Λιµνίων» µε κεράσµατα
∆ιοργάνωση: Ένωση Λιµνίων Ευβοίας
Πληροφορίες: Μπελλάρα-Βλαχάκη Χαρ. , τηλ. 6949732225
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Θαλάσσια περιοχή Ευβοϊκού κόλπου -
ώρα 14:00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας «ΑΤΑΛΑΝΤΗ»
∆ιοργάνωση: Ναυτικός Όµιλος Λίµνης
Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Χρυσοµάλλης, τηλ. 6979710962

∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως: ΠΗΛΙ – ∆ηµ. Σχολείο – 9:00µ.µ.

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
«Λαϊκό γλέντι µε ζωντανή µουσική»
∆ιοργάνωση: Α.Ο. «ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ».
Πληροφορίες: Γεώργιος Αναστασίου, τηλ. 6972323803
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Προαύλιος χώρος δηµοσίων υπηρεσιών
(πρώην Γυµνάσιο Λίµνης)- ώρα 9:00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Λαϊκό γλέντι
∆ιοργάνωση: Ολυµπιακός Λίµνης
Πληροφορίες: Αργυρώ Φουντούλη, τηλ. 6984168581


ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κτίριο Μελά - 8.00 π.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Περπάτηµα για όλους στο καµένο δάσος ένα χρόνο µετά την µεγάλη
καταστροφή»
(διαδροµή: Κατούνια-γραµµή Ντεκοβίλ-Αδραλί-Κατούνια)
∆ιοργάνωση: Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Λίµνης
Πληροφορίες: Ζωή Φλώκου, τηλ. 6943915609
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Παραλία – ώρα 10:30 π.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΙΙ»
∆ιοργάνωση: Ναυτικός Όµιλος Λίµνης
Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Χρυσοµάλλης, τηλ. 6979710962
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – Παραλία - 9.30 µ.µ.

«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Μουσικοχορευτική συνάντηση στην παραλία Αγίας Άννας, στη θέση Αγκάλη.
∆ιοργάνωση: ∆ήµος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας &
Χορευτικός Σύλλογος Αγίας Άννας «Ο ΝΗΛΕΥΣ»
Πληροφορίες: Στέλλιος Στυλιανός, τηλ. 6937417225


∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – Παραλία - 11.00 π.µ.
«Πολιτιστικός Κηρέας»
Πανηγύρι-Ζωντανή µουσική-Φαγητό
∆ιοργάνωση: Σωµατείο συνταξιούχων Κηρίνθου και περιχώρων
Πληροφορίες: Ιωάννης Γεωργουσόπουλος, τηλ. 6945347575


ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΚΟΤΣΙΚΙΑ- Εξωκλήσι Μεταµόρφωση Σωτήρος -
8:00πµ
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«Θρησκευτικό πανηγύρι»
Πληροφορίες: Νικόλαος Κουκούτσης, τηλ. 6978929231


ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα – 6.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«6η ∆ιοργάνωση Αγώνων Τριάθλου»
(Κολύµβηση – Ποδηλασία – Τρέξιµο)
Εκκίνηση – Τερµατισµός: Κεντρική Σκάλα της παραλίας.
«ΤΡΙΑΘΛΟ»
∆ιοργάνωση: Αθλητικός – Γυµναστικός Σύλλογος Λίµνης.
Πληροφορίες: Σπύρος Κοτζιάς, τηλ. 6943915610.
Ζωή Φλώκου, τηλ. 6943915609.


ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα)- 9.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Χορωδία Λίµνης»
∆ιοργάνωση: Χορωδία Λίµνης
Πληροφορίες: Σοφία Τσιµπούκα, τηλ. 6976678850ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κτίριο Μελά- 9.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
Παρουσίαση του νέου βιβλίου:
«Αρχή του παραµυθιού Καλησπέρα της αφεντιάς σας»
∆ιοργάνωση: Γιάννης Φαφούτης
Πληροφορίες: Ιωάννης Φαφούτης, τηλ. 6945183960
∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως: ΠΡΟΚΟΠΙ - Πλατεία Ηρώων – 9.00µ.µ.

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
∆ηµοτικό πανηγύρι µε ζωντανή µουσική
∆ιοργάνωση: Α.Σ. ∆όξα Προκοπίου
Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσουφλάκης , τηλ 6972914580
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΚΕΡΑΣΙΑ – ∆ηµοτικό Σχολείο- 10.00µ.µ.


«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Πανηγύρι – ∆ηµοτική Βραδιά Λαϊκό Γλέντι µε Χαρά Βέρα και Ματθαίο
Γιαννούλη
∆ιοργάνωση: Εκπολιτιστικός και επιµορφωτικός Σύλλογος Κερασιάς
Πληροφορίες: Μακρής Ι. – τηλ. 6936222059
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Προαύλιος χώρος δηµοσίων υπηρεσιών
(πρώην Γυµνάσιο Λίµνης) – 9.30 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Συναυλία µε τον Μπάµπη Τσέρτο και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα»
∆ιοργάνωση: Χορευτικός Όµιλος « το Λύµνι».
Πληροφορίες: Γεώργιος Φλώκος, τηλ. 6948380874

∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΚΟΤΣΙΚΙΑ – Παραλία – 9.00 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«Beach party»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτσικιάς
Πληροφορίες: Σωκράτης Νικολάου, τηλ. 6980737756

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –κτίριο Μελά - ώρα 9:00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «Ελυµνίου περίπατος»
(λαογραφική προσέγγιση)
∆ιοργάνωση: Ένωση Λιµνίων Ευβοίας
- ∆ηµήτρης Αποστόλου (Ελύµνιος) – Γεώργιος Γκόρτσος
Πληροφορίες: Μπελλάρα-Βλαχάκη Χαρ. , τηλ. 6949732225
∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Κεντρική προβλήτα (Σκάλα) – 9.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ»
Παραδοσιακοί χοροί από συγκροτήµατα µε συµµετοχή και επιµέλεια του
Χορευτικού Οµίλου
«το Λύµνι».
Πληροφορίες: Γεώργιος Φλώκος, τηλ. 6948380874.
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΠΑΠΑ∆ΕΣ – Κεντρική Πλατεία- 9.00µ.µ.

«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Πανηγύρι – ∆ηµοτική Βραδιά
∆ιοργάνωση: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπάδων
Πληροφορίες: τηλ. 6978730871
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΧΛΑ∆Ι – Πλατεία- 9.00 µ.µ.

«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
Πανηγύρι – ∆ηµοτική Βραδιά
∆ιοργάνωση: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδίου
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αφένδρας, τηλ.6945960700ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ –Παραλία Λίµνης – 10.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ»
Θαλασσινό Ηχόραµα – αφιερωµένο στην ιστορική ναυτοσύνη της Λίµνης.
∆ιοργάνωση: Ναυτικός Όµιλος Λίµνης - ∆ήµος Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας
Πληροφορίες: Ναυτικός Όµιλος Λίµνης, τηλ. 2227031900ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΡΟΒΙΕΣ – Κεντρική Πλατεία – 9.00 µ.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Γιορτή ελιάς»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών.
Πληροφορίες: Χρυσούλα Βουτσελά, τηλ. 6997105427ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως: ΚΗΡΙΝΘΟΣ – Πλατεία – 9.00 µ.µ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
«Λαϊκό γλέντι»
∆ιοργάνωση: Αθλητικός Σύλλογος ΑΕΚ Κηρίνθου.
Πληροφορίες: Νίκος Θωµάς, τηλ. 6974583585
ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΧΛΑ∆Ι-Πρασίδι, θέση πλάτανος - 9 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙ∆Ι»
∆ιοργάνωση: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδίου
Πληροφορίες: Αφένδρας Κωνσταντίνος, τηλ.6945960700ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Παραλία – 8.00 π.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης Ανοιχτής Θάλασσας»
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 14,5 χλµ.
7ος ∆ιάπλους Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου
«ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2017»
«ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ»
Εκκίνηση: ΟΣΜΑΕΣ – ΛΕΧΟΥΝΑ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑ: 8.00 π.µ.
Τερµατισµός: ΣΚΑΛΑ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ στους τερµατίσαντες
του 7ου διάπλου Βορείου Ευβοϊκού κόλπου και βραβεύσεις. Σύντοµο ιστορικό
ανδραγαθησάντων- Κτίριο Μελά – ώρα: 9.00 µ.µ.
∆ιοργάνωση: Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων Λίµνης «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
Πληροφορίες: Γιάννης Παλάντζας, τηλ. 6946536694
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Παραλία – 8.00 π.µ.
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«Επιχείρηση κατάρριψης του Παγκοσµίου Ρεκόρ Βάθους µε ¨Σκανταλόπετρᨻ
∆ιοργάνωση: Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων Λίµνης «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
Πληροφορίες: Γιάννης Παλάντζας, τηλ. 6946536694ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων: ΛΙΜΝΗ – Σκάλα
«40ο φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2017»
«∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης Ανοιχτής Θάλασσας»
«ΣΚΥΛΙΑΣ 2016»
Αγώνες για παιδιά: 500 µέτρα (από 9 έως 16 ετών) – ώρα 10.00 π.µ.
Παράκτιος: 2.500 µ. (άνω των 14 ετών), 5.000 µ. (άνω των 16 ετών) και 8.000 µ.
(άνω των 18 ετών) - ώρα: 11.00 π.µ.
Απονοµές – ώρα: 13.30 µ.µ.
∆ιοργάνωση :Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων Λίµνης «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
Πληροφορίες: Γιάννης Παλάτζας, τηλ. 6946536694∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΚΟΤΣΙΚΙΑ – Παραλία – 9.00 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«Παραδοσιακό γλέντι µε τον Παναγιώτη Λάλεζα»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτσικιάς
Πληροφορίες: Σωκράτης Νικολάου, τηλ. 6980737756


ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως: ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ – Κεντρική Πλατεία- 9.00 µ.µ.
«ΝΗΛΕΩΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ»
«Παραδοσιακό γλέντι»
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αµελαδιωτών
Πληροφορίες: Γιάννης Κατσαµάκας, τηλ. 6973032728ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως:ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (ΤΣΟΥΚΑ)
Πλατεία – ώρα 9.00 µ.µ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΕΑΣ»
«ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ»
Παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά της περιοχής-
Λαϊκό γλέντι µε ζωντανή µουσική
∆ιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωοδόχου Πηγής
Πληροφορίες: Ιωάννης Φίφας, τηλ. 6974078046

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.