Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στη Λίμνη Ευβοίας

Η 6η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λίμνη Ευβοίας.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης βρίσκονται για συζήτηση και λήψη απόφασης 27 θέματα. Ωστόσο πριν από κάθε συζήτηση κατεπείγοντος ή τακτικού θέματος θα προηγηθεί συζήτηση με τους φορείς της περιοχής.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:Θέμα 1ο: Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου κατά τους θερινούς μήνες.

Θέμα 2ο: Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019 με τις τυχόν τροποποιήσεις τους καθώς και των νέων δρομολογίων που θα προκύψουν από τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν, για κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχημάτων Ι.Χ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 2 ης Τροποποίησης (τροπ.02)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2017.

Θέμα 4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2017.

Θέμα 5ο: Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ, ΤΟΚΩΝ, ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066 ΠΕ Φωκίδας έτους 2017 (τροπ.02.

Θέμα 6ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 03).

Θέμα 7ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης προϋπολογισμού σε έργα της ΣΑΕΠ766 & ΣΑΕΠ066 καθώς και ένταξη νέων έργων στην ΣΑΕΠ766 με μείωση προϋπολογισμού έργων, για το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.

Θέμα 8ο: Πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Θέμα 10ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».

Θέμα 11ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων των ενάριθμων: · 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» · 2014ΕΠ56600016 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2017» · 2016ΕΠ56600000 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017» που αφορούν την ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 12ο: Έγκριση μελέτης «Καταγραφή υφιστάμενης Κατάστασης - Αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας του Ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διερεύνηση δυνατότητας και τρόπων χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την Συμβατική Διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας με αντικείμενο την : α. αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με led σύγχρονης τεχνολογίας - εγκατάσταση συστημάτων Τηλεελέγχου/ Τηλεδιαχείρησης των κυκλωμάτων φωτισμού, β. ετήσια συντήρηση δικτύου και γ. παροχή smart υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων τηλεδιαχείρισης - ασφάλειας εγκαταστάσεων» και υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για ένταξη έργου στον Κατάλογο των προτεινόμενων Συμπράξεων.

Θέμα 13ο: Εισήγηση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου για την αρδευτική περίοδο 2017».

Θέμα 14ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοϊκής Αναπτυξιακής.

Θέμα 15ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 16ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ’’ για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 17ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής με τον Δήμο Δελφών και την Φωκική Αναπτυξιακή Α.Ε. για το έργο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ’’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ’’», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 18ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θηβαίων για το έργο «ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 19ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Θέμα 20ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 21ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης ευρύτερου κέντρου Άμφισσας.

Θέμα 22ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το A τρίμηνο 2017.

Θέμα 23ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β τρίμηνο 2017.

Θέμα 24ο: 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 25ο: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος με το οποίο καταγγέλλεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων των 8μηνιτών, παράνομη και την πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη προσφέρει».

Θέμα 26ο: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος για την Κυριακάτικη Αργία».

Θέμα 27ο: Από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας «Πρόταση ψηφίσματος – Διεκδικητικό Πλαίσιο ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.