Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

O Κώστας Γουρνάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από απεργία πείνας


Έπειτα από πολυήμερη απεργία πείνας, οι Νίκος Μαζιώτης και ο Κωνσταντίνος Γουρνάς μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό νοσοκομείο.
Οι 2 κρατούμενοι, που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τον «Επαναστατικό Αγώνα», νοσηλεύονταν αρχικά στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Το βράδυ της Τετάρτης οι θεράποντες ιατροί έκριναν, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, ότι πρέπει να μεταφερθούν στο Λαϊκό.

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Ευαγγελία Κομματά: Οι δεσμεύσεις μου για το περιβάλλον

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,Σε προηγούμενο άρθρο μου επιχειρηματολόγησα και κατέληξα ότι η
αναπτυξιακή πολιτική του νέου δήμου θα πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο
την αύξηση της ελκυστικότητας του σαν τόπου διαμονής, σαν τόπου
εργασίας, σαν τόπου διακοπών και σαν τόπου επενδύσεων. H ενίσχυση μιας
βιώσιμης αειφόρου οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι
απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η στρατηγική του δήμου για το περιβάλλον είναι μια από τις κύριες
δυνάμεις ανάπτυξης αφού επηρεάζει τόσο την αειφορία όσο και την
ποιότητα ζωής. Ο Αριστοτέλης έλεγε "Φύσις αρχή πάντων". Η κακή χρήση
των φυσικών πόρων θα οδηγήσει σε εξάντληση τους και θα στερήσει τις
μελλοντικές γενιές από τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Όλοι μπορούμε να δούμε ότι
ακόμη και οι ανανεώσιμοι πόροι όπως τα νερά των ποταμών και τα υπόγεια
ύδατα έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική
οικονομία και στο επίπεδο διαβίωσης των παιδιών μας.
Η υποβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα,
νερά, και έδαφος) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αισθητική
του χώρου και γενικότερα στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό αν δει κανείς την ποιότητα ζωής των
κατοίκων σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένες και υποβαθμισμένες περιοχές
(π.χ. Πτολεμαΐδα, Σίνδος, Μεσσαπία, κλπ.)
Το πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον το οποίο προτίθεμαι να
προωθήσω αν εκλεχτώ, στηρίζεται στην δουλειά του τοπικού
περιβαλλοντικού συλλόγου του οποίου είμαι ενεργό μέλος. Συγκεκριμένα
σαν δημοτική σύμβουλος ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ότι θα επιδιώξω τα παρακάτω:
1. Ήπιες μορφές ανάπτυξης. Ναι σε Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) και
σε μονάδες χαμηλής όχλησης. Όχι στην δημιουργία ΒΙΠΕ και την
εγκατάσταση μονάδων υψηλής όχλησης και μονάδων Σεβέζο.
2. Προώθηση της υλοποίησης της πρότασης της Νομαρχιακής Αρχής
Ευβοίας του 2002 για την οίκο-τουριστικη αξιοποίηση της περιοχής
Κανδηλίου. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει την <<ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την προσέλκυση επισκεπτών>> με
δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
παρατηρητήριων, πινακίδων, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων ξεκούρασης και
αναψυχής καθώς και χώρων στάθμευσης, κλπ (λεπτομέρειες εδώ
http://www.servitoros.gr/perivallon/cat.php/3/)
3. Αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων χώρων από
παλιές εξορυκτικές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις. Προσβολή στο ΣτΕ
της συνταγματικότητας του νόμου 2388/96 που απαλλάσσει αυτούς που
ευθύνονται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών του
περιβάλλοντος από την μεταλλευτική εκμετάλλευση. Μελέτη για μετατροπή
των χώρων των λιμνών Παρασκευοράματος και Κακάβου σε υδροπάρκα και
χώρους αναψυχής. Επιδίωξη της απομάκρυνσης των δεξαμενών πετρελαίου
από το Κυμάσι με νομικό έλεγχο της κυριότητας τους.
4. Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης και της
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών για την διαχείριση των στερεών (σκουπίδια) και υγρών
αποβλήτων. Βιολογικός καθαρισμός για όλα τα απόβλητα του νεου δήμου.
Εφαρμογή της νομοθετημένης αρχής << ο ρυπαίνων πληρώνει>> στα πλαίσια
αρμοδιοτήτων του δήμου. Εφαρμογή του άρθρο 75 του N. 3463/2006 για
την ευθύνη του δήμου στη προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και των υδάτων καθώς και την καταπολέμηση της
ρύπανσης με συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων ύδρευσης.
5. Παρακολούθηση και ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των
υδάτων των ποταμών μας και των υγροτόπων μας. Επίσπευση από την
Υπηρεσία Υδάτων της εφαρμογής του σχεδίου εποπτικής παρακολούθησης
της κατάστασης των νερών των ποταμών μας καθώς και η κατάρτιση του
σχεδίου διαχείρισης τους όπως απαιτεί ο ν.3199/2003. Ο δήμος είναι η
πλουσιότερη σε υγροτόπους περιοχή της Ευβοίας συγκεντρώνοντας το ένα
τρίτο από τον αριθμό υγροτόπων που έχει καταγράψει το Εθνικό Κέντρο
Βιοτόπων και Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) για την Εύβοια και το WWF. Οι κύριες
αλλοιώσεις του είναι εκχερσώσεις και το μπάζωμα που είναι τα πρώτα
βήματα για την δημιουργία οικοπέδων ή χωραφιών για καταπατήσεις από
ιδιώτες.
6. Επιδίωξη να εξασφαλιστούν οι προδιαγραφές και να αποκτηθούν
γαλάζιες σημαίες για παραλίες του δήμου. Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
7. Καταγραφή, αναγνώριση και προστασία των φυσικών τοπίων του
δήμου. Αρκετές περιοχές του δήμου αναγνωρίζονται από το περιφερειακό
χωροταξικό σχέδιο Στερεάς Ελλάδας σαν φυσικά τοπία που πρέπει να
προστατευτούν. Θα επιδιωχτεί η αναγνώριση και προστασία τους μέσω της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου που έχει επικυρώσει η Ελλάδα.
8. Συστηματική προστασία των δασών. Σε συνεργασία με την
περιφέρεια και τις δασικές υπηρεσίες εγκατάσταση αυτομάτου δορυφορικού
συστήματος πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης. Αναβάθμιση των
πυροσβεστικών κλιμακίων σε πλήρως επανδρωμένη πυροσβεστική υπηρεσία.
Σύσταση του τοπικού συντονιστικού οργάνου για την εφαρμογή και των
συντονισμό των δράσεων για την πυρασφάλεια .
9. Ένταξη της Κοιλάδας Προκοπίου και του δέλτα Κηρέως στο δίκτυο
Νατουρα 2000 σαν Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Η περιοχή με κωδικό
GR2420003 συμπεριλαμβάνεται στον επιστημονικό κατάλογο LIFE του
δικτύου Νατουρα, έχει 5 ενδιαιτήματα είναι υψηλής προτεραιότητας, και
αναγνωρίζεται σαν τόπος περιβαλλοντικής ευαισθησίας στο χωροταξικό
σχέδιο για την Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο της δυναμικής προσαρμογής
των δικτύων Natura 2000 και την απόφαση 2008/335/ΕΚ/ 28/3/2008 της
ΕΕ θα απαιτηθεί η ένταξη της στο δίκτυο Νατουρα για την καλύτερη
προστασία της.
10. Προστασία και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας του
δήμου. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 34 ενδιαιτήματα, (5 από τα οποία
είναι υψηλής προτεραιότητας και προστατεύονται από την ΕΕ), 18 σπάνια
ενδημικά φυτά (από τα οποία 3 είναι υπό εξαφάνιση), 74 είδη πτηνών
(από τα οποία 19 απειλούνται με εξαφάνιση και 6 είναι στην λίστα
<<δυσμενούς κατάστασης διατήρησης>> (λεπτομέρειες στο
/kireas.org/natura.htm).Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ,
LIFE+ την παρακολούθηση και διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
Δημιουργία συστήματος που θα παρακολουθεί συνεχώς και θα εντοπίζει τον
βαθμό απώλειας στα πιο ευάλωτα είδη ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και
ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. Διασφάλιση των επιθυμητών συνθηκών για
την διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των πιο ευάλωτων ειδών χλωρίδας
και πανίδας. Η περιοχή Κανδηλιου και του Πυξαρια έχουν χαρακτηριστεί
σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο δίκτυο Νατούρα. Σε συνεργασία
με την περιφέρεια και τις δασικές υπηρεσίες , συγκρότηση τοπικού
συντονιστικού οργάνου για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΖΕΠ
που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου (Σχέδια φύλαξης και ενημέρωσης).
11. Ένταξη του δήμου στο <<Σύμφωνο των δημάρχων>>. Το <<Σύμφωνο των
Δημάρχων>> είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της ΕΕ, που δίνει το
προβάδισμα σε δήμους για την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών μέσω της
εφαρμογής έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που
δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και αυξάνουν την ποιότητα ζωής
των δημοτών. Η ΕΕ παρέχει συμβουλευτική, τεχνική και οικονομική
υποστήριξη σε δήμους που δεν έχουν επαρκείς πόρους για την
προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια.
12. Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ενημέρωσης για το ΤΟΠΙΚΟ φυσικό περιβάλλον
του δήμου. Πολλοί νέοι μας αγνοούν τον φυσικό πλούτο και την
βιοποικιλότητα της περιοχής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Σε
συνεργασία με τα σχολεία και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης του στα
πλαίσια του μαθήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα προωθήσουμε
την ενημέρωση των νέων για την ΤΟΠΙΚΗ πανίδα, χλωρίδα, ορνιθοπανιδα,
ενδιαιτήματα, υγροτόπους και άλλα οικοσυστήματα . Η διαμόρφωση της
περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να ξεκινά από την προσχολική
ηλικία και θα πρέπει να συγκεκριμενοποιείται στο τοπικό περιβάλλον
Οι περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις μπορούν σε συνεργασία με την
περιφέρεια και άλλους φορείς να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (www.epper.gr) της ΕΕ.
Με σεβασμό
Ευαγγελία Κομματά
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Τηλ. 6977904912
http://evaggeliakommata.blogspot.com/
evaggelia.kommata@gmail.com

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΟΥΡΝΑ

«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος»

Ο συγγραφέας που μεταφράστηκε σε περισσότερες γλώσσες από κάθε άλλο Έλληνα. Ο δημιουργός που προτάθηκε τρεις φορές για το βραβείο Νόμπελ, εισερχόμενος σε ρεύματα από το χριστιανισμό έως τον κομμουνισμό. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήρθε στη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 1883. Σαν σήμερα, το 1957 άφησε την τελευταία του πνοή. (αναδημοσιεύεται σχετικό αφιέρωμα του TV Χωρίς Σύνορα).
Μυθιστοριογράφος, φιλόσοφος, δημοσιογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο Νίκος Καζαντζάκης (18 Φεβρουαρίου 1883 έως 26 Οκτωβρίου 1957) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Πιο γνωστός για τα έργα του: Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός(έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο), προτάθηκε τρεις φορές για το βραβείο Νόμπελ.
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν αποτελούσε ακόμη μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο Ηράκλειο έβγαλε το γυμνάσιο και το 1902 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου ξεκίνησε νομικές σπουδές. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα, το 1906, δημοσιεύοντας το δοκίμιο Η Αρρώστια του Αιώνος και το πρώτο του μυθιστόρημα Όφις και Kρίνο(με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβάμη).
Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές, στο Παρίσι. Εκεί, επηρεάστηκε από τις διαλέξεις του Ανρί Μπεργκσόν. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, δημοσίευσε κριτικές μελέτες σε διάφορα περιοδικά και εξέδωσε το 1909 τη διατριβή του επί υφηγεσία Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας.

Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, κατατάχτηκε εθελοντής, αποσπασμένος στο γραφείο του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συνέχεια πρωτοστάτησε στην κίνηση για την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου, μέσω του οποίου συνδέθηκε φιλικά, το 1914, με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Μαζί ταξίδεψαν στο Άγιον Όρος όπου διέμειναν περίπου σαράντα ημέρες, ενώ περιηγήθηκαν και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Τότε ήρθε σε επαφή και με το έργο του Δάντη, που τον χαρακτηρίζει στα ημερολόγιά του ως έναν από τους δασκάλους του, μαζί με τον Όμηρο και τον Μπεργκσόν.
Το 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως, με αποστολή τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή του Καυκάσου. Oι εμπειρίες που αποκόμισε αξιοποιήθηκαν αργότερα στο μυθιστόρημα του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Τον επόμενο χρόνο, μετά την ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων, ο Καζαντζάκης αποχώρησε από το Υπουργείο Περιθάλψεως και ταξίδεψε στην Ευρώπη.
Τον Αύγουστο του 1924, φυλακίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, επειδή είχε αναλάβει την πνευματική ηγεσία κομμουνιστικής οργάνωσης δυσαρεστημένων προσφύγων. Το Μάιο του 1927 απομονώθηκε στην Αίγινα με σκοπό την ολοκλήρωση της Οδύσσειας. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε την ανθολογία των ταξιδιωτικών του άρθρων για την έκδοση του πρώτου τόμου του Ταξιδεύοντας. Το περιοδικό, Αναγέννηση, του Δημήτρη Γληνού, δημοσίευσε την Aσκητική, το φιλοσοφικό του έργο.
Τον Οκτώβριο του 1927, ο Καζαντζάκης επισκέπτεται τη Μόσχα, προσκεκλημένος της Σοβιετικής κυβέρνησης για να συμμετάσχει στα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ελληνορουμάνο λογοτέχνη, Παναΐτ Ιστράτι, μαζί με τον οποίον επέστρεψε στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1928, στο θέατρο «Αλάμπρα», στην Αθήνα, και οι δύο εξυμνούν τη Σοβιετική Ένωση. Μετά την ομιλία, ακολούθησε και διαδήλωση. Τόσο ο Καζαντζάκης, όσο και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, Δημήτρης Γληνός, διώχθηκαν, ωστόσο, ποτέ δεν δικάστηκαν. Το 1930, ο Καζαντζάκης κατηγορήθηκε για αθεϊσμό(Ασκητική), ωστόσο, επίσης δεν δικάστηκε ποτέ.
Το 1935 ταξίδεψε στην Ιαπωνία και την Κίνα, εμπλουτίζοντας τα ταξιδιωτικά του κείμενα. Το 1938 ολοκλήρωσε την Οδύσσεια, ένα επικό ποίημα στα πρότυπα της Οδύσσειας του Ομήρου, αποτελούμενο από συνολικά 33.333 στίχους και 24 ραψωδίες.
Μετά από την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε έντονα στην ελληνική πολιτική ζωή, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης. Διατέλεσε και υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης του Σοφούλη, από τις 26 Νοεμβρίου του 1945 έως τις 11 Ιανουαρίου του 1946. Παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από την ένωση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.

Το 1953 προσβλήθηκε από μόλυνση στο μάτι, γεγονός που τον υποχρέωσε να νοσηλευτεί αρχικά στην Ολλανδία και αργότερα στο Παρίσι. Τελικά, έχασε την όρασή του από το δεξί μάτι.
Μετά την επιστροφή του από την Αντίμπ, η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία επιχειρούσε τη δίωξή του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος, με βάση αποσπάσματα του Kαπετάν Mιχάλη και ολόκληρου του Τελευταίου Πειρασμού(1953), που ακόμη δεν είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να 'ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να 'στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ», έγραψε ο ίδιος σε επιστολή του, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της εκκλησίας. Λόγω των αντιρρήσεων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Αθηναγόρα, δεν αφορίστηκε, ωστόσο, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας τον καταράστηκε.

Ο Ζορμπάς εκδόθηκε στο Παρίσι το 1947. Με την επανέκδοσή του, το 1954, βραβεύτηκε ως το καλύτερο ξένο βιβλίο της χρονιάς. Μετά από δεύτερο ταξίδι στην Κίνα, προσκεκλημένος της κινεζικής κυβέρνησης τον Ιούνιο του 1957, επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του –λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου του 1957, σε ηλικία 74 ετών.

Η Ελένη Καζαντζάκη ζήτησε από την Εκκλησία της Ελλάδος να τεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, αλλά ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεόκλητος αρνήθηκε. Η σορός μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχθηκε η επιγραφή: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος».

Επισκεφθείτε: kazantzakis-museum.gr Νέο παράθυρο

Η Μιλένα Αποστολάκη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ...για το πράσινο σκουλήκι

Tο πρόβλημα των καταστροφών που προκάλεσε στο βαμβάκι η εκτεταμένη προσβολή από το πράσινο σκουλήκι τονίζοντας την ανάγκη να αντισταθμιστούν οι απώλειες των γεωργών, και ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να..... κάνει κάθε προσπάθεια για άμεση έγκριση του ελληνικού αιτήματος μετέφερε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μιλένα Αποστολάκη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας.


Όπως δήλωσε η Υφυπουργός, η έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων, σε συνδυασμό με την εξατομίκευση των ζημιών, για την αποφυγή κάθε αδικίας και την κατοχύρωση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε όλους τους βαμβακοπαραγωγούς, θα επιτρέψει σε ένα δυναμικό κλάδο την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, προστατεύοντας έτσι, όχι μόνο το εισόδημα των γεωργών, αλλά και την ανάπτυξη των περιοχών όπου συγκεντρώνεται η βαμβακοκαλλιέργεια.


Από τα άλλα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο, σημειώνεται η ευθυγράμμιση δυο βασικών κανονισμών της Κ.Α.Π, εκείνων των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης, στη νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας, και ειδικότερα η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.


Στην τοποθέτησή της, η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη προσεκτικής εξέτασης των θεμάτων, για τα οποία η λήψη απόφασης θα εκχωρηθεί στην Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες και να εξασφαλίζεται η συμβολή των κρατών-μελών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.


Επισήμανε επίσης ότι η συζήτηση του θέματος πρέπει να συνδυαστεί τόσο με ρυθμίσεις που θα οδηγούν σε μεγαλύτερη απλούστευση και διοικητική ελάφρυνση στην εφαρμογή της Κ.Α.Π, όσο και με ουσιαστικές βελτιώσεις. Τέτοιες βελτιώσεις μπορούν ενδεικτικά να είναι η επιλεξιμότητα του Φ.Π.Α. στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και η μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη να ορίζουν και άλλες ορεινές και με ειδικά μειονεκτήματα περιοχές προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης αυτών των περιοχών και η μη αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων.

16 + 1 Λόγοι που στηρίζουμε τη Ριζοσπαστική & Οικολογική Συνεργασία

Μαρία Καλυβιώτου  -  Αντώνης Σκούρας

16 + 1 Λόγοι που στηρίζουμε τη Ριζοσπαστική & Οικολογική Συνεργασία στη Στερεά Ελλάδα –Πολίτες Ενάντια Στο Μνημόνιο
1.      Επειδή αντικρίζοντας την Εύβοια, δε βλέπουμε μόνο φτώχεια, ανεργία, οικολογική καταστροφή, αλλά και έναν από τους πιο όμορφους τόπους της Ελλάδας, καλά καμουφλαρισμένο και θέλουμε επιτέλους να πετάξει την παραλλαγή.

2.      Επειδή έχουμε βαρεθεί να ακούμε σε διάφορες εκδοχές το: “Είμαι ο εκπρόσωπός σου και θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός ΣΟΥ το δικαίωμά ΜΟΥ να μείνεις άνεργος και απένταρος για να σώσεις την περιουσία ΜΟΥ”
3.      Επειδή βαρεθήκαμε τους υπεύθυνους παύλα ρεαλιστές παύλα έμπειρους Πολιτικούς. Ξέρουμε ότι ο κόσμος που θέλουμε χτίζεται συλλογικά και όχι δια αντιπροσωπείας.
4.      Επειδή τσαντιζόμαστε όταν γνωστοί-άγνωστοι πολιτικάντηδες εμπορεύονται συγγενείς, φίλους ή και εμάς τους ίδιους υποσχόμενοι “δουλειές” με αντάλλαγμα έναν σταυρό δίπλα από το ταπεινό ονοματάκι τους.
5.      Επειδή δε τα φάγαμε όλοι μαζί
6.      Επειδή δεν μασάμε όταν μας μιλάνε για ανάπτυξη, οι ίδιοι που περικόπτουν 500 εκατομμύρια Ευρώ από την τοπική αυτοδιοίκηση.
7.      Επειδή είμαστε μέρος του κινήματος και όχι σώνει και καλά τα ίδια τα κινήματα
8.      Επειδή μας τσαντίζει όταν μας προσφέρουν δουλειές σαν χάρη. Την εργασία μας καταθέτουμε, τον ιδρώτα και τα νιάτα μας.
9.      Επειδή στα νοσοκομεία πηγαίνουν Άνθρωποι και όχι πελάτες. 
10.  Επειδή το 37χρονο φλερτ με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μας πήγαν ταξίδι του μέλιτος στην Τρόικα. 
11.  Επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε το μισθό μας για την πατρίδα. Μπορεί μια χαρά να σωθεί από τα κλεμμένα μας, που φυλάσσονται στις τράπεζες.   
12.    Επειδή δεν μπορώ να αποφασίσω αν ο Περγαντάς μολύνει περισσότερο τον Ασωπό, από ότι ο Χειμάρας το Μαλιακό.   
13.  Επειδή χρειάζονται ένα γερό χαστούκι, όλοι αυτοί που μας κλέβουν τη ζωή μας, τα νιάτα μας, την αξιοπρέπειά μας.                                                                                 
14.  Επειδή όταν κοιτάζουμε τους συμπολίτες μας στα καφενεία δεν βλέπουμε φτωχούς, ανέργους και επισφαλείς, αλλά την αστραφτερή αξιοπρέπεια εργατών που έχουν δουλέψει για το μισθό τους, έχουν δουλέψει για τη σύνταξή τους, τα έχουν κερδίσει και τα αξίζουν! 
15.  Επειδή δε θέλουμε «να συνεχίσουν το έργο τους» αυτοί που δε το ξεκίνησαν 20 χρόνια τώρα.
16.  Επειδή αρκετούς βράχους έχουν οι δρόμοι που (δεν) έφτιαξε ο Μπουραντάς.
+1. Επειδή σιχαθήκαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους .

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Τάρλας Ευθύμιος Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό του Ιωάννη Περήφανου


Συνδημότες και συνδημότισσες,

Οι δύσκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας επηρεάζουν άμεσα και τον ήδη επιβαρυμένο, από τα προβλήματα του παρελθόντος, δήμο μας. Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να διεκδικήσω μια θέση στην αυτοδιοίκηση γιατί πιστεύω ότι ΤΩΡΑ, περισσότερο παρά ποτέ, ήρθε η ώρα να δοκιμαστούν νέες ιδέες από νέους ανθρώπους. Έφτασε η ώρα οι πολιτικοί του χθες με τις ανέξοδες υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, να δώσουν τη θέση τους σε ανθρώπους του σήμερα.

Νέοι Άνθρωποι, Νέες Ιδέες

Στην εποχή της οικολογικής συνείδησης και της επιστροφής του ανθρώπου στην φύση, ο δήμος μας κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει μεγάλο φυσικό πλούτο. Εφόσον αξιοποιήσουμε σωστά, μέσα από μακροπρόθεσμες επενδύσεις με οικολογικό προσανατολισμό αυτό το πλεονέκτημα, ο τόπος μας μπορεί να καταστεί ελκυστικός προορισμός για τους ανθρώπους των γειτονικών αστικών κέντρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης δεν χωράει η προοπτική της βιομηχανοποίησης, η οποία θα έχει ολέθριες επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για το μέλλον των παιδιών μας.

Το πλεονέκτημα βρίσκεται γύρω μας και πρέπει να το διαφυλάξουμε.

Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες στον τόπο μας δεν ήταν ευνοϊκές για τους νέους ανθρώπους, με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς να καταφύγουμε σε κάποιο αστικό κέντρο. Κάποιοι τα κατάφεραν. Οι περισσότεροι όμως ζήσαμε και ζούμε με πενιχρά οικονομικά μέσα κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς όραμα για το αύριο. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον τόπο μας και να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για τον δήμο μας, παραμερίζοντας κάθε κομματικό ή προσωπικό συμφέρον.

Ο Δήμος είναι οι Άνθρωποι του.


Με εκτίμηση,

Τάρλας Ευθύμιος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στον συνδυασμό του Ιωάννη Περήφανου
"Δημοτική Κοινωνική Συνεργασία"
για το Δήμο " ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ "
Τηλέφωνο: 6939607471
Email: makistarlas@yahoo.gr
 http://mtarlas.blogspot.com/

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: Ιδανικοί αυτόχειρες

Αφήνοντας τον ΄΄Καποδίστρια΄΄ και μπαίνοντας στον ΄΄Καλλικράτη΄΄
12 χρόνια μετά άραγε……

Αν η αρχαία ομηρική και μυκηναϊκή κηρινθος είχε ανασκαφεί, αποκαλυφθεί και αξιοποιηθεί τουριστικά.

Αν η ''Μεγάλη Οικία'' το διατηρητέο διώροφο πετρόκτιστο οίκημα του 1885,διπλα στην πλατεία Μαντουδιου είχε αναπαλαιωθεί και είχε γίνει Μουσείο ιστορίας της περιοχής και χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων.


Αν το πελώριο κτίριο στην είσοδο του Μαντουδιου 15 χρόνια γιαπί είχε γίνει κέντρο επαγγελμάτων Τέχνης και Πολιτισμού (μουσικη,θεατρο ζωγραφική αγγειοπλαστική,) με διαρκείς –συστηματικές  ημερίδες για την Γεωργία ,κτηνοτροφία Αλιεία  την προώθηση αναπτυξιακών μοντέλων και ιδεών των πολιτών  για όλη τη βόρεια Εύβοια  σε νέες καινοτόμες  και εναλλακτικες μορφές απασχόλησης.

Αν ο ποταμός Κηρέας μέσα στο Μαντουδι είχε καλλωπισθεί με πετρόκτιστα πρανή, φωτισμό και περιπατητικά μονοπάτια για μικρούς και μεγάλους.

Αν η είσοδος και η γέφυρα του Μαντουδιου με τα αιωνόβια πλατάνια ήταν το στολίδι και όχι ο σκουπιδότοπος.

Αν το μοναδικό φυσικό κάλλος του Κυμασιου με τα κοτρόνια και την εκβολή του μικρού ποταμού Κυμασιωτη είχε αξιοποιηθεί και το Γερό-βουνό (ιερό Βουνό) κατά τον Όμηρο «το εφαλλον κηρινθον» είχε ενταχθεί για εναλλακτικό περιπατητικό τουρισμό.

Αν στις εκβολές του ποταμού Βούδωρου ,στο φυσικό Λιμάνι της αρχαίας Κηρινθου
κάθε χρόνο ήταν η αφετηρία έναρξης  πολυποίκιλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλο το καλοκαίρι.

Αν με μακρόπνοη  στόχευση προσελκύαμε με κίνητρα βιοτεχνικές μονάδες και αναζητούσαμε στοχεύοντας στο τρίπτυχο, Τουρισμός –βιοτεχνική -αγροτική παραγωγή.

Αν δεν μπαίναμε στα παιχνίδια εξουσίας των κάθε λογής  πολιτικάντηδων.

Αν ξεμπλοκάραμε το μυαλό μας και βλέπαμε κατάματα το κοινό συμφέρον ενάντια στις φθηνές ανίερες συμμαχίες.

Αν ενάντια στη παρωπίδα  της ομαδοποίησης άνθρωπο-πλαγκτόν  ψηφοθηρίας των επιτήδειων επί χρόνια τώρα επαγγελματιών αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιτάσσαμε οράματα και στόχους .

Αν στους κάθε λογής που μας καλούν να συνταχθούμε σημειωτόν και κατά πόδας πίσω τους ,δίναμε χώρο σε νέους σε μυαλό ανθρώπους που δεν επιζητούν θέσεις και οφίτσια  αλλά με ανιδιοτέλεια μπορούν να προσφέρουν.

Σήμερα ,τώρα ,αν  αυτό μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη θαναι ένα χτύπημα στο λαχανοποιημενο εγκέφαλο αυτών που συνειδητά προσπαθούν να χωρίσουν ανθρώπους και κοινωνίες .

Δεν ζητάμε κανένας μας απαντήσεις στα αυτονόητα, απλά ζητάμε στη συνείδηση του κάθε ενός την ΕΜΠΡΑΚΤΗ διαπίστωση της ασυλίας που τους έχουμε δώσει εδώ και κάμποσα χρονιά στη διαχείριση της περιοχής και της ζωή μας .

Είναι  ευκαιρία σ΄αυτή τη μεγάλη συνένωση των κοινωνιών όλης της βόρειο.κ.Ευβοιας να μην γίνουμε ΄΄ ιδανικοί αυτόχειρες’’ για το τόπο μας  ελπίζοντας ακόμα όλοι σ΄αυτό που ήδη έχουμε χάσει.

Σίγουρα ,από το εξωτερικό χτύπημα μπορείς να φυλαχτείς, απ΄του εαυτού σου τη μαχαιριά όμως ,απ΄τη δικη σου ΄΄ακατάσχετη αιμορραγία΄΄ δύσκολο όχι να φυλαχτείς αλλά και να αντιληφθείς την ύπαρξη της.

Σκέψου……,βάλε το χέρι στη καρδιά σου και άσε το ένστικτό σου να σε καθοδηγήσει, γιατί αυτό δε κάνει ποτέ, μα ποτέ λάθος.

Αντώνης Λάμπρου

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ανακύκλωση προσώπων. Περισσεύουν τα σκουπίδια !!!

 του Παντελή Αγγέλου 

Ο Καλλικράτης έρχεται να συμπληρώσει τον Καποδίστρια. Οι μεγάλες αυτοδιοικητικές ενότητες, φυσικά με θεσμοθετημένους πόρους, δεν έγιναν τότε, γιατί το κάθε στέλεχος της τότε Τ.Α. ήθελε έναν δήμο για πάρτυ του, γίνονται τώρα, όμως όπως φαίνεται πάλι με την ίδια προχειρότητα. Στόχος είναι καθαρά η μείωση πιστώσεων από την κεντρική εξουσία και η απεμπόληση ευθυνών όσο αφορά την τοπική ανάπτυξη. Η μελλοντική προοπτική όπως φαίνεται, θα καταλήξει στο «βάλτε φόρους στους πολίτες για να τα βγάλετε πέρα!!»

Αυτό που σίγουρα επιτάσσει η μελλοντική πραγματικότητα, είναι ότι με λιγοστούς πόρους, θα πρέπει να έχουμε καθαρές πόλεις, κοινωνική πολιτική, οδικό δίκτυο και φυσικά …τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων και αρχόντων.
Η λογική του Καλλικράτη (κατά Παπανδρέου ευαγγέλιον), έχει σχέση με έντιμη διαχείριση, από νέους ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου που θα έχουν και αυθορμητισμό και πρωτότυπες ιδέες. Αντ’ αυτού, αυτό που βλέπουμε στις μέχρι τώρα υποψηφιότητες, είναι η ανακύκλωση των ίδιων ανθρώπων, που ψηφίστηκαν να κάνουν πράξη τον Καποδίστρια είτε από θέση Δημάρχου, είτε δημοτικού συμβούλου. Στο κάλεσμα αυτό του Καλλικρατικού ιδεώδους δεν συγκινήθηκαν οι πολίτες που μέχρι τώρα αναζητούσαν άλλη λογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η φιλοδοξία και η μη απαγκίστρωση από τις θέσεις ευθύνης (μισθωμένες), είναι το ζητούμενο γι αυτούς. Σχεδόν όλοι έχουν θητείες σε τέτοιες θέσεις από 10 χρόνια έως 40 χρόνια !!! Είναι οι ίδιοι που δεν πρόσφεραν ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, δεν έλυσαν το οδικό δίκτυο, δεν έδωσαν κατεύθυνση και χαρακτήρα στην περιοχή, χρέωσαν τους δήμους, εκτέλεσαν κάκιστα έργα και κατασπατάλησαν τους λιγοστούς πόρους που διέθεταν, γιατί ήταν ανίκανοι να εντάξουν έργο σε επίπεδο περιφέρειας η ΕΕ. Όλα τα έκαναν με γνώμονα την επανεκλογή. Χρησιμοποίησαν τους ίδιους δημοτικούς συμβούλους, αφού η χρόνια ενασχόλησή τους, μετέτρεψαν τον πολίτη σε πελάτη. Οι ίδιοι λοιπόν υποψήφιοι, αναζητούν τους ίδιους υποψηφίους (ψηφομάνες), για να πετύχουν την προσωπική τους φιλοδοξία. Το αποτέλεσμα λοιπόν έτσι θα είναι προδιαγεγραμμένο. Γιαυτό στα ψηφοδέλτια ψάξτε αυτή τη φορά για νέα πρόσωπα και νέες προτάσεις….

Ευαγγελία Κομματά-Υποψήφια δημοτική σύμβουλος

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Όπως έγινε γνωστό στον τύπο, αποφάσισα να είμαι υποψήφια σαν δημοτικός
σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια του Κηρέα.  Συμμετέχω  στο
ψηφοδέλτιο του κ. Περήφανου μετα την δημόσια δέσμευση του οτι θα
προωθήσει μια «ανάπτυξη που σέβεται την φύση και τον άνθρωπο».
Μια ήπια μορφή ανάπτυξης, που δεν θα στηρίζεται σε μονάδες υψηλής όχλησης
και που λέει όχι στην  ΒΙΠΕ στο Μαντούδι. Που θα στηρίζεται σε
Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ), μονάδες χαμηλής όχλησης, τον τουρισμό και
την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας και του πρωτογενούς τομέα

.
Για πολλούς ακόμη και αν δεν το παραδέχονται δημόσια το περιβάλλον
είναι δευτερεύον,  οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας του θεωρείται
εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη.  Μια συχνή κριτική που δέχομαι
σαν ενεργό μέλος του τοπικού περιβαλλοντικού συλλόγου. Τώρα, που
αποφάσισα να συμμετέχω στη δημοτικές εκλογές  θεωρώ ότι είναι  σωστό
να μοιραστώ μαζί τις απόψεις μου για  αειφόρο  ανάπτυξη που σκοπεύω να
τις προωθήσω ενεργά αν με εκλέξετε.
Θεωρώ ότι η περιοχή έχει  ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για
αειφόρο ανάπτυξη με καθαρούς στόχους, αντί να τρέχει πίσω από
τυχοδιώκτες  και να στηρίζεται σε  ασυντόνιστες «αναπτυξιακές»
ενέργειες  που θα φέρνουν γρήγορους  ρουσφέτο-ψήφους.  Αειφόρος είναι
η ανάπτυξη που μπορεί να είναι  βιώσιμη και να διατηρηθεί στο μακρινό
χρονικό ορίζοντα, όχι κάτι που απαλύνει βραχυπρόθεσμα κάποια
προβλήματα και που δημιουργεί χειρότερα για το μέλλον.   Αειφορία
σημαίνει  ορθολογική χρήση  και εκμετάλλευση των πόρων και σεβασμό της
φύσης.
  Ένα παράδειγμα μη αειφόρου ανάπτυξης είναι οι Μπενίτσες στην
Κέρκυρα, που αφού γνώρισαν μια χρυσή περίοδο στο τουρισμό, οι κάτοικοι
έκτισαν όπου, όπως  και ότι  μπορούσαν χωρίς να σκέπτονται το αύριο, η
 περιοχή ασχήμυνε και οι τουρίστες έφυγαν.  Όπως αποδεικνύεται σήμερα
και ο  «Σκαλιστήρης « δεν ήταν μια  αειφόρος μορφή ανάπτυξης. Όχι μόνο
γιατί ο λευκόλιθος κάποια στιγμή  τελειώνει, ούτε για τον τρόπο που
έγινε η εκμετάλλευσης του και τις βαρβαρότητες εναντίον του
περιβάλλοντος αλλά γιατί  η εξάρτηση από μια επιχείρηση αποδείχτηκε
άκρως  επικίνδυνη.  Αναφέρω αυτά τα παραδείγματα , γιατί πολλοί,
παρορμητικά, με οδηγό την απελπισία και όχι την λογική σκέπτονται
τέτοιου είδους  ανάπτυξη.
Τα παλιά μοντέλα ανάπτυξης  θεωρούσαν , λανθασμένα όπως αποδείχτηκε
στην πράξη,  ότι η έμφαση στους φυσικούς και άλλους πόρους της
περιοχής, στις μεταφορές (οδικό δίκτυο, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) και
στην εγγύτητα και προσβασιμότητα στις αγορές, από μόνα θα μπορούσαν να
φέρουν ανάπτυξη. Καλά και ευχεταία  είναι ο δρόμος και το λιμάνι και
άλλα τέτοια έργα, αλλά από μόνα τους δεν φτάνουν. Είναι η ποιότητα του
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μιας περιοχής που καθορίζει την
ανάπτυξη.   Δεν είναι το πόσες  εταιρείες  θα έρθουν και πόσες θέσεις
εργασίας  θα δημιουργηθούν; Είναι τι μισθούς πληρώνουν και τι είδους
εργασία προσφέρουν. Ο κατώτατος μισθός και η ανειδίκευτη εργασία,
μπορεί να ανακουφίζουν προσωρινά  κάποιες ομάδες ανέργων, αλλά δεν
φέρνουν ανάπτυξη και πολλές φορές υποθηκεύουν το μέλλον μας. Αυτά
είναι τα μοντέλα ανάπτυξης  που εφαρμόζονται στο τρίτο κόσμο, στις
μακιλαδόρες του Μεξικό και στα σουετσοπς της  Ασίας.   Δεν νομίζω ότι
θέλουμε τέτοιου είδους τριτοκοσμικής «ανάπτυξης», ούτε ότι ζηλεύουμε
το επίπεδο ζωής αυτών των δυστυχισμένων, όσο απελπισμένοι και αν
νοιώθουμε ότι είμαστε.  Θα πρέπει να επικεντρωθούμε  σε καλύτερες
ποιοτικά δουλειές και καλυτέρους μισθούς, που συνεπάγονται καλύτερη
κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση). Δεν
είναι αδύνατον.
Κάθε προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης  δεν θα πρέπει να κρίνεται
αποκλειστικά από τον αριθμό θέσεων εργασίας, αλλά να συνυπολογίζει την
ποιότητα της εργασίας, το μέγεθος των μισθών, την αειφορία της και τις
επιπτώσεις στην άξια της περιοχής.   Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε
την συνολική αύξηση της οικονομικής αξίας όλων των πόρων (ανθρώπινων,
φυσικών και άλλων) όχι πρόσκαιρα  αλλά και στο μακρύτερο μέλλον.
Η  διαρροή κεφαλαίων και πόρων έξω από την περιοχή βλάπτουν σοβαρά
τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Σκεφτείτε, ακόμη και τα «χρυσά
χρόνια» του Σκαλιστήρη, πόσοι από αυτούς που γνωρίζετε και που
παραπονιούνται σήμερα , δεν προτίμησαν να επενδύσουν τις οικονομίες
τους σε διαμερίσματα στην Αθήνα και στην Χαλκίδα, αντί να τις
επενδύσουν στην περιοχή. Σκεφτείτε, πόσοι από τους λαμπρούς νέους μας
που έφυγαν για σπουδές  επέστρεψαν πίσω όταν τελείωσαν;   Εξαιρέσεις.
Οι περισσότεροι  συνήθως προτιμούν να μένουν στην Αθήνα ή την
Θεσσαλονίκη ακόμη και αν δεν έχουν εργασία. Σπάνια ψάχνουν για τοπικές
ευκαιρίες απασχόλησης, η περιοχή  είναι απλώς  ένας τόπος διακοπών.
Γιατί η περιοχή μας, και δεν είναι η μόνη, αδυνατεί να συγκρατήσει το
σημαντικότερο ανθρώπινο κεφάλαιο για το μέλλον της;  Πολλοί οι λόγοι.
Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή η  αιμορραγία κεφαλαίων και
ικανών ανθρώπων είναι η περιοχή  να γίνει πιο ελκυστική σαν τόπος
διαμονής και τόπος εργασίας.  Μόνο με την βελτίωση της ποιότητας ζωής
μπορεί  να αντιστραφεί αυτός ο φαύλος κύκλος.  Θα πρέπει να εργαστούμε
ειλικρινά  μαζί με τους νέους μας, τους σπουδαστές μας  και να δούμε
πως μπορούμε να τους κρατήσουμε, χωρίς να θυσιάζουμε τις προοπτικές
τους και το μέλλον τους.
Η  αναπτυξιακή πολιτική του νέου δήμου θα πρέπει να έχει σαν κύριο
στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής,  όχι μόνο για τους
επενδυτές και τους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με  βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τομείς που είναι
σημαντικοί για τους δημότες, τους νέους που φεύγουν για σπουδές ,
τους τουρίστες και τους επενδυτές.
 Ο στόχος του σχεδίου  ανάπτυξης θα
πρέπει να είναι η αύξηση της ελκυστικότητας του δήμου σαν τόπου
διαμονής, τόπου εργασίας, τόπου διακοπών και τόπου επενδύσεων με
παράλληλη ενίσχυση μιας βιώσιμης αειφόρου οικονομίας , που θα μπορεί
να επιζήσει χωρίς τα σωληνάκια των επιδοτήσεων.

Κύριοι άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η
δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση και  επενδύσεις , η  τόνωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας και της αυτό-απασχόλησης και τη αναβάθμιση
των κοινωνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εμπορικών  στοιχείων της
περιοχής.
Κατανοώ ότι το χρέος του δήμου είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για
οποιαδήποτε ανάπτυξη.  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να
έχουμε κάποιους καθαρούς στόχους και σχεδιασμό.  Χωρίς να θέλω να
δημιουργήσω ψεύτικες προσδοκίες, ο λόγος που συμμετέχω σε αυτές τις
εκλογές είναι γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ελπίδα. Μπορούμε να
αλλάξουμε κάποια πράγματα.  Και άλλες περιοχές ήταν υπερχρεωμένες αλλά
παρόλα αυτά στάθηκαν στα πόδια τους και  κατάφεραν να αναπτυχτούν. Θα
αναφερθώ στο πρόβλημα του δημοτικού χρέους και σε συγκεκριμένες
προτάσεις για το πως θα επιτευχθούν οι παραπάνω αναπτυξιακοί στόχοι σε
άλλο άρθρο μου.
 Η δημοκρατία  απαιτεί  πολιτική σαφήνεια των προθέσεων και σεβασμό
των ψηφοφόρων και αυτό επιδιώκω με την παράθεση των θέσεων μου. Σαν
υποψήφια περιμένω να  ακούσω τις  προτάσεις και  σας να εργαστούμε
μαζί για να τις υλοποιήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε ένα συνεχή διάλογο
σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που δεν
θα τελειώσει μετά τις εκλογές.
Με σεβασμό
Ευαγγελία Κομματά
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Τηλ. 6977904912
http://evaggeliakommata.blogspot.com/
evaggelia.kommata@gmail.com

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

18 Οκτ 2010το ψηφοδέλτιο του Στάθη Λιαγκάκη-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

18 Οκτ 2010το ψηφοδέλτιο του Στάθη Λιαγκάκη-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Λιαγκάκης Ευστάθιος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Εκλογική Περιφέρεια Ελυμνίων

1. Βλαχούτσικου Ελένη του Χαραλάμπους

2. Γεωργατζή Ελένη του Ιωάννου

3. Γεωργατζής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

4. Γεωργίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

5. Γιακουμάκης Ηλίας του Γεωργίου

6. Δήμου Δημήτριος του Ευσταθίου

7. Διαμαντής Διαμαντής του Ευαγγέλου

8. Ευαγγελινός Γεώργιος του Ευαγγέλου

9. Θεοδώρου Γεώργιος του Χρήστου

10. Κεντρής Ευστάθιος του Γεωργίου

11. Λειβαδιά Αικατερίνη του Δημητρίου

12. Μαμούχα Αικατερίνη του Δημητρίου

13. Μουσουτζάνη – Ξυνού Ανδρομάχη του Γεωργίου

14. Σκούρας Νικόλαος του Γεωργίου

15. Φράγκος Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως

1. Γεροσίδερη Ιωάννα του Αθανασίου

2. Γκονέλα – Λιάσκου Ζωή του Ιωάννου

3. Δούκας Ιωάννης του Αναστασίου

4. Θεοδώρου Ελένη του Βασιλείου

5. Καλύβας Γεώργιος του Δημητρίου

6. Κουτσουφλάκη Βασιλική του Δημητρίου

7. Κουτσουφλάκης Ηλίας του Γεωργίου

8. Κωνσταντίνου Γεώργιος του Δημητρίου

9. Λιαγκάκη Κυριακή του Αγγελή

10. Λιάκος Πέτρος του Γεωργίου

11. Λιάσκος Αργύρης του Λοϊζου

12. Λιάσκος Δαυίδ του Νικολάου

13. Μόσχου Χρυσούλα του Αντωνίου

14. Μούργιας Δημήτριος τουθ Νικολάου

15. Σοφούλης Δημήτριος του Στυλιανού

16. Τσιβίκας Χαράλαμπος – Ρόμπερτ του Αριστείδη

17. Τσιμιλιώτης Νικόλασο του Γεωργίου

18. Τσιρόγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως

1. Αλεξίου Ελένη του Κωνσταντίνου

2. Αφένδρας Δημήτριος του Αριστείδη

3. Βασιλείου Δημήτριος του Αθανασίου

4. Ηλιοδρομίτης Σταμάτιος του Νικολάου

5. Μαρκόπουλος Αργύριος του Ευαγγέλου

6. Πηλιχός Νικόλαος του Χρήστου

7. Σωκράτους Χάρις του Σωκράτους

Δημοτική Κοινότητα Λίμνης

1. Βοκορόκος Γεώργιος του Ευαγγέλου

2. Παπαδήμος Σωτήριος του Χριστοφόρου

3. Τσουτσίκα Μαγδαληνή του Λεονάρδου

Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας

1. Ευγενικός Απόστολος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Δαφνούσης

1. Νικολάου Γεώργιος του Ανέστη

Τοπική Κοινότητα Κεράμειας

1. Βρεττός Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Τοπική Κοινότητα Κεχριών

1. Γεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου

1. Βασιλείου Ελευθερία του Νικολάου

2. Θωμά Αργύρη του Χαραλάμπους

3. Τσιρογιάννης Ευάγγελος του Σταμάτη

Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς

1. Αθανασίου Αθανάσιος του Αντωνίου

Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών

1. Λιάσκος Δημήτριος του Ιωάννου

Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως

1. Δράκος Νικόλαος του Αθανασίου

Τοπική Κοινότητα Παππάδων

1. Βρεττός Ιωάννης του Σταύρου

Τοπική Κοινότητα Πηλίου

1. Κάνδιας Τζανής του Ηλία

Τοπική Κοινότητα Προκοπίου

1. Κούγκιας Νικόλαος του Ευαγγέλου

Τοπική Κοινότητα Ροβιών

1. Νικολάου Σωτήριος του Ευαγγέλου

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής

1. Σκούρας Ανέστης του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου

1. Γεωργίου Φανή του Σάββα

2. Ζησίμου Δημήτριος του Ιωάννου

3. Λιάσκος Σωτήριος του Λοϊζου

Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς

1. Κεντρής Αλέξανδρος του Χρήστου

Τοπική Κοινότητα Φαράκλας

1. Ράπτης Σάββας του Ιωάννου

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού "Δημοτική Κοινωνική Συνεργασία" με επικεφαλής τον Γιάννη Περήφανο

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού "Δημοτική Κοινωνική Συνεργασία" με
      επικεφαλής τον Γιάννη Περήφανο
Δημοτική Κοινωνική Συνεργασία
Υποψήφιος Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Περήφανος Ιωάννης
του Δημητρίου
Εκλογική Περιφέρεια Ελυμνίων
Ανυφιώτη Σταυρούλα
Βιολίδης Γεώργιος
Γαρυφάλλου Παρασκευάς
Γερογιάννη Ζωή
Γεροπαναγιώτου Γεώργιος
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κομποθανάσης Χρήστος
Κουμπή Αναστασία
Κουτσουράς Σταύρος
Μπουζουκάκης Δημήτριος
Παπαγεωργίου Μαργαρίτης
Περήφανου Παναγιώτα (Γιώτα)
Τσιμπούκας Γεώργιος
Τσούπρος Αριστείδης
Εκλογικη περιφερεια Μαντουδιου

Αγγελάρας Αγγελής
Αλατζάς Ευάγγελος
Αλεξίου Ιωάννης
Ανδρίτσος Ιωσήφ
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κομματά Ευαγγελία
Κούγκια Ελένη (Λένα)
Κωνσταντίνου Ελένη
Μαρίνος Μιχαήλ
Μουρτοπάλλας Γεώργιος
Μπουλουγούρη Ιωάννα (Γιάννα)
Σπανός Χρήστος
Τάρλας Ευθύμιος (Μάκης)
Τριάντης Θωμάς (Μάκης)
Τσουπέη Μαρία
Φίφας Ιωάννης
Χαλιούλιας Ιωάννης
Χασάπης Γεώργιος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δροσούνης Ιωάννης
Μακρής Ευστάθιος
Νικολάου Αθανάσιος
Παναγιώτου Κων/νος
Παπαμήτσος Κων/νος
Σταμούλος Νικόλαος
Τσαπουρνιώτης Αθανάσιος
Χατζής Ανδρέας
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Γαρυφάλλου Δημήτριος
Δόκα Μαρία – Ελισάβετ
Μπελάρας Αγγελής
Ραβανής Αναστάσιος
Σταθάκης Βασίλειος
Τουλκιαρίδου Αυγή
Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Αλεξίου Αθανάσιος
Αναστασίου Ευάγγελος
Κώνστας Δήμος (Μάκης)
Παπανδρέου Μαρία
Τοπική Κοινότητα Αμελάντων
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Κοντογιάννης Σταύρος
Ζούτσου Ευσταθία
Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Γιαννακάρας Κων/νος
Παπαευσταθίου Δήμητρα
Παπανδρέου Νικόλαος
Σταθαράς Δημήτριος
Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Γροντής Κων/νος
Μπουρλέτου Μαρία
Τοπική Κοινότητα Δαφνούσας
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Αγγελής Βασίλειος
Τοπική Κοινότητα Κεράμειας
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Δημητρίου Νικόλαος
Ρούσσος Πανταζής
Τοπική Κοινότητα Κερασιάς
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Αγγέλου Δημήτριος
Κρυονερίτης Αναστάσιος
Μακρής Ιωάννης
Ρεντίφη Βασιλική
Τοπική Κοινότητα Κεχριών
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Μακάνταση Αριστέα
Μάλλιαρης Γεώργιος
Παγώνης Αναστάσιος
Τσιτσίγκος Γεώργιος
Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Κρητικός Σάββας
Σταματέλος Ευάγγελος
Φίφα Ασημένια
Τοπική Κοινότητα Κοτσικιά
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Ανδριανόπουλος Γεώργιος
Μπαρσάκης Βασίλειος
Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Αγιασοφίτης Αθανάσιος
Καψάλα Κυριακή
Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ζαργάνη Ιωάνα – Ελένη
Σταμόπουλος Κων/νος
Τσάγκας Γεώργιος
Τοπική Κοινότητα Μετοχίου
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Δράκος Ιωάννης
Πριόνα Παναγιώτα
Τοπική Κοινότητα Παπάδων
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Αντωνίου Γεώργιος
Λίτσα Ευαγγελία
Παπανδρέου Δημήτριος
Ρεβάνος Παναγιώτης
Τοπική Κοινότητα Πηλίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Μουρτζάκης Ιωάννης
Μπατσακούτσας Κων/νος
Ξανθοπούλου Μαρία
Σελεβάκος Αθανάσιος
Τοπική Κοινότητα Προκοπίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Βλαχογιάννης Σωκράτης
Καραμάνος Ιωάννης
Σοφρώνης Νικόλαος
Φίλου Μαρία
Τοπική Κοινότητα Ροβιών
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Γεωργίου Κων/νος
Γεωργίου Νίκη
Κανάκης Νικόλαος
Τζάνερης Χρήστος
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι
Ζούτσος Σταύρος
Θεοδωράκη Γλυκερία
Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Κωνσταντά Κυριακή
Ματσούκας Ιωάννης
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Βρεττού Γρηγορία
Γεωργίου Περικλής
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης
Πριόνα Αναστασία
Τοπική Κοινότητα Φαράκλας
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Δημητρίου Γεώργιος
Κοντογιάννης Χρήστος
Κουζουβουνά Θεοδώρα


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ (Όνομα συνδυασμού) Ψαρρός Ανέστης του Δημητρίου (Υποψήφιος Δήμαρχος)


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΝΕΑ  ΠΝΟΗ
(Όνομα συνδυασμού)
Ψαρρός Ανέστης του Δημητρίου
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
Εκλογική Περιφέρεια Ελυμνίων
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

Αγιασοφίτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Ανδρέου Γεώργιος του Ανέστη
Barrett Anthony του John
Δρόσος Νικόλαος του Γεωργίου
Θάνου – Παρίσση Μαρία του Ηλία
Κουζοβουνάς Ευστράτιος του Σάββα
Μαγγανάς Μιχαήλ του Νικολάου
Μούργκος Ευάγγελος του Παρασκευά
Πανταζής Θεοφάνης - Δαυίδ του Λεωνίδα
Ριτσώνης Άγγελος του Σωτηρίου
Σίλλελη – Πετράκου Χρυσούλα του Βασιλείου
Στεργίου Ιωάννης του Αναστασίου
Στέφου Κυριακή του Κωνσταντίνου
Φραγκογιαννάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Χατζηκωνσταντίνου Γρηγόριος του Δημητρίου
       Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
                                    Αλατζάς Ιωάννης του Νικολάου
                                    Δράκος Ιωάννης του Δημητρίου
Κανελλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
                                    Καντζούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
                                    Κεπέση Μαρία του Βασιλείου
                                    Κοντογιάννης Ιωάννης του Βασιλείου
                                    Κριτσίλη – Μπατσάρα Νίκη του Ιωάννη
Κωνσταντίνου Ελένη του Δημητρίου
                                    Λεοντής Αθανάσιος του Δήμου
Μπούρας (Καραγκούνης) Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Μπραντζίκου – Χριστοδούλου Άννα του Δημητρίου
                                    Νικολάου Νικόλαος του Σπυρίδων
Παπαστρατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου
                                    Παπατσούλης Δημήτριος του Αθανασίου
                                    Στάμου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Τσούμαρης Αθανάσιος του Νικολάου
Τσούμαρης Ιωάννης του Αθανασίου
Χατζηγεωργίου Κυριάκος του Δημητρίου
Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
                                    Αγγέλου Χρήστος του Ευσταθίου
                                    Ζέρβας Νικόλαος του Γεωργίου
                                    Μαλάμου Χρυσούλα του Δημητρίου
                                    Μουστάκας Νικόλαος του Γεωργίου
                                    Παπαντωνίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου
                                    Τζαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου
                                    Τσαμούρας Νικόλαος του Μιχαήλ
                                    Χήρα Κυριακή του Κωνσταντίνου
                                   
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
(Υποψήφιοι σύμβουλοι)
                                    Βρυσιώτη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ
                                    Καλαβριώτης Νικόλαος του Γεωργίου
                                    Πετρίδου Μαρία του Μιχαήλ
                                    Πουράνης Ευάγγελος του Δημητρίου
                                    Χαντάκης Φίλιππος του Σπυρίδων
                                    Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου
Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Κωνσταντή Αικατερίνη του Νικολάου
                                    Μακρής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
Τοπική Κοινότητα Αμελάντων
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αλεξανδρής Χρήστος του Δημητρίου
Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αργυρού Μαρίνα του Κωνσταντίνου
Ευσταθίου Αλέξανδρος του Χρήστου
                                    Ευσταθίου Ευστάθιος του Χαρίλαου
Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Στάμου Κωνσταντίνος του Δημητρίου
                                    Τσούμαρης Δημήτριος του Γεωργίου
                                   
Τοπική Κοινότητα Δαφνούσας
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Ζησίμου Κωνσταντίνος του Γεωργίου
                                    Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Τοπική Κοινότητα Κεράμειας
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αλεξίου Αγγελική του Χρήστου
Τοπική Κοινότητα Κερασιάς
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αγγέλου Αργυρούλα του Χρήστου
Μακαντάσης Ιωάννης του Γεώργιου
Τοπική Κοινότητα Κεχριών
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Ευγενικού – Φλέβα Ζωή του Χρήστου
                                    Καψάλας Δημήτριος του Αναστασίου
                                    Μάρκου Μαρία του Ιωάννη
                                    Χατζηκωνσταντίνου Μιχαήλ του Ανδρέα
Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Καρατζάς Βασίλειος του Ιωάννη
                                    Παπαγγελής Αργύριος του Αγγελή
                                    Τσαντές Βασίλειος του Αργυρίου
                                    Χασάπη Ελένη του Γεωργίου
Τοπική Κοινότητα Κοτσικιά
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Λίτσας Αντώνιος του Ιωάννη
                                    Τσαμούρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αναγνώστου Ευαγγελία του Αθανασίου
                                    Λίτσας Αθανάσιος του Ιωάννη
                                    Μάρκου Δημήτριος του Ζησίμου
                                    Πραντζίκου Ευαγγελία του Ανδρέα
Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Παπανέστης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
                                    Σπαθαριώτου Παρασκευή του Χρήστου
                                    Στάμου Ευαγγελία – Ειρήνη του Ιωάννη
                                    Τσαγκαροπούλου Κυριακή του Δημητρίου
Τοπική Κοινότητα Μετοχίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Τσιβίκας Δημήτριος του Νικολάου
Τοπική Κοινότητα Παπάδων
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Ραβανός Αθανάσιος του Νικολάου
                                    Ραβανός Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Σεφέρη Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου
Τοπική Κοινότητα Πηλίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Ανδρίτσος Ιωάννης του Ελευθερίου
                                    Λύρα Σοφία του Ιωάννη
                                    Τσαγκαδάκης Χρήστος του Αθανασίου
Τοπική Κοινότητα Προκοπίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Κάλφα Μαρία του Δημητρίου
                                    Καντάς Νικόλαος του Παναγιώτη
                                    Πυρούδη Αικατερίνη του Ιωάννη
                                    Σοφρώνης Αλέξανδρος του Αθανάσιου
Τοπική Κοινότητα Ροβιών
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Γιακουμάκης Δημήτριος του Αθανασίου
                                    Ζούτσος Ευάγγελος του Αθανασίου
                                    Σεβαστού – Ψαρρού Ευμορφία του Γεωργίου
                                    Φουντούλης Γεώργιος του Παναγιώτη
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Αλεξίου Νικόλαος του Αθανασίου
                                    Κουτζής Δημήτριος του Δαυϊδ
Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Γεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Ζησίμου Φιλιππία του Ζαχαρία
Κατσίκα Κωνσταντίνα του Δημητρίου
Λίτσας Ευάγγελος του Περικλή
Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Κωνσταντίνου Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
                                    Λιαγκάκη Παρασκευή του Ιωάννη
                                    Τριανταφύλλου Ιάκωβος του Δημητρίου
Τοπική Κοινότητα Φαράκλας
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι)
                                    Λίζου - Σαλλακίδη Μαρία του Αναστασίου
                                    Τζούνης Ξενοφών του Δημητρίου
                                    Τζούνιας Ελευθέριος του Αηδόνη