Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Δημαρχείο Κηρέως στην Τοπική Κοινότητα κοινότητα Μαντουδίου , την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
 
1.ΘΕΜΑ: «Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για την υπόθεση της κοπής δύο κυπαρισσιών στην Τ.Κ Μαντουδίου »
 
2.ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός των μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού ως συνέχεια της υπ. αρίθμ. Νο 37/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » κατόπιν της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
 
3.ΘΕΜΑ: « Απόδοση εξηγήσεων από τον Δήμαρχο σχετικά με την 40/2017 αγωγή ενώπιον του ειρηνοδικείου Ιστιαίας που υποβλήθηκε εναντίον του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας από τον ίδιο του τον Δήμαρχο.»
 
4.ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο (2) μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
 
5.ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός των σχολείων στα οποία θα καταμεριστεί το ποσό της χρηματοδότησης ως συνέχεια της υπ. αρίθμ. Νο 36/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » κατόπιν της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
 
6.ΘΕΜΑ : Αίτηση Κας Πανωραίας Τζοβάνα ( ΚΑΠΗ Μαντουδίου)
 
7.ΘΕΜΑ: Αίτηση ένωσης συνταξιούχων Ν. Ευβοίας για την κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ στην πλατεία Μαντουδίου
 
8.ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου κατ΄εφαρμογή του ν.4412/2016
 
9.ΘΕΜΑ : Αίτηση Δημοτικών συμβούλων με θέμα Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Malian.gov.gr
 
10.ΘΕΜΑ : Καθορισμός θέσεων παρέμβασης για την συντήρηση της δημοτικής οδού προς ιερά μονή όσιου Δαυϊδ σύμφωνα με το Αρ. πρωτ.: 52156/963 15-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών έργων Π.Ε Εύβοιας . (Αίτημα Κου Στεργίου Ιωάννη).
 
11.ΘΕΜΑ : Λειτουργία Μουσείων εντός της εδαφικής Περιφέρειας του Δήμου. (Αίτημα Κου Στεργίου Ιωάννη).
 
12.ΘΕΜΑ : Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων αριθμ. Πρωτ.12133/11-12-2017 με θέμα: «Ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με τις αγωγές που υπεβλήθησαν από δήθεν εθελοντές κατά του Δήμου»
 
13.ΘΕΜΑ: Έγγραφο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (αρ.πρωτ.2162/22-6-2017 με θέμα «Συγκέντρωση υπογραφών για την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου »)
 
14.ΘΕΜΑ : η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής επιτροπής περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού βέτους 2016»
 
15.ΘΕΜΑ : η αρίθμ. 9/2017 απόφαση της Β/βάθμιας Σχολικής επιτροπής περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016»
 
16.ΘΕΜΑ: Η αριθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015»
 
17.ΘΕΜΑ: Η αριθμ. 28/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας έτους 2014»
 
18.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014»
 
19.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Β΄τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού »
 
20.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.147/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Γ΄τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού »
 
21.ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ.: 1430/01-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοκ. & Οικ. Υπηρεσιών.
 
22.ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Φασαράκη Αργυρώ , IT MASTER – Δημ. Κοψομύτης , Ζησίμου Ασημένια ).
 
23.ΘΕΜΑ: Παράταση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών (παρ. 11δ του αρ. 221 Ν.4412/2016) όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 149/2017 Α.Δ.Σ , μέχρι την λήξη των 10224/17 & 11833/2017 συμβάσεων.
 
24.ΘΕΜΑ : Η αριθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ Μαντουδίου.
25.ΘΕΜΑ : Αίτηση του πολιτιστικού Συλλόγου Κηρίνθου.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.