Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Ανασκαφές στην Αρχαία Κήρινθο ... η απάντηση του ΣυνεταιρισμούΔημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες στο τοπικό blog ε.β. επιστολή του καθηγητή Αρχαιολογίας του Παν/μιου Θεσσαλίας που αφορά τις ανασκαφές στην Αρχαία Κήρινθο. 
Για τη διαμόρφωση της πλήρους εικόνας στους αναγνώστες μας, κοινοποιούμε και τις δύο επιστολές. 
Την απαντητική επιστολή Συνεταιρισμού μας με τις θέσεις του για θέμα, καθώς και την επιστολή του κ. Καθηγητή.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Προς                                                                                  Μαντούδι, 29.05.2018  
Καθηγητή κ. ********** Παν/μιο  Θεσσαλίας

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Αναπληρωτή Καθηγητή κ.************* Παν/μιο  Θεσσαλίας
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας


Αξιότιμε Κύριε **********,
           

         Σε απάντηση της από 4-5-2018 επιστολής Σας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία επιδόθηκε και στον Συνεταιρισμό μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 
            Όπως καλώς γνωρίζετε, ο «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ - Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους & Χορτονομής» που εδρεύει στο Μαντούδι Ευβοίας, δεν είναι ένας απλός σύλλογος ή σωματείο επιστημονικού ενδιαφέροντος,  αλλά αποτελεί ΝΠΙΔ, με ότι αυτό συνεπάγεται, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία των μελών του και τα όργανά του φέρουν αστική και ποινική ευθύνη για τις αποφάσεις τους, για τις οποίες και λογοδοτούν. 
             Κατά συνέπεια, όλες οι ενέργειες αναφορικά με την διαχείριση της περιουσίας αυτού και των μελών του κλπ, λαμβάνουν χώρα μέσω των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.
            Όπως, επίσης, καλώς γνωρίζετε, τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017 λάβαμε σχετική επιστολή σας, δια της οποίας μας ενημερώνατε ότι το Πανεπιστήμιο Βόλου, υπό τη δική σας εποπτεία θα προχωρούσε σε ανασκαφική έρευνα εντός ιδιοκτησιών που εκτείνεται η Αρχαία Κήρινθος. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό, απείχε παρασάγγας από όσα είχαν συμφωνηθεί και διαλαμβάνονταν στην σύμβαση παραχώρησης χρήσης και στην σύμβαση παροχής αντισταθμιστικών ωφελειών, που ο Συνεταιρισμός μας είχε υπογράψει με τον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης –Αγίας Άννας, το οποίο ήδη Σας είχαμε καταστήσει γνωστό με την αποσταλείσα προς εσάς από 28-12-2017 εξώδικη δήλωση μας, το περιεχόμενο της οποίας δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και πάλι  προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων. 
  
            Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί, ότι με την ως άνω εξώδικη δήλωση, ο Συνεταιρισμός μας, σας προσκάλεσε να προχωρήσουμε μαζί σε μία νέα σύμβαση συνεργασίας αναφορικά με τον ως άνω σκοπό, στην δε πρόσκληση μας αυτή ουδεμία απάντηση λάβαμε μέχρι σήμερα, ενώ πρέπει να αναφερθεί, ότι από όσο γνωρίζουμε, η επικοινωνία Σας με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο μας, εξαντλήθηκε σε μία μόνο τηλεφωνική συνομιλία, δια της οποίας απλά διαμαρτυρηθήκατε για την αποστολή του ως άνω εξωδίκου μας, το οποίο σας επαναλαμβάνουμε δεν εμπεριέχει ουδεμίας μορφής μομφή προς εσάς, έχει δε τον χαρακτήρα της εξώδικης γνωστοποίησης και μόνο.  
  
            Όμως, παρά την ανωτέρω πρόταση-πρόσκληση μας, έκτοτε δεν λάβαμε καμία απάντησή σας, ούτε έστω κάποια προφορική πρόσκληση σας. Παρά μόνο λάβαμε την ως άνω από 4-5-2018 επιστολή σας, η οποία τουλάχιστον μας θλίβει και μας στενοχωρεί.
            Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το εν λόγω ζήτημα, είχατε πλήρη γνώση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού μας, η οποία και απηχεί το αίσθημα και την εύλογη και δίκαιη επιθυμία όλης της τοπικής κοινωνίας της πόλης μας, ήτοι η συντήρηση και αποθήκευση των όποιων ευρημάτων που θα προκύψουν από τις ανασκαφές να γίνουν στην έδρα των δωρητών, ήτοι στο Μαντούδι Ευβοίας και μελλοντικά να δημιουργηθεί, με της άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, Μουσειακός χώρος-εκθετήριο στο διατηρητέο κτίριο «ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑ» ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού μας, που για το σκοπό αυτό έχουμε προχωρήσει σε μελέτες για την διαμόρφωση του ως έναν απολύτως κατάλληλο πολυχώρο πολιτισμού, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην κεντρική πλατεία του Μαντουδίου 
            Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί τοπικισμός, η παραπάνω εύλογη επιθυμία όλων των κατοίκων του Μαντουδίου, αλλά και των μελών μας, όπως επίσης και η πεποίθηση μας, ότι δικαιούμαστε να έχουμε αυτή την τιμή, αφού ο προς ανασκαφή χώρος είναι η γη των προγόνων μας και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ιστορία μας.
            Αναφορικά με το ζήτημα  της άμεσης αποθήκευσης και συντήρησης των  ευρημάτων μέχρι την διαμόρφωση του διατηρητέου κτιρίου «ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑ», δεν ισχύει εξ αντικειμένου και εν τοις πράγμασι η άποψη που διατυπώνετε στην από 4-5-2018 επιστολή σας, ότι δήθεν το κτίριο στο Μαντούδι που προτείνουμε για την προσωρινή εναπόθεση, αποθήκευση κλπ των ευρημάτων, ήτοι το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου, δεν είναι κατάλληλο και ασφαλές προς τούτοις, διότι το κτίριο αυτό, όπως σας αναφέρουμε και στην εξώδικη δήλωση μας προς εσάς, σαφώς και πληροί όλους τους όρους  ασφαλείας και λειτουργίας των αρχαιολογικών αποθηκών σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.10 του Ν.3028/2002.

 Το κτίριο αυτό σας προτείναμε να παραχωρηθεί δωρεάν για τον ως άνω σκοπό (υπενθυμίζουμε δε ότι αποτελείται από τρεις μεγάλες αίθουσες, γραφείο, αποθηκευτικούς χώρους, υπολογιστή, διαμορφωμένους χώρους με ράφια προθήκες και ερμάρια, ασφαλές με καγκελόπορτες, κάμερες ασφαλείας και συστήματα συναγερμού συνδεδεμένα με το ΑΤ Μαντουδίου). Το ως άνω κτίριο και ασφαλές είναι, αλλά και πλήρως κατάλληλο για τη φύλαξη αρχαιοτήτων και για την εργασία σας.
 
            Παρά τα ανωτέρω, όμως, προκρίνατε για τον ως άνω σκοπό μια αδιαμόρφωτη παλιά αποθήκη έναντι ενοικίου σε γειτονικό οικισμό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξαρχής  εσείς ο ίδιος θέσατε

Αξιοτιμε Κύριε********** 

            Ο Συνεταιρισμός μας διαχρονικά αγωνίζεται για την ανασκαφή και ανάδειξη της Αρχαίας Κηρίνθου που εκτείνεται εντός των ιδιόκτητων εκτάσεών του.
            Το έτος 1974 σε συνεργασία με τον Αρχαιολόγο κο Σάμψων, έλαβε χώρα δοκιμαστική ανασκαφική τομή, ενώ την δεκαετία του ‘90  σε συνεργασία με την προϊσταμένη της τότε ΙΑ ΕΠΚΑ κα * προσπαθήσαμε να εντάξουμε την ανασκαφή στο Γ’ ΚΠΣ. Επίσης το έτος 2014 με πρωτοβουλία του αρχαιολόγου κ. Ριτσώνη, έλαβε χώρα προσπάθεια για την ένταξη της ανασκαφής στο ΕΣΠΑ μέσω του Δήμου μας. 
            Δυστυχώς, όμως, όλες αυτές οι προσπάθειες δεν ευοδωθήκαν και δυστυχώς, όπως σας γνωστοποιήσαμε και με την εξώδικη δήλωση μας, πολύ όψιμα πληροφορηθήκαμε από τους αρμοδίους, ότι οι όροι επί τη βάση των οποίων προβήκαμε στην σύμβαση παραχώρησης της εν λόγω έκτασης, ήταν εξ αρχής εξ αντικειμένου αδύνατοι  να εκπληρωθούν.
            Από τα ανωτέρω, καθίσταται εύλογα αντιληπτό, όπως και στην εξώδικη δήλωση μας σας έχουμε ήδη αναφέρει, ότι ο λόγος της καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης της εν λόγω έκτασης προς τον Δήμο, δεν ήταν η επιλογή της Τοπικής Κοινότητας της Κηρίνθου για την αποθήκευση κλπ των ευρημάτων, αλλά η αλλαγή του προγράμματος των ανασκαφών που είχε εξ αρχής συμφωνηθεί,  η εν γένει εξ αρχής και εξ αντικειμένου αδυναμία της τήρησης των όρων που διαλαμβάνονται στην σύμβαση παροχής αντισταθμιστικών ωφελειών που υπογράφηκε μεταξύ ημών και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης Αγίας -Άννας και αποτέλεσε μεταξύ άλλων, τον λόγο της υπογραφής της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης της έκτασης προς τον Δήμο, άπαντα τα οποία ουδόλως γνωρίζαμε εξ αρχής και τα πληροφορηθήκαμε πολύ όψιμα. 
  
            Παρά ταύτα, με την ως άνω από 28-12-2017 εξώδικη δήλωση μας, σας καταστήσαμε σαφές, ότι είμαστε διατεθειμένοι και επιθυμούμε ττην κατάρτιση νέας σύμβασης παραχώρησης της χρήσης της εν λόγω έκτασης μας με νέους όρους.
            Ανεξάρτητα, όμως, από τα όσα έχουν μέχρι σήμερα λάβει χώρα, με την παρούσα μας, όπως και με την ως άνω  εξώδικη δήλωση μας, σας γνωστοποιούμε και πάλι, ότι  ευελπιστούμε και αναμένουμε  μια συνάντηση μαζί σας, με την συμμετοχή και της «Επιτροπής για την ανάδειξη της Αρχαίας Κηρίνθου», που από διμήνου έχει συσταθεί από εκπροσώπους φορέων και επιφανείς πνευματικούς ανθρώπους της πόλης του Μαντουδίου, ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα που άπτονται της ανασκαφικής προσπάθειας και της ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής μας.Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Βόλος, 04-05-2018
ΑΠΟ ***** .******* Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 Κοιν.. 
1. Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Μαντουδίου Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους & Χορτονομής Μαντούδι Ευβοίας,
2. Αναπλ. Καθηγητή *******Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα ΙΑΚΑ
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων ΕυβοίαςΘΕΜΑ: Εξώδικη Δήλωση—Πρόσκληση και Εξώδικη Καταγγελία Σύμβασης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαντουδίου περί παραχώρηοης ιδιοκτησίας του για διενέργεια ανασκαφικού προγράμματος στην αρχαία Κήρινθο Βόρειας Εύβοιας.


Σε συνέχεια του εγγράφου σας ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙ ΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/179949/127460/3972/722/2-5-2018 που αφορά τα δύο εξώδικα και το αίτημα παράστασης στο ΚΑΣ του «Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαντουδίου Εύβοιας», ιδιοκτήτη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη Θέση «Καστρί» (αρχαία Κήρινθος), σας ενημερώνω για τα ακόλουθα.

Α) Τα μέλη του ως άνω Συνεταιρισμού, μολονότι το ζήτησα επανειλημμένα προφορικά, ακόμη και από τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί, δεν επιδίωξε να συζητήσει μαζί μου το όλο ζήτημα, αλλά προτίμησε να επιμείνει στα εξώδικα μέσα και τις ανεξάρτητες ενέργειες προς το ΥΠΠΟΑ.

Β) Κατά την άποψή μου, ο πραγματικός λόγος της όλης αντίδρασης του «Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαντουδίου Εύβοιας» είναι ότι, ύστερα από δύο αυτοψίες που πραγματοποίησα στο Μαντούδι και την Κήρινθο, μαζί με τον αρχαιολόγο του ΥΠΠΟΑ κ. Άγγελο Ριτσώνη, δεν επέλεξα τελικώς το Μαντούδι ως έδρα της αποθήκης φύλαξης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων του προγραμματιζόμενου ανασκαφικού προγράμματος.

Γ) Μοναδικός δικός μου γνώμονας που καθόρισε τις όποιες αποφάσεις μου σχετικά με την επιλογή των χώρων εργασίας της ερευνητικής ομάδας και της αποθήκης φύλαξης των αρχαιοτήτων που Θα προκύπταν από την ανασκαφή ήταν και είναι η ασφάλεια των ευρημάτων και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την συντήρηση και τη σωστή μελέτη τους.

Δ) Οι χώροι που μάς προτάθηκαν στο Μαντούδι ήταν όλοι προβληματικοί έως ακατάλληλοι και δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας που γνωρίζω ότι θέτει το ΥΠΠΟΑ σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντίθετα το κτίριο που επέλεξα στο χωριό της Κηρίνθου, από κοινού με τον κ. Ριτσώνη, πληροί κατά την άποψή μας τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Καθώς ο εν λόγω Συνεταιρισμός έχει κινηθεί χωρίς συναινετική διάθεση εξεύρεσης λύσης, παρά μόνο με εξώδικα, και με λογική που δεν λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διενέργεια συστηματικών ανασκαφών από επιστημονικά ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτάσσοντας τον τοπικισμό έναντι της ανιδιοτελούς επιστημονικής έρευνας, αγνοώντας τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των αρχαιοτήτων, σας ενημερώνω με λύπη μου, ότι αποσύρω την αίτηση μου της 16ης Νοεμβρίου 2017 για διενέργεια πενταετούς ανασκαφικής έρευνας στην αρχαία Κήρινθο. Παράλληλα, διατυπώνω την ευχή μια μέρα οι ιδιοκτήτες του χώρου να αντιληφθούν ποιο είναι το καλό του τόπου τους προκειμένου να βγει από την αφάνεια η αρχαία Κήρινθος, και μαζί ολόκληρη η Βόρεια Εύβοια, δίχως να θέτουν όρους που δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη των αρχαιοτήτων και δεν συνάδουν με τις επιταγές της επιστήμης μας, την οποία υπηρετώ όσο πιο ευσυνείδητα μπορώ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.
Με εκτίμηση,

Α. *********
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος7/26/2018 5:21 μ.μ.

  Διάβασα την απάντηση του συνεταιρισμου την σμεση αντίδραση του στη προάσπιση των της τοπικης ιστοριας μαε και κατάλαβα την αλήθεια.υπάρχει καταπάτηση συμφωνιών
  και καλως αντέδρασε Μπράβο
  πατριώτες κρατατε Θερμοπύλες
  Σας χαιρετώ από το Βέλγιο
  Δ.Σταματελος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος7/29/2018 8:47 μ.μ.

  Με συγκινεί ιδιαίτερα η φωτογραφία με τα τοπωνύμια. Μικρός με το πατέρα μου ξηγούσε τα ονόματα.
  Είναι ο καθρέπτης της ιστορίας μας .Διάβασα τις επιστολές και τις θέσεις του Συν/μου.Συμφωνώ απόλυτα γιατί είναι ξεκάθαρες γεμάτες με αλήθειες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.