Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου Μελά  Λίμνης , την Τρίτη 24η Σεπτεμβρίου  2013  και ώρα 18.00  ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.  Αίτηση δημοτών με θέμα την αλλαγή χρήσης κτιρίου Μελά
2.  Αίτηση Θεοδώρου Μαρία του Ευαγγέλου για επιστροφή αχρεωστήτως 
     καταβληθέντος ποσού -126,00-ευρώ
3.  Αιτήσεις Εμπορικού κι Επαγγελματικού Συλλόγου Μαντουδίου και

     περιχώρων Δημοτικής Ενότητας Κηρέως
4.  Αιτήσεις δημοτών
5.  Αίτηση Α.Ο Παπάδων για οικονομική ενίσχυση
6.  Επιβολή προστίμων για παραβάσεις στέρησης αδειών λαϊκής αγοράς
7.  Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιστρώσεων  
     δραστηριότητας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος-τσιμεντοσωλήνων –  
     ασβεστοπολτού και μάντρας οικοδομικών υλικών του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
     ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ στη θέση «ΓΑΛΛΙΚΟ» τ.κ. Αχλαδίου
8. Τροποποίηση  Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό
     Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Συλλογή παλαιοντολογικών ευρημάτων  
     Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ. Άννας
9.  Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εφαρμογή 
     Πυρασφάλειας χώρου Κάμπιγκ»
10. Κατανομή 8ης εντολής ΣΑΤΑ 2013 ποσού -35.310,00-
11. Παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» εκτέλεσης του έργου
      «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 
      Άννας»(Α΄Φάση)
12. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης  του έργου «Αντιπυρική προστασία   
      Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
13. Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου :
      « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ  5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΑΣΙ»
14.  Έγκριση  2ου  ΑΠΕ  για το έργο : «Ολοκλήρωση  Δημοτικού
       Καταστήματος Μαντουδίου .
15. Έγκριση των μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης:
       -Τοιχίο Αντιστήριξης πλησίον οικίας Κυρίτση Νικολάου
        - Κατασκευή τοιχίου παιδικής χαράς στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας  
        Αγ. Άννας 
16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης-χλοοτάπητα
       Γηπέδου Πηλίου»
17. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5
      τοπικής κοινότητας Σπαθαρίου»
18.  Έγκριση μελέτης «Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή
       Στενών δημοτικής κοινότητας Αγ. Άννας»
19.  Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
       πρόσκαιρων αναγκών
20. Έγκριση πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την «Συντήρηση κι επισκευή 
       μεταφορικών μέσων ,βαρέων και λοιπών μηχανημάτων»
21.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αποτελέσματος
     διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.
22. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων τοπικής κοινότητας Μαντουδίου
23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  φυσικού εδάφους έργων 
1.    Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών ΄΄ Καναλάκια – Χριστός – Αγ. Γρηγόρης .
        2.  Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού  
             Αγίας Άννας
24. Ονομασία δημοτικού Σταδίου Προκοπίου σε στάδιο
             «ΗΛΙΑΣ  ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ»
25. Αυθαίρετες περιφράξεις αγροτεμαχίων
26. Απόφαση Οικονομική Επιτροπής περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
      (7η Αναμόρφωση)
27. Απόφαση Οικονομική Επιτροπής περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
      (8η Αναμόρφωση)
28. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2014
                                                                              Ο Πρόεδρος
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                         

                                                                    Στέφου  Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.