Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Βαγγέλης Αποστόλου: Οι άνθρωποι- Η φτώχεια- Η Ανεργία- Η απασχόληση

Σύνθημά μας : Δουλειά για όλους - Να προστατεύσουμε το παραγωγικό  δυναμικό

O Στόχος μας :
Να μετατρέψουμε την Περιφέρεια της ανεργίας, σε Περιφέρεια της Απασχόλησης, με ένα συνεκτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των ανέργων και με Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Μέτρα πολιτικής
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ των Προγραμματισμών μας  Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Όλες οι χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020 που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα στραφούν στην στήριξη των φτωχών στρωμάτων και στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Δημιουργία Μικρών επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, συνεταιρισμών, Χρηματοδότηση νέων επαγγελματιών, Κοινωνική εργασία, Eποχιακή  απασχόληση για πυρκαγιές,  κ.λ.π. ). 

Πρωτοβουλία για ένα ΣΧΕΔΙΟ των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο ΠΕΝΤΕ ΑΛΦΑ (5Α)
Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία συντονισμού με άλλες περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου στα πλαίσια της Επιτροπής των Περιφερειών για ένα ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ΑΝΕΡΓΙΑ και την ΦΤΩΧΕΙΑ (τύπου ΜΟΠ με τίτλο 5α=Αστεγοι/Ανεργοι/Ανασφάλιστοι/Αποροι/Αυταπασχολούμενοι) για περιφέρειες που η ανεργία υπερβαίνει το 20%, διεκδικώντας χρηματοδότηση κατευθείαν από κοινοτικούς πόρους.

Δημιουργία Ειδικού Ταμείου ή ειδικού λογαριασμού για κοινωνικές πολιτικές απασχόλησης.
Από εισφορά ποσοστού από τις δημόσιες συμβάσεις (πχ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 18/2004, κατά τις διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, προβλέποντας ‘κοινωνικές ρήτρες’ στους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης.

Κεντρικό θέμα συσπείρωσης και κεντρική Ιδέα των χωρικών Προγραμμάτων η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Όλα τα Προγράμματα ΧΩΡΙΚΗΣ και ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ευθύνης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Ολοκληρωμένα /Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη/Aστικά Ολοκληρωμένα προγράμματα κλπ) θα  έχουν κεντρικό  θέμα συσπείρωσης την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
· Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Αντιμετώπιση της Φτώχιας
· Προώθηση στην Εργασία
· Ανειδίκευτοι, Απόφοιτοι Μέσης Τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.
· Εργασία για τους νέους με Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη νέων ανέργων.  
· Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα-ΟΤΑ για τουλάχιστον 6 μήνες.
· Εργασία για τους άνω των 55 ετών και μακροχρόνια άνεργους
· Στήριξη της μικρής ευέλικτης επιχειρηματικότητας
· Επιχορήγηση ανέργων για τη δημιουργία ατομικών ή/και συνεταιριστικών μικρών επιχειρήσεων.
· Μικρές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες χαμηλού κόστους σε δράσεις κοινωνικής οικονομίας,
· Αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, από πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του άρθρου 99
· Θα προβλεφθεί η στήριξη νέων για επιστροφή στην ύπαιθρο,
· Η Κατάρτιση-Υποχρεωτική κατάρτιση στην «ίδρυση επιχειρήσεων», πριν από την ίδρυση επιχειρήσεων. 

Κοινωνική Πολιτική
· Συντονισμός με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας για να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση
· Στήριξη και Σύσταση Υπηρεσιών ή και δομών (κοινωνικά παντοπωλεία, στέγαση, κοινωνικά ιατρεία),
· Δημιουργία Δικτύου Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην περιφέρεια  

Διοικητικές Διαδικασίες για υλοποίηση των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
· Ενιαίος συντονισμός-προγραμματισμός-απλοποίηση προκηρύξεων ΠΕΠ/Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
· Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου για την κατάρτιση, μαθητεία και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων-Τυποποίηση διαδικασιών και πλήρης ενημέρωση όλων των νέων.
· Διασφάλιση ομαλής χρηματορροής και πρόβλεψη έννομων συνεπειών σε περίπτωση καθυστερήσεων.
· Πρόβλεψη προκαταβολών για δράσεις ΕΚΤ για να μην μένουν απλήρωτοι οι ωφελούμενοι.
· Εφαρμογή κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις δημοσίων έργων (πχ προχρηματοδότηση του 50% με την έναρξη του έργου).
· Ενεργοποίηση φορέων στο σχεδιασμό δράσεων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ)
· Σύστημα παρακολούθησης και στήριξης των ωφελούμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.