Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Ευβοίας και έναρξη υποβολής των αντιρρήσεων


  Η Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας σας ενημερώνει ότι μετά το από 151176/60/11-1-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τον σχεδιασμό 

και τον προγραμματισμό της κλιμάκωσης των αναρτήσεων των δασικών χαρτών για το σύνολο της χώρας μας, θα προβεί στην έκδοση απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητα Ευβοίας την Παρασκευή 20-1-2017.
Η ανάρτηση του δασικού χάρτη Ν. Ευβοίας, κατά την έννοια του αρ. 14 του ν. 3889/10 όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) της παρ. 11 του αρ. 13 του ν. 3889/10, όπως ισχύει.
Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που θα επιτευχθεί µε την ανάρτησή του, θα
παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη µορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.

Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που θα απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη.

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν:
φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και
το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
Επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες, για πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Οι πολίτες μετά την έκδοση της Απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ευβοίας θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες υποβολής των αντιρρήσεων (περιεχόμενο ανάρτησης, δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, προθεσμίες, τέλος άσκησης αντιρρήσεων) με ανακοινώσεις της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στους οικείου Δήμους, Δημοτικά Διαμερίσματα, Τοπικές Κοινότητες και λοιπά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.