Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και μπορεί να είναι  δικαιούχος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ανταποκρινόμενος στις αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του Προγράμματος  «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και τις νέες ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΣΠΑ, διαθέτει πλέον διαχειριστική επάρκεια τύπου Α΄, Β΄, και Γ’ (αριθμ. πρωτ. 2895/15.9.2011).μετά την υποβολή σχετικού φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Με  την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης – Αγίας Άννας ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας κατά την περίοδο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την εκτέλεση:

1.    έργων με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών μελετών τους (επιβεβαίωση τύπου Α).
2.    έργων χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες), όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α. (επιβεβαίωση τύπου Β)
3.    πράξεων χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Επιβεβαίωση τύπου Γ)
Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου ο Δήμος μας να είναι δικαιούχος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας που πιστοποιήθηκαν είναι:
1.    Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
2.    Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3.    Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
4.    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.