Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Απο:kireas.org

Συμπληρώνοντας το προηγούμενο δημοσίευμα  για την καταπάτηση δημόσιας έκτασης στην περιοχή Κυμάσι Μαντουδίου,  ο Kireas.org παραθέτει τι προβλέπει η νομοθεσία για τις καταπατήσεις δημοσίων κτημάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορεί:

να εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής,

να επιβάλλει πρόστιμα και τέλη παράνομης χρήσης δημοτικής έκτασης και

να ζητήσει την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων.

Αναλυτικά προβλέπονται τα παρακάτω:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.
2. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο ή κοινοτικό συμβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας.
 Με το Ν.Δ 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2307/1995, επεκτάθηκε η εφαρμογή του Α.Ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» και στους ΟΤΑ.
 Στο άρθρο 2 του ΑΝ 263/1968, Τροποποίηση νομοθεσίας περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού εφόρου Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται».
 Με την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2307/1995 ορίζεται ότι: «Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του αν 263/1968, προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων συντάσσεται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΗ

Σύμφωνα  με το άρθρο 1 του Α.Ν. 263/1968 (ΦΕΚ 12/23-1-1968 τ.Α.) ο καταπατητής δημόσιου κτήματος διώκεται  αυτεπάγγελτα  και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον  6 μηνών και με την καταβολή χρηματικού προστίμου.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο καταπατητής που ενώ αναγνωρίζει  την κυριότητα του δημόσιου,  δεν παραδίδει το κτήμα ή δεν  εγκαταλείπει την κατοχή του κτήματος ή το εκμισθώνει σε τρίτο (άρθρο 23 του Α.Ν. 1539/1938  ΦΕΚ 488/29-12-1938 τ.Α.)


ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με άρθρον 19  του Β.Δ. 19.12.1955) το  Κώδικας περί Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων  (ΦΕΚ 171  Α /20.10.1958 )
1. Εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών ο δήμος ή η κοινότης, δικαιούται να επιβάλη τέλη ή δικαιώματα, οριζόμενα δι' αποφάσεως του συμβουλίου
5. Εις τους ποιουμένους παράνομον χρήσιν δημοτικού ή κοινοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας, εκτός της υποχρεώσεως ην υπέχει ο δήμος ή η κοινότης διά την ποινικήν αυτών δίωξιν, έχει το δικαίωμα να επιβάλει μέχρι του διπλασίου τα διά την γενομένην χρήσιν αναλογούντα τέλη ή δικαιώματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του  Ν.Δ. 703/1970 (ΦΕΚ 219  Α/ 18.19.70) " Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τέλη ή δικαιώματα επί των ποιουμένων χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων και οσάκις εκ της αυθαιρέτου καταλήψεως των εν λόγω κτημάτων ή έργων, παρακωλύεται ή αποκλείεται η κοινή χρήσις αυτών"


ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.2δ  του Κώδικα Βασικής πολεοδομικής Νομοθεσίας   ΦΕΚ-580Δ/27-7-99   (βλέπε (Αρθ-15 παρ.1, 2 και 3 και Αρθ-39 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.7 και Αρθ-9 παρ.9 Ν-1512/85, Αρθ-2 παρ.4 Ν-1772/88)) κατεδαφίζονται τα αυθαίρετες  κατασκευές που  βρίσκονται μέσα σε δημοτικά κτήματα .
Η αρμόδια πολεοδομική αρχή μπορεί και αυτεπάγγελτα να προβαίνει στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα κατεδάφισης που μπορεί να προσδιορίζονται και κατ' αποκοπή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καταλογίζονται σε βάρος των  υποχρεών.
Αν οι αυθαίρετες κατασκευές  αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος τότε με   απόφαση  που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου Ο υπουργός ΠΕΚΑ μπορεί να ζητήσει την  κατεδάφιση τους (άρθρο 186, παρ.3).
Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός  Kireas.org
O σύλλογος όλων των δημοτών

Σχετικά

Περίφραξη Δημοτικής Έκτασης από την ΒΙΟΜΑΓΝ: Καταπάτηση ή Εκμίσθωση; Μια Δημόσια Ερώτηση στο κ. Ψαρρό και το Δημοτικό Συμβούλιο
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1146.0

Δεν είχε απαντήσεις ο κ. Ψαρρός για την καταπάτηση δημοτικής έκτασης και την απαλλοτρίωση των δεξαμενών στο Κυμάσι.
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1151.0

Το ιστορικό της απαλλοτρίωσης των δεξαμενών πετρελαίου στο Κυμάσι
http://kireas.org/smf/index.php?topic=582.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.